logo

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ОДНОГО СТУДЕНТА
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, грн,
на 2019/2020 навчальний рік (здобуття ступенів бакалавра та магістра)

Спеціальності

Ступінь бакалавра

Ступінь магістра

форма навчання

форма навчання

денна

заочна

денна

заочна

Автомобільний транспорт

12800

7500

13300

9800

Галузеве машинобудування

10400

6500

11500

7600

Енергетичне машинобудування

10400

6500

12200

7600

Прикладна механіка

10400

6500

11500

7600

Матеріалознавство

9300

6000

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9300

6000

Екологія

12800

7600

13300

9800

Технології захисту навколишнього середовища

9300

Дизайн

12400

13300

Будівництво та цивільна інженерія

12200

7400

13300

9800

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

9000

Системний аналіз

10200

Геодезія та землеустрій

12800

13300

9800

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12000

7100

12600

8700

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

15300

8600

17000

10900

Комп’ютерні науки

12600

7200

14400

9300

Інженерія програмного забезпечення

12600

7200

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

11600

6000

13000

7000

Фінанси, банківська справа та страхування

14200

8700

16500

10400

Облік і оподаткування

14200

8700

16500

10400

Менеджмент

15300

8700

17000

10400

Туризм

15300

7600

17000

10400

Економіка

15300

8700

17000

10400
Право

19000

9300

19500

12000

Професійна освіта (транспорт)

9300

10900

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

13300

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО