logo

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ОДНОГО СТУДЕНТА
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, грн,
на 2018/2019 навчальний рік (здобуття ступенів бакалавра та магістра) для вступників 2018 року

Спеціальності

Ступінь бакалавра

Ступінь магістра

форма навчання

форма навчання

денна

заочна

денна

заочна

Автомобільний транспорт

11700

6900

12200

9000

Галузеве машинобудування

9500

6000

10500

7000

Енергетичне машинобудування

9500

6000

11200

7000

Прикладна механіка

9500

6000

10500

7000

Матеріалознавство

8500

5500

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

8500

5500

Екологія

11700

7000

12200

9000

Технології захисту навколишнього середовища

8500

Дизайн

11300

12200

Будівництво та цивільна інженерія

11200

6800

12200

9000

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

8200

Системний аналіз

9300

Геодезія та землеустрій

11700

12200

9000

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

11000

6500

11500

8000

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

14000

7900

16500

10000

Комп’ютерні науки

11500

6600

13200

8500

Інженерія програмного забезпечення

11500

6600

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

11000

Фінанси, банківська справа та страхування

13000

8000

15500

9500

Облік і оподаткування

13000

8000

15500

9500

Менеджмент

14000

8000

16000

9500

Туризм

14000

7000

16000

9500

Економіка

14000

8000

17000

9500

Право

18000

8500

18500

11000

Професійна освіта (транспорт)

8500

10000

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

12200

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО