logo

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА
за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм», 081 «Право»
за денною та заочною формами навчання
на основі здобутого ступеня вищої освіти
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Вступники зобов’язані:

зареєструватися для складання вступних випробувань (єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступу за всіма переліченими спеціальностями) і єдиного фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право»)) та
отримати екзаменаційний листок.

Реєстрація вступників для складання вступних випробувань
розпочинається 14 травня 2018 року та
закінчується о 18.00 годині 05 червня 2018 року
.

Реєстрація вступників та видача екзаменаційних листків здійснюється приймальною комісією одного з обраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.

Реєстрація вступників у Національному транспортному університеті здійснюється в головному корпусі університету (вул. Омеляновича-Павленка, 1)
в аудиторії 203 з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00.

Вступник зобов’язаний особисто звернутися до співробітників університету, які здійснюватимуть реєстрацію, маючи при собі:

  • документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника, та його копію;
  • облікову картку платника податків вступника (за наявності), та її копію;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), та його копію, або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, видану за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, та її копію. Студенти НТУ можуть отримати такі довідки у деканатах;
  • дві кольорові фотографії розміром 3×4 см (з одного негатива);
  • медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами).

 

Під час реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, наданої вступником.

Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Особи, які вступають для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм», 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю («перехресний» вступ), мають уточнити особливості своєї реєстрації у співробітників Приймальної комісії.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО