logo

В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій з 10 спеціальностей. Три з них з правом захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій, та одна рада по прийому захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Шифр спеціалізованої вченої ради

Шифр та назва наукової спеціальності

Д 26.059.01

05.13.06 – Інформаційні технології

05.13.22 – Управління проектами та програмами

Д 26.059.02

05.22.01 – Транспортні системи

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми

05.23.17 – Будівельна механіка

Д 26.059.03

05.02.04 – Тертя та зношування в машинах

05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки

05.22.02 – Автомобілі та трактори

05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Д 26.059.04

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО