logo

Автомеханічний факультет

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 132 Матеріалознавство 

Освітній ступінь магістр

Факультет економіки та права

Освітній ступінь бакалавр

Освітній ступінь магістр

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Освітній ступінь бакалавр

Освітній ступінь магістр

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітній ступінь магістр

Факультет транспортного будівництва

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітній ступінь магістр

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО