logo

Автомеханічний факультет

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 132 Матеріалознавство 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітній ступінь магістр

Факультет економіки та права

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 015 Професійна освіта (транспорт)

 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність 035 Філологія

Спеціальність 081 Право

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент освітня програма «Логістика»

Освітній ступінь магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та адміністрування» (транспортний менеджмент)

Спеціальність 073 Менеджмент освітньо-професійна програма «Логістика»

Спеціальність 073 Менеджмент освітньо-наукова програма «Логістика»

Спеціальність 073 Менеджмент освітньо-професійна програма «Управління проектами»

Спеціальність 242 Туризм (січень 2020 року)

Спеціальність 242 Туризм (червень 2020 року)

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітній ступінь магістр

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Факультет транспортного будівництва

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Освітній ступінь магістр

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО