logo

АВТОМЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (денна форма навчання)

Аудиторія 308

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Автомобільний транспорт

Галузеве машинобудування

Енергетичне машинобудування

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Екологія

Технології захисту навколишнього середовища (екологічна інженерія автотранспортної діяльності)

Дизайн

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА (денна форма навчання)

Аудиторія 114

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Системний аналіз

Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії)

Геодезія та землеустрій

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (денна форма навчання)

Аудиторія 208

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ (денна форма навчання)

Аудиторія 216

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Менеджмент

Туризм

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА (денна форма навчання)

Аудиторія 203

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Економіка

Право

Професійна освіта (транспорт)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аудиторія 110а

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Автомобільний транспорт

Галузеве машинобудування

Енергетичне машинобудування

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Прикладна механіка

Екологія

Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Менеджмент

Туризм

Економіка

Право

 

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ, УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ
(заочна форма навчання)

Аудиторія 110а

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Автомобільний транспорт

Галузеве машинобудування

Енергетичне машинобудування

Прикладна механіка

Екологія

Будівництво та цивільна інженерія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Геодезія та землеустрій

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Комп’ютерні науки

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Менеджмент

Туризм

Економіка

Право

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі
Аудиторія 111а

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО