logo

Вартість навчання одного студента
за кошти фізичних та юридичних осіб
на 2016/2017 навчальний рік
(здобуття ступеня бакалавра), грн.,
для вступників 2016 року

Спеціальності підготовки бакалаврів

Форма навчання
денна

заочна

Автомобільний транспорт

10700

6300

Галузеве машинобудування 8800 5500
Енергетичне машинобудування 8800
Прикладна механіка 8800 5500
Матеріалознавство 8800
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 8800
Екологія 10700 6300
Дизайн 10300
Будівництво та цивільна інженерія 10200 6200
Геодезія та землеустрій 10700
Транспортні технології (автомобільний транспорт) 13000 7200
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 10800 6000
Інженерія програмного забезпечення 10800
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10800
Фінанси, банківська справа та страхування 13000 7500
Облік і оподаткування 13000 7500
Менеджмент 13000 7500
Туризм 13000 6300
Економіка 13000 7500
Право 16500 7500
Професійна освіта (транспорт) 8800
Філологія (англійська мова) 10800

Вартість навчання одного студента
за кошти фізичних та юридичних осіб
на 2016/2017 навчальний рік
(здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
ступеня магістра), грн.,
для вступників 2016 року

Спеціальності підготовки
спеціалістів, магістрів
ОКР спеціаліста Ступінь магістра
форма навчання форма навчання
денна заочна денна заочна
Автомобільний транспорт 10800 7500 11200 8300
Галузеве машинобудування 9400 5900 9600 6500
Енергетичне машинобудування 9800 11200
Прикладна механіка 9400 5900 9600 6500
Матеріалознавство 9400 9600
Екологія 10800 7500 11200
Дизайн 10800 11200
Будівництво та цивільна інженерія 10800 7300 11200 8300
Геодезія та землеустрій 10800 11200 8300
Транспортні технології (автомобільний транспорт) 14100 8000 15300 8900
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 11600 7300 12000 8300
Фінанси, банківська справа та страхування 14600 8000 15600 8900
Облік і оподаткування 14600 15600
Менеджмент 14600 8000 15600 8900
Туризм 14600 15600
Економіка 14600 8000 15600 8900
Право 16900 8000 17800
Професійна освіта (транспорт) 9400 9600
Філологія (англійська мова) 10800

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО