logo

Відкриті конкурси та програми на отримання грантів та стипендій

Команда veliki.com.ua, оголошує про конкурс на грантову стипендію для всіх студентів українських вузів. Мета проекту підтримати студентів, які прагнуть навчатися.
 
Для того, щоб студенти могли прийняти участь, опублікуйте, будь ласка, інформацію на вашому сайті. Якщо потрібно буде підготувати текст для опублікування, напишіть нам, ми допоможемо.
Теми для конкурсів різносторонні, студент будь-якого напряму, може обрати найбільш зручний для себе.
Команда veliki.com.ua оголошує про початок конкурсу для студентів українських вузів!
Наша мета, підтримати студентів у непростий час, змотивувати їх до навчання, подарувати приємні емоції від творчого процесу.
Оголошуємо початок конкурсу на грант у розмірі 20000(двадцять тисяч) гривень! 
 
Студент може обрати будь яку тему, із запропонованих, за своїм бажанням. Написати твір згідно вимог.
Усі роботи будуть перевірені суддівською колегію створеною із співробітників компанії та партнерів.
У визначені терміни переможець буде оголошений на сайті компанії! 
Приклади статей можна знайти за посиланням: ᐉ Статті в магазині VELIKI.
 

Деталі конкурсу опубліковані на сторінці сайту: https://veliki.com.ua/ua/dir_elliptical.htm#scholarship


Гранти, стипендії, конкурси 2022 року

ProGRANT: гранти, конкурси, стипендії https://www.facebook.com/groups/progrants

European Research Council (Європейська Дослідницька Рада)

Назва Відкриття
пропозиції
Кінцевий термін подання заявки Короткий опис гранту
1 59-та Літня школа словацької мови та культури Studia Academica Slovaca (SAS)

Стипендійні можливості для громадян України на  участь в Літній школі словацької мови та культури Studia Academica Slovaca

10 квітня 2023 26 травня 2023  VN_15066-2023-_UAVV_05.04.2023
2 Надання стипендій Уряду Словацької Республіки в рамках офіційної допомоги в цілях розвитку (Official Development Assistance, ODA)

Стипендійні можливості для громадян України на навчання у закладах вищої освіти Словацької Республіки на 2023/2024 навчальний рік

24 березня 2023 30 травня 2023  VN_15069-2023-_UAVV_06.04.2023
3 ОБМІНИ МОЛОДДЮ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ
Конкурс проектів для молоді
20 квітня 2023 Україна та Литва рада обмінів молоддю
4 EU Study Days 2023 лютий 2023 6 березня 2023 EU Study Days (Єврошкола)-2023
5 National Scholarship Programme of the Slovak Republic 1 жовтня 2022 30 квітня 2023

31 жовтня 2023

National Scholarship Programme of the Slovak Republic

Національна стипендіальна програма (NSP) Словацької Республіки

6 Regional flagships projects supporting sustainable blue economy in EU sea basins

Регіональні флагманські проекти, що підтримують стійку блакитну економіку в морських басейнах ЄС

13 жовтня 2022 31 січня 2023 TOPIC ID: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP
7 Connecting Europe Facility – Projects related to safe and secure mobility

Connecting Europe Facility – Проекти, пов’язані з безпечною мобільністю

13 вересня 2022 18 січня 2023 TOPIC ID: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN
8 New railway station concept for green and socially inclusive smart cities

Розробка нової концепція залізничного вокзалу для технологічно Green cities and Smart Cities

13 вересня 2022 14 грудня 2022 TOPIC ID: EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02)
9 Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World

Стимулювання досліджень в галузі автомобільного транспорту, поширення та впровадження інновацій у Європі та в усьому світі

2 грудня 2021 26 квітня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-11
10 Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO)

Компоненти електромобілів наступного покоління: високоефективні та недорогі електродвигуни для повнорного використання та низького споживання рідкісних ресурсів (2ZERO)

2 грудня 2021 26 квітня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-09
11 Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO)

Модульні системи мульти-силових агрегатів з нульовим рівнем викидів для автомобілів великої вантажопідйомності (електромобілі на акумуляторних батареях – BEV та електромобілі на паливних елементах FCEV) для ефективної та економічної роботи (2ZERO)

2 грудня 2021 26 квітня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-08
12 Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles

Запобігання епізодам смогу в Європі: вплив на якість повітря летких, напівлетких та вторинних частинок, що викидаються двигунами

2 грудня 2021 26 квітня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-07
13 New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO)

Нове покоління повністю електричних міських та приміських автобусних систем Rapid Transit для зміцнення екологічно безпечного громадського транспорту (2ZERO)

2 грудня 2021 26 квітня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-10
14 Twinning

Партнерство

20 липня 2021 18 січня 2022 TOPIC ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01
15 Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership)

Оптимізований збір та зворотна логістика, повністю автоматизоване, безпечне та економічне сортування, розбирання та повторне використання перед переробкою застосувань  (Batteries Partnership)

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D2-01-10
16 Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership)

Технології нового покоління для високопродуктивних та безпечних акумуляторних систем для транспорту та мобільних застосувань  (Batteries Partnership)

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D2-01-05
17 CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation

CIVITAS 2030 – Координація та підтримка інновацій у галузі міської мобільності, що фінансуються ЄС

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D2-01-11
18 New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)

Нові концепції та підходи до стійких та екологічних вантажних транспортних та логістичних мереж проти впливу ситуацій з виникненням збоїв (включаючи пандемії)

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-07
19 Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure

Розумні та ефективні способи будівництва, обслуговування та виведення з експлуатації з транспортної інфраструктури з  нульовими викидами

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-06
20 Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport

Розширена мультимодальна мережа та управління трафіком для безперебійної мобільності пасажирів та вантажного транспорту від дверей до дверей

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-05
21 Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade

Прискорення розгортання нових та спільних сервісів мобільності у наступному десятилітті

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-04
22 Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations

Смарт правозастосування для життєздатних, стійких та ефективніших транспортних операцій

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-03
23 Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight

Міська логістика та планування: передбачення генерації та попиту на міські вантажні перевезення, включаючи діджиталізацію  міських вантажних перевезень

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-02
24 Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality

Інтеграція та гармонізація логістичних мереж за рахунок оперативного транспортного зв’язку для оптимізації вантажних потоків та переходу логістики до кліматичної нейтральності

28 квітня 2022 6 вересня 2022 TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-02-01

 

25 Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users

Система прогнозованого оцінювання безпеки та безпечніше міське середовище для вразливих учасників дорожнього руху

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-06

 

26 Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership)

Штучний інтелект (ШІ): зрозумілі та надійні концепції, методи та моделі для CCAM (CCAM Партнерство)

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-05
27 Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership)

Інтеграція послуг CCAM у системи управління парком транспортних засобів та дорожнім рухом (партнерство CCAM)

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-04
28 Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership)

Модель поведінки людини для оцінки ефективності рішень CCAM порівняно з керованими людьми транспортними засобами (Партнерство CCAM)

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-03
29 Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership)

Надійні технології захисту пасажирів та рішення інтерфейсу людина-машина (HMI) для забезпечення безпеки високоавтоматизованих транспортних засобів (Партнерство CCAM)

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-02

 

30 European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership)

Європейські демонстратори інтегрованих спільних автоматизованих рішень для мобільності людей та товарів (Партнерство CCAM)

14 жовтня 2021

 

12 січня 2022

 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D6-01-01
31 ERC SYNERGY GRANTS

Синергетичні гранти

15 липня 2021 10 жовтня 2021 TOPIC ID: ERC-2022-SyG
32 ERC CONSOLIDATOR GRANTS

Гранти Консолідаторам

19 жовтня 2021 17 березня 2022 TOPIC ID: ERC-2022-COG
33 ERC STARTING GRANTS

Початкові гранти

23 вересня 2021 13 січня 2022 TOPIC ID: ERC-2022-STG
34 Буткемп Sсience&Business StartupBootcamp жовтень 2021 27 жовтня 2021 30-31 жовтня 2021 року (з 10:00 до 19:00 щоденно) відбудеться інтенсивний офлайн буткемп для науковців, стартапів та підприємців на ранніх стадіях розвитку у галузі наукоємних інновацій та технологій, за участі провідних експертів та наставників з бізнесу, маркетингу, продажів, інвестицій та інновацій. Науковці та стартапери з інноваційними рішеннями, технологічними продуктами, модернізованими послугами або бізнес-моделями, що мають наукову складову, для участі в Sсience&Business StartupBootcamp free of charge можуть зареєструватись за посиланням до 27 жовтня 2021 включно: https://usf.com.ua/ssience-business-startupbootcamp-by-usf-mes/

Буткемп міститиме 5 тематичних сесій, зокрема, такі: маркетинг, інвестиції, продажі, правове регулювання та фінанси. У рамках тренінгу, відібрані команди стануть учасниками професійного менторства від галузевих експертів зі значним досвідом зі світу стартапів та бізнесу та зможуть взяти участь у Демо-днях для презентації своїх проєктів провідним компаніям з метою подальшої колаборації.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО