logo

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Станом на 1.09.2023 р. в Університеті працює 431 науково-педагогічний працівник за основним місцем роботи, з яких 65 чоловік – професори (15 % від загальної чисельності НПП), з них доктори наук – 50 чоловік (12 % від загальної чисельності НПП) та 250 – доценти, кандидати наук (58 % від загальної чисельності НПП), 5 докторів філософії (1% від загальної чисельності НПП)
Кафедри університету очолюють фахівці з вченими ступенями та званнями, а випускаючі кафедри – професори, доктори наук.
У 2022-2023 навчальному році до освітнього процесу залучались 78 висококваліфікованих фахівців з підприємств, установ та наукових закладів, в тому числі – 16 професорів, докторів наук; 41 доцент, кандидат наук.
Станом на 1.09.2023 р. в Університеті працює 113 осіб віком до 40 років.
Середній вік науково-педагогічного складу університету складає 50,9 років.
У відповідності з графіком 2022-2023 навчального року 413 викладачів пройшли планове підвищення кваліфікації.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО