logo

Поселення студентів до гуртожитку здійснюється згідно з Угодою на проживання в гуртожитку Національного транспортного університету. Місце проживання надається студентам на період навчання на підставі списків деканатів про потребу заселення студентів до гуртожитків. Кількість місць у гуртожитках для осіб з числа зарахованих на навчання у 2022 році  – 665.

Інформаційна сторінка Національного транспортного університету для інформування громадськості  про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування
https://vstup.osvita.ua/r27/24/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО