logo

Вартість навчання одного студента
за кошти фізичних та юридичних осіб
на 2017/2018 навчальний рік для вступників 2017 року

Спеціальності

Ступінь бакалавра

Ступінь магістра

форма навчання

форма навчання

денна

заочна

денна

заочна

Автомобільний транспорт 10700 6300 11200 8300
Галузеве машинобудування 8800 5500 9600 6500
Енергетичне машинобудування 8800 5500 11200 6500
Прикладна механіка 8800 5500 9600 6500
Матеріалознавство 8000
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 8000 5200
Екологія 10700 6300 11200 8300
Технології захисту навколишнього середовища 8000
Дизайн 10300 11200
Будівництво та цивільна інженерія 10200 6200 11200 8300
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 8000
Системний аналіз 9200
Геодезія та землеустрій 10700 11200 8300
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9500 6000 10500 7800
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 13000 7200 15300 8900
Комп’ютерні науки 10800 6000 12000 8300
Інженерія програмного забезпечення 10800 6000
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10800
Фінанси, банківська справа та страхування 12000 7500 15000 8900
Облік і оподаткування 12000 7500 15000 8900
Менеджмент 13000 7500 15600 8900
Туризм 13000 6300 15600 8900
Економіка 13000 7500 15600 8900
Право 16500 7500 17800 10200
Професійна освіта (транспорт) 8000 9500
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) 10800

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО