logo

Документи щодо акредитації освітньої програми «Професійна освіта (Транспорт)» першого (бакалаврського) рівня

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми 242 «Туризм»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми 022 «Дизайн»

Додаткова угода №1 до договору № А-19-0231 про проведення акредитації (022 «Дизайн»)

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Автомобільні двигуни»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Матеріалознавство»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми «Професійна освіта (Транспорт)»

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (242 Туризм)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (022 Дизайн)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (142 Енергетичне машинобудування)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (192 Будівництво та
цивільна інженерія)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (015 Професійна освіта)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (132 Матеріалознавство)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (121 Інженерія програмного забезпечення)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (192 Будівництво та цивільна інженерія)

Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (142 Енергетичне машинобудування)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (242 Туризм)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (192 Будівництво та цивільна інженерія)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (022 Дизайн)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми у Національному транспортному університеті (142 Енергетичне машинобудування)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО