logo

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ОДНОГО СТУДЕНТА
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, грн,
на 2020/2021 навчальний рік (здобуття ступенів бакалавра та магістра) для вступників 2020 року

Спеціальності

Ступінь бакалавра

Ступінь магістра

форма навчання

форма навчання

денна

заочна

денна

заочна

Автомобільний транспорт

12800

7500

13300

9800

Галузеве машинобудування

10400

6500

11500

7600

Енергетичне машинобудування

10400

6500

12200

7600

Прикладна механіка

10400

6500

11500

7600

Матеріалознавство

9300

6000

10900

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9300

6000

Екологія

12800

7600

13300

9800

Технології захисту навколишнього середовища

10300

Дизайн

12400

13300

Будівництво та цивільна інженерія

12200

7400

13300

9800

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

10000

Системний аналіз

10200

Геодезія та землеустрій

12800

13300

9800

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12000

7100

12600

8700

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

17300

9700

19300

12300

Комп’ютерні науки

16600

9300

18100

10600

Інженерія програмного забезпечення

16600

9300

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

13600

7000

14800

7900

Фінанси, банківська справа та страхування

14200

8700

16500

10400

Облік і оподаткування

14200

8700

16500

10400

Менеджмент

17300

9700

19300

12300

Маркетинг

15300

Туризм

17300

9700

19300

12300

Економіка

17300

9700

19300

12300
Право

19000

9300

19500

12000

Професійна освіта (транспорт)

9300

10900

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

15300

17000

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО