logo

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми 242 «Туризм»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми 022 «Дизайн»

Додаткова угода №1 до договору № А-19-0231 про проведення акредитації (022 «Дизайн»)

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Автомобільні двигуни»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (242 Туризм)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (022 Дизайн)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (142 Енергетичне машинобудування)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (192 Будівництво та
цивільна інженерія)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (242 Туризм)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (192 Будівництво та цивільна інженерія)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (022 Дизайн)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (142 Енергетичне машинобудування)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО