logo

 ntu_logoОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА у 2016 році

Код та найменування  спеціальності

Обсяг прийому

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

015 Професійна освіта (транспорт)

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

 

11 (1)

11 (1)

 

022 Дизайн

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

 

5 (1)

5 (1)

 

051 Економіка

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

3

3

 

0

0

071 Облік і оподаткування

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

5

5

 

0

0

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

3

0

3

 

2 (1)

2 (1)

0

073 Менеджмент

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

 

0

0

 

2 (1)

2 (1)

101 Екологія

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

6

6

 

0

0

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

 

 

0

0

 

 

3 (1)

3 (1)

131 Прикладна механіка

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

4

4

 

0

0

133 Галузеве машинобудування

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

25

0

25

 

2 (1)

2 (1)

0

192 Будівництво та цивільна інженерія

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

25

25

 

0

0

193 Геодезія та землеустрій

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

3

3

 

274 Автомобільний транспорт

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

25

25

 

0

0

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Всього

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

 

25

25

 

 

0

0

Всього

– на основі повної загальної середньої освіти

– на основі ОКР молодшого спеціаліста

140

16

124

9

9

0

 ( * ) – кількість місць для зарахування за квотами.

 

ntu_logoМАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
на основі повної загальної середньої освіти
за денною формою навчання
зі спеціальностей, з яких проводяться широкі конкурси вступників у межах вищих навчальних закладів у сфері управління Міністерства освіти і науки України у 2016 році

Код та найменування спеціальності

Максимальний обсяг державного замовлення

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

10 (1)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

18 (1)

051 Економіка

21 (2)

071 Облік і оподаткування

10 (1)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

11 (1)

073 Менеджмент

70 (7)

081 Право

16 (1)

101 Екологія

15 (1)

121 Інженерія програмного забезпечення

10 (1)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

20 (2)

131 Прикладна механіка

10 (1)

132 Матеріалознавство

10 (1)

133 Галузеве машинобудування

30 (3)

142 Енергетичне машинобудування

10 (1)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

10 (1)

192 Будівництво та цивільна інженерія

70 (7)

193 Геодезія та землеустрій

13 (1)

242 Туризм

11 (1)

274 Автомобільний транспорт

57 (5)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

120 (12)

Всього

542

( * ) – кількість місць для зарахування за квотами.

 

ntu_logoОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОКР СПЕЦІАЛІСТА, СТУПЕНЯ МАГІСТРА у 2016 році

Код та найменування спеціальності

Обсяг прийому

Спеціаліст

Магістр

денна форма

заочна форма

денна форма

заочна форма

на основі ступеня (ОКР) бакалавра
015.20 Професійна освіта (транспорт)

8

7

022 Дизайн

6

4

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

12

0

051 Економіка

8

0

25

1

071 Облік і оподаткування

4

10

072 Фінанси, банківська справа та страхування

4

0

10

0

073 Менеджмент

10

2

44

1

081 Право

5

1

15

101 Екологія

8

0

9

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

5

0

16

0

131 Прикладна механіка

8

3

5

0

133 Галузеве машинобудування

22

5

13

0

142 Енергетичне машинобудування

5

4

192 Будівництво та цивільна інженерія

39

7

36

0

193 Геодезія та землеустрій

5

8

0

242 Туризм

8

8

274 Автомобільний транспорт

39

10

35

3

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

86

0

55

0

Всього

282

28

304

5

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО