logo

Конференції трудового колективу Національного транспортного університету

30 серпня 2023 року в очному режимі відбулася Конференція трудового колективу Національного транспортного університету присвячена початку нового 2023-2024 навчального року. На порядок денний було винесено два питання, а саме: підсумки роботи Національного транспортного університету за 2022-2023 навчальний рік, основні завдання та особливості організації освітнього процесу в 2023-2024 навчальному році, а також, затвердження змін до Статуту Національного транспортного університету.

З першого питання перед трудовим колективом виступив в.о. ректора університету, професор Дмитриченко Микола Федорович, доповівши про діяльність університету, яка була спрямована на реалізацію державної політики в сфері вищої освіти, імплементацію Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» та забезпечувала виконання завдань, передбачених Стратегією розвитку університету на період до 2025 року шляхом поширення і вдосконалення розпочатих раніше перетворень, спрямованих на підвищення якості освітньої діяльності.

Особливістю освітнього процесу в минулому навчальному році було те, що у відповідності з Постановами Кабінету Міністрів України, рекомендаціями МОН України, освітній процес в університеті здійснювався в змішаній та дистанційній формі згідно тимчасового розкладу. При цьому активно вживались заходи щодо організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Це пов’язано, в першу чергу, з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.

Університетом було здійснено ряд організаційних кроків для забезпечення якості освітнього процесу в цих складних умовах. Зокрема, було розроблено необхідні внутрішні нормативні документи, які регулювали освітній процес; виконано заходи з організації освітнього процесу (оптимізація графіку навчального процесу та розкладу занять, тимчасове переведення здобувачів на змішане навчання, запровадження навчання за індивідуальним графіком для окремих здобувачів); розроблено заходи з моніторингу якості освітнього процесу (щотижневе звітування факультетів про успішність та якість освітнього процесу тощо).

Так, незалежно від проблем, що були спричинені воєнним станом, у 2022-2023 навчальному році в університеті повністю виконані всі освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців.

Микола Федорович наголосив, що новий навчальний рік розпочинається з 1 вересня в очному форматі, а університет працюватиме з урахуванням реальних ризиків та загроз при здійсненні освітнього процесу. Першим пріоритетом в діяльності університету в 2023-2024 навчальному році залишається сприяння обороні України, зокрема всебічна підтримка працівників та здобувачів освіти. Наступним пріоритетом є завдання з гарантування безпечних умов навчання та праці в умовах воєнного часу. Тому для здійснення освітньої діяльності в новому 2023-2024 навчальному році в умовах воєнного стану були створені передумови щодо забезпечення безпеки усіх учасників освітнього процесу. Зокрема, проведена відповідна робота з підготовки укриттів, які облаштовано спеціалізованим обладнанням для розбудови стабільної мережі в рамках програми “Wi-Fi в укриттях”. Це сприятиме успішному виконанню графіку навчального процесу в умовах воєнного стану.

Олександр Казимирович Грищук доповів про необхідність внесення змін до Статут Національного транспортного університету в зв’язку з структурними змінами в університеті, а також змінами в чинному законодавстві.

Віталій Сергійович Харута доповів про необхідність подання на затвердження до Міністерства освіти і науки України нового складу Наглядової ради університету і проінформував Конференцію трудового колективу про даний оновлений склад.

За результатами загальних зборів науково-педагогічних працівників та співробітників університету, були прийняті відповідні рішення.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО