logo

Структура відділу

Керівник відділу   Харченко Анна Миколаївна –  доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, кандидат технічних наук, доцент.

Керівник виробничої практики – Саржинська Надія Володимирівна;

Методист – Соболєва Тетяна Анатоліївна.

Основні завдання та функції відділу забезпечення якості вищої освіти

  • Підготовка документів щодо відкриття та ліцензування нових спеціальностей.
  • Здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення акредитації університету, спеціальностей, з яких здійснюється підготовка фахівців.
  • Здійснення контролю за своєчасним оформленням ліцензій і сертифікатів, та переоформленням у разі закінчення їх терміну дії.
  • Організація, проведення ректорських та комплексних контрольних робіт.
  • Розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості вищої освіти в університеті відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм (Закон України «Про вищу освіту», ст.16,п.2).
  • Проведення маркетингових досліджень щодо перспективності надання освітніх послуг Університетом з певних спеціальностей та спеціалізацій.
  • Розробка з навчальним відділом та навчально-методичним управлінням науково-методичних засад моніторингу якості вищої освіти.
  • Організація виробничої практики студентів, зокрема щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців).
  • Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету.
  • Щорічне інформування керівництва університету та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсів.

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти


Адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 323
Телефон: (044) 280-68-19

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО