logo

Аль-Амморі Алі Нурддинович — завідувач кафедри,  доктор технічних наук, професор. Академік Транспортної академії України. Член наукових рад Д 26.059.01(наукові спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології, 05.13.22 – Управління проектами та програмами) та Д 26.059.02 (наукові спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи, 22.05.11 – Автомобільні дороги та аеродроми, 05.23.17 – Будівельна механіка). Здійснює керівництво інформаційно-обчислювальним центром НТУ. Член жюрі Малої наукової академії України  по технологіям програмування.

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки утворена наказом ректора № 148 від 18.04.2018 шляхом злиття двох кафедр: кафедри електроніки та обчислювальної техніки та кафедри фізики. Завідувачем нової кафедри трудовим колективом був обраний д.т.н., проф. Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Кафедра електроніки та обчислювальної техніки заснована наказом Мінвузу УРСР №24 від 17 січня 1962 р., за яким в Київському автомобільно-дорожньому інституті було створено кафедру “Електроніки і автоматики”. Очолив її кандидат технічних наук, доцент А.А. Рухлядєв. Пізніше кафедрою керували кандидат технічних наук, доцент П. М. Мельник (1965-1975 рр.), доктор технічних наук, професор Б. М. Четверухін (1975-1980 рр.), доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Г.В. Карандаков (1980-1982 рр.), кандидат технічних наук, доцент В. І. Сорокін (1982-1986 рр.), знову Г. В. Карандаков (1986 – 2002 рр.). У 1986 р. кафедра після реорганізації отримала назву “Електроніки та обчислювальної техніки”. З 2002р. по 2015р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» В. Д. Данчук. З 2015р. по 2017р. на посаді в.о. завідуючого кафедри був к.т.н., доц. В. І. Кривенко. З вересня 2017 по вересень 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Кафедра фізики заснована  у 1944 році. Її першим завідувачем з 1944 по 1946 рр. був доктор фізико-математичних наук, професор Герцрікен Соломон Давидович. Пізніше кафедрою керували доктор наук, професор А.І. Даниленко (1946 – 1960 рр.), кандидат фізико-математичних наук, член методичної ради Міністерства вищої та середньої освіти УРСР І.І. Біленко (1961 – 1978 рр.), кандидат фізико-математичних наук Є.В. Турчанінова (1978 – 1983 рр.), кандидат фізико-математичних наук Ю.Б.Єрмолович (1983 – 1987 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор Ю.П. Цященко (1987 – 1997 рр.). В 1997 р. кафедра фізики була об’єднана спочатку з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів та хімії, а потім – з кафедрою теоретичної механіки. З жовтня 2000 р. кафедру було відновлено як структурну одиницю. З 2000 р. по вересень 2018 року кафедру фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Гололобов Юрій Павлович.

Викладачі кафедри:

Аль-Амморі Алі Нурддинович – завідуючий кафедри, доктор технічних наук, професор.

Данчук Віктор Дмитрович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кривенко Віктор Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Палеха Юрій Іванович — професор кафедри, кандидат історичних наук,  доцент.

Січкаренко Галина Гинадіівна – професор кафедри, доктор історичних наук, доцент

Шкурко Олена Петрівна – доцент кафедри, кандидат наук соціальних комунікацій

Дяченко Петро Васильович  — доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Малиш Микола Іванович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Іщенко Руслан Миколайович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Червякова Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лемешко Юрій Сергійович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Зозуля Наталія Юріївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Дехтяр Марина Михайлівна  – доцент кафедри; кандидат технічних наук.

Дегтярьова Анастасія Олегівна – доцент кафедри; кандидат технічних наук.

Прокудіна Ірина Іванівна  – старший викладач кафедри.

Суботіна Валентина Костянтинівна  – старший викладач кафедри.

Алєксєєнко Катерина Михайлівна  – старший викладач кафедри.

Михайлюк Ігор Іванович – старший викладач кафедри.

Пальчик Олег Петрович  – старший викладач кафедри.

Полєва Наталія Миколаївна  – асистент кафедри.

Клочан Арсен Євгенійович – асистент кафедри, PhD.

Олійник Валентина Леонідівна – асистент кафедри.

Туманова Ірина Володимирівна – асистент кафедри.

 

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Данчук В.Д., Аль-Аммори Али, Тимченко Е.П., Клочан А.Е., Аль-Аммори Х.А. Компьютерные и информационные технологии : учебн. пособ. / В.Д. Данчук, Али Аль-Аммори, Е.П.Тимченко, А.Е. Клочан, Х.А. Аль-Аммори. – К.: НТУ, 2018. – 154 с.
 2. Зозуля Н.Ю. Документаційне забезпечення управління: навчально-методичний посібник до семінарських та практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; спеціалізації: «Документознавство та інформаційна діяльність»; «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» / Н.Ю.Зозуля. – К. : ДУТ, 2017. – 72 с.
 3. А. Аль-Амморі, Н. Зозуля, Н. Наумова . Інформаційно-аналітична діяльність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /А. Аль-Амморі, Н. Зозуля, Н. Наумова. – К., 2018. – 146 с.
 4. В.Д. Данчук, А.Н. Аль Амморі, Н.М. Наумова, Н.Ю. Зозуля . Комунікаційні технології зв’язків з громадськістю: навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» /В.Д. Данчук, А.Н. Аль Амморі, Н.М. Наумова, Н.Ю. Зозуля – К: НТУ, 2018. – 156 с.
 5. Аль-Амморі А.Н., Наумова Н. М., Дяченко П.В., Іщенко Р. М., Дехтяр М. М., Клочан А.Є. Навчальний посібник з дисципліни Методологія і технології захисту інформації для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” /Аль-Амморі А.Н., Наумова Н. М., Дяченко П.В., Іщенко Р. М., Дехтяр М. М., Клочан А.Є. – Київ: НТУ, 2020. – 147 с.
 6. Аль-Амморі А.Н., Наумова Н.М., Алєксєєнко К.М., Клочан А.Є..  Навчальний  посібник «Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації» Навчальний посібник для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” /А.Н. Аль-Амморі, Н.М. Наумова, К.М. Алєксєєнко, А.Є. Клочан  – К: НТУ, 2020. – 165 с.
 7. Данчук В.Д., А.Н. Аль-Амморі, Н.М.Наумова, Н.Ю. Зозуля. Комунікаційні технології зв'язків з громадськістю. Навчальний посібник, для спец. 029. Київ: НТУ, 2020, 156 с.
 8. Аль-Амморі А.Н., Осіпа Л.В., Клочан А.Є., Туманова І.В., Олійник В.Л. Мовні технології документаційного забезпечення: методичні рекомендації до проведення лабораторних / К.: НТУ, 2020.– 46с.
 9. «Архітектура комп’ютера» Навчальний посібник з дисципліни за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» для студентів НТУ. / Укл.: В.І. Кривенко, А.Н. Аль-Амморі. – Київ, НТУ, 2020. – 211с.
 10. Інформаційні системи та мережі: підготовлений для допомоги студентам зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також споріднені дисципліни в області інформаційних технологій / А.Н. Аль-Амморі, В.П. Лясковський, Л.С. Попова, О.П. Тимченко, Н.М. Полєва; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ: НТУ, 2021.– 196 с.
 11. «Інформаційні системи та мережі» навчальний посібник підготовлений для допомоги студентам зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Аль-АмморіА.Н, Лясковський В.П., Попова Л.С., Тимченко О.П, Полєва Н.М. – К-НТУ-2021, 194с.
 12. Інформатика та інформаційні технології в економіці. Навчальний посібник для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка»,  освітньої програми ”Економіка підприємства” / А.Н. Аль-Амморі, Н.М. Наумова, Н.М. Полєва – К: НТУ, 2021. 141с. Затверджено НМР НТУ, Протокол № .38 від 28 травня 2021р.
 13. Основи технічного захисту інформації: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» освітньої програми «Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах» // Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Дехтяр М.М. – К.: НТУ, 2022. – 37 с.
 14. Фізика: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» // Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Малиш М.І., Клочан А.Є. – К.: НТУ, 2022. – 86 с.
 15. Підготовка та поширення інформаційних ПР-матеріалів. Навчальний посібник для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” та бакалаврів освітньо-професійної програми “Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю” – заочна форма навчання / А.Н. Аль-Амморі,  Н.М. Наумова– К: НТУ, 2022. – 115 с. (Підготовлено до розгляду на найближчій науково-методичній раді).

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • методи, моделі та засоби підвищення ефективності, безпеки, живучості та надійності інформаційно-управляючих систем на транспорті;
 • загальна теорія систем, теорія соціально-економічних систем, математичне моделювання систем розвитку;
 • розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями;
 • розробка квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем;
 • моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів;
 • дослідження систем регулювання тягових приводів для електромобілів великої вантажопідйомності;
 • математичне моделювання і розрахунки структурно-динамічних характеристик та механізмів взаємодії в неупорядкованих і квазіупорядкованих конденсованих середовищах (рідини, рідкі та ротаційні кристали, композитні матеріали, наноструктурні сполуки);
 • розробка моделей та визначення механізмів білково-нуклеїнового впізнавання, тонкого поліморфізму в біполімерних середовищах, резонансного відгуку біооб’єктів на низько енергетичне опромінювання.
 • нерівноважні процеси у сегнетоелектричних кристалах з неспівмірними фазами,
 • нелінійна оптика напівпровідників,
 • рентгенівська емісійна спектроскопія кратно-іонізованих атомів твердих тіл,
 • тензоефекти в напівпровідниках, утвердження норм української мови в термінологічному забезпеченні методики викладання фізики.
 • теорія та методика навчання фізики у вищій школі.
 • структурні фазові переходи у напівпровідниках.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 6 аспірантів.


Адреса: 01103 м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 202.

Телефон:   +38(044)-284-67-09. (каб. 414)

+38 (044) 284–64–39 (каб. 202)

Email:  elektron.kaf@ukr.net

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО