logo

МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ фахівців СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
на основі повної загальної середньої освіти
зі спеціальностей, з яких проводяться широкі конкурси вступників у 2018 році

Код та назва спеціальності Максимальний обсяг державного замовлення
Денна форма навчання Заочна форма навчання
015.20 Професійна освіта (транспорт) 10 (1)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10 (1)
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 10 (1)
051 Економіка 11 (1) 3 (1)
071 Облік і оподаткування 10 (1) 2 (1)
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 (1) 5 (1)
073 Менеджмент 63 (6) 9 (1)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 (1) 3 (1)
081 Право 17 (1) 0
101 Екологія 10 (1) 3 (1)
121 Інженерія програмного забезпечення 10 (1) 3 (1)
122 Комп’ютерні науки 23 (2) 4 (1)
124 Системний аналіз 10 (1)
131 Прикладна механіка 14 (1) 3 (1)
132 Матеріалознавство 10 (1) 2 (1)
133 Галузеве машинобудування 33 (3) 5 (1)
142 Енергетичне машинобудування 10 (1) 5 (1)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 10 (1) 2 (1)
183 Технології захисту навколишнього середовища 10 (1)
192 Будівництво та цивільна інженерія 60 (6) 5 (1)
193 Геодезія та землеустрій 15 (1)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 10 (1)
242 Туризм 10 (1) 10 (1)
274 Автомобільний транспорт 62 (6) 10 (1)
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 120 (12) 10 (1)
Всього 568 84

( * ) – кількість місць для зарахування за квотами.

 

Інформація щодо обсягів прийому за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (від 20 липня 2018 року)

Інформація щодо обсягів прийому за державним замовленням для здобуття ступеня магістра (від 20 липня 2018 року)

Інформація щодо обсягів прийому за державним замовленням для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру (від 20 липня 2018 року)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО