logo

Інформаційна сторінка Національного транспортного університету для інформування громадськості  про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування
https://vstup.osvita.ua/r27/24/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО