logo

ІІ Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України»

20 червня 2024 року в Національному транспортному університеті у змішаному режимі відбулася II Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України».

Матеріали конференції розміщені на сайті університету.

Вступним словом роботу конференції відкрила проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор Славінська О.С.

У пленарному засіданні конференції взяли участь представники Державного підприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП «НІРІ»). Про наукові здобутки, роботу та перспективу дорожньої галузі доповів директор ДП «НІРІ» канд. екон. наук, доцент Безуглий А.О.

З вітальним словом та нарисами з історії аспірантури звернулася завідуюча аспірантурою і докторантурою, канд. техн. наук, професор Рутковська І.А.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, канд. техн. наук, асистент Разбойніков О.О. звернувся до присутніх із закликом до подальшої співпраці.

Конференція продовжила свою роботу за вісьмома тематичними напрямами, які працювали у змішаному режимі. Здобувачі освіти та молоді вчені мали змогу висвітлити свої здобутки у науковій роботі. Для участі у конференції здобувачами освіти і молодими вченими було подано 79 тез доповідей з 27-и ЗВО України. За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей.

Бажаємо здобувачам освіти та молодим вченим досягнення високих наукових результатів, натхнення в подальшій роботі та мирного українського неба!

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО