logo

Колективом авторів під керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Дмитриченка М.Ф. проведені дослідження щодо підвищення надійності машин і механізмів шляхом оптимізації режимів змащування, розроблена установка для дифузійного борування металевих виробів в безокислювальних боратних теплоносіях і зовнішньому магнітному полі.

Науковим колективом під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Гутаревича Ю.Ф. здійснено розробку систем живлення і регулювання автомобільних дизелів і бензинових двигунів, а також систем живлення двигунів з іскровим запалюванням для використання альтернативних палив.

Під керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професора Долганова К.Є. удосконалено системи автоматичного регулювання частоти обертання дизелів шляхом застосування паралельних коректируючих зв’язків; створено системи живлення і регулювання для переобладнання автомобільних і транспортних дизелів в газодизелі.

Під науковим керівництвом Заслуженого працівника освіти України, д.т.н., професора Сахна В.П. виконані роботи по покращенню експлуатаційних властивостей спеціалізованих автопоїздів та проектуванню і вдосконаленню конструкцій довгобазних автопоїздів, приводів керування напівпричепами.

Науковцями університету під керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого працівника освіти України, д.т.н., професора Дмитрієва М.М. створено цілу низку інфрачервоних приладів і методик для оцінки стану машин, механізмів і споруд.

Під науковим керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Левковця П.Р. створено наукові основи моделювання і оптимізації організаційно-економічні і фінансові механізми взаємодії їх із зовнішнім середовищем, стратегії та алгоритми прогнозування кінцевих результатів виробничо-господарської діяльності підприємств транспортної інфраструктури, розроблені та обґрунтовані рекомендації щодо раціональної організації автомобільних перевезень на основі застосування супутникових технологій для підвищення якості і ефективності роботи міських, міжміських і міжнародних транспортних засобів.

Творчим колективом під науковим керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Савенка В.Я. розроблено нові методи використання геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях і здійснена розробка моделей та методу розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів, армованих синтетичними матеріалами, як основи заходів з підвищення їх довговічності.

Науковцями університету під керівництвом д.т.н., професора Білятинського О.А. виконано удосконалення методів проектування автомобільних доріг на основі вивчення закономірностей транспортних потоків автомобільних доріг з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища і розроблені теоретичні основи проектування автомобільних доріг з урахуванням можливості виникнення надзвичайних ситуацій.

Науковим колективом під керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Большакова В.О. розроблено методи стереофотограмметрії в гідрологічних розвідувальних і гідравлічних розрахунках мостових переходів.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Мозгового В.В. створено і впроваджено в дорожньому господарстві України нові ефективні дорожньо-будівельні матеріали (ДБМ); розроблено і вдосконалено методи визначення термо-механічних та термо-геологічних властивостей ДБМ; розроблено низку нормативно-технічних документів для транспортного будівництва.

Творчим колективом під науковим керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора  Піскунова В.Г. та Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Рассказова О.О. розроблено методи розрахунку композитних оболонок, плит та масивів; розроблено нові варіанти прикладних теорій багатошарових ортотропних пологих оболонок і пластин.

Науковими співробітниками під керівництвом д.т.н., професора Павлюка Д.О. проведено удосконалення універсального дорожнього вимірювального обладнання УДВО-НТУ.

Науковцями університету під керівництвом д.т.н., професора Ткачука С.Г. розроблена методика визначення нормативного та розрахункового рівня розмиву під мостами для прогнозування терміну їх подальшої експлуатації.

Під науковим керівництвом к.т.н., професора Яцківського Л.Ю. розроблені теоретичні основи та практичні методи розвитку інтермодальних систем вантажних перевезень для створення збалансованої і ефективної транспортної системи України.

Науковий колектив під керівництвом к.т.н., професора Мусійка В.Д. досяг вагомих результатів по розробці конструктивних рішень землерийних машин комплексу швидкісного капітального ремонту магістральних нафтопроводів за технологією без піднімання труби та без зупинки перекачування нафти; проведені дослідження способу очищення магістральних трубопроводів від старої ізоляції. Новітність розробок колективу підтверджена 15 авторськими свідоцтвами і 22 патентами України, Росії, Угорщини, США.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Матейчика В.П. розроблено та удосконалено інформаційно-аналітичну систему оцінки забруднення придорожнього середовища транспортними потоками.

Науковими співробітниками під керівництвом д.т.н., професора Воркут Т.А. проведені дослідження з теорії транспортних процесів і систем, логістики, управління ланцюгами постачань, оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Під науковим керівництвом д.ф.-м.н., професора Данчука В.Д. створено синергетичну корпоративну інформаційну систему управління проектами та програмами, яка пройшла експериментальну апробацію і прийнята до впровадження.

Науковий колектив під керівництвом д.т.н., професора Прокудіна Г.С. проводить дослідження над питаннями математичного моделювання транспортних процесів і систем та розробки теоретичних основ і практичних методів оптимізації перевезень пасажирів і вантажів в транспортних системах. Результати розробок захищені 12 свідоцтвами про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Лантух-Лященка А.І. створено комплекс нормативних документів для дорожньо-будівельної галузі України. Значна частина з них впроваджена в Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) та Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Отримано 16 Свідоцтв авторського права.

Колектив науковців під керівництвом д.т.н, професора Поліщука В.П. вирішує проблеми організації дорожнього руху на вулично-дорожніх мережах міст і автомобільних дорогах загального користування України.

Науковий колектив під керівництвом Заслуженого працівника транспорту України, д.т.н., професора  Бідняка М.Н. успішно виконує наукові роботи з розробки методів і моделей підвищення ефективності організаційних структур та управління на автомобільному транспорті і дорожньому господарстві в умовах ринкових відносин та сучасних напрямків розвитку туристичної галузі в Україні.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Гуляєва В.І. створено математичні моделі та методи проектування бурильних колон в надглибоких свердловин для добування природного газу, зокрема і в сланцевих породах. За результатами робіт отримано 5 патентів України, 8 Свідоцтв авторського права.

Колектив науковців під керівництвом д.т.н, професора Славінської О.С. вирішує задачі прогнозування розмивів в зоні впливу гідротехнічних споруд. Розроблені методи оцінювання впливу дорожньо-транспортного комплексу на стан довкілля.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Гамеляка І.П. науковці займаються проблемами надійності та зносостійкості дорожніх та аеродромних покриттів. Результати робіт впроваджені в Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор).

Теми наукових досліджень в НТУ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО