logo

Перелік держбюджетних тем, які виконуються у Національному транспортному університеті

№ п/п

№ теми

Назва

Термін виконання

Виконавець

Посилання на публікації та охоронні документи

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ

1

№ 38

Комп’ютерне прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки

2015-2017

д.т.н., професор

Гуляєв В.І.

(каф. Вищої математики)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи
2

№ 39

Удосконалення методів забезпечення безпеки учасників дорожнього руху

2015-2017

д.т.н., професор Поліщук В.П.

(каф. Транспортних систем та безпеки дорожнього руху)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи
3

№ 40

Розробити метод прогнозування водно-теплового режиму дорожньої конструкції з урахуванням зміни екологічного стану придорожньої смуги

2015-2017

д.т.н., професор Славінська О.С.

(каф. Транспортного будівництва та управління майном)

Перелік всіх публікацій
Охоронні документи
4

№ 42

Наукові основи прогнозування термомеханічних процесів в багатошаровому напівпросторі (на прикладі дорожнього покриття для оцінки ресурсів підвищення його довговічності)

2016-2018

д.т.н., професор

Мозговий В.В.

(каф. ДБМ і хімії)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи

ПРИКЛАДНІ

5

№ 43

Науково-методологічні основи інтегрованої системи управління науковими проектами

2016-2017

д.ф.-м.н., професор Данчук В.Д.

(каф. Електроніка та обчислювальна техніка)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи
6

№ 45

Дослідження ефективності застосування модифікаторів тертя у вітчизняних мастильних матеріалах з метою підвищення надійності транспортних засобів

2016-2017

д.т.н., професор Дмитриченко М.Ф.

(Савчук А.М., Міланенко О.А.)

(каф. ВРМ)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи
7

№ 46

Створення екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів та проекту спеціальної землерийної машини для її реалізації

2017-2018

д.т.н., професор

Матейчик В.П.
(декан автомеханічного факультету)

(Мусійко В.Д.)

(каф. Дорожніх машин)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
Охоронні документи
8

№ 47

Оцінка колієстійкості і колійності дорожнього асфальтобетонного покриття

2017-2018

д.т.н., професор

Павлюк Д.О.

(каф. Проектування доріг, геодезії та землеустрою)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу
9

№ 48

Розробити аналітичну систему технічної експертизи та грошової оцінки автомобільної дороги як складової матеріально-технічної бази дорожнього господарства

2017-2018

д.т.н., професор

Савенко В.Я.

(каф. Транспортного будівництва та управління майном)

Перелік всіх публікацій
Публікації, що не мають електронного доступу

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

10 Розробка та поширення концепції сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в національному транспортному університеті, м. Київ (Development and Dissemination of a Concept Fostering the Integration of Research, Education and Innovation at the National Transport University, Kiev (CIREI)) д.т.н., професор
Гутаревич Ю.Ф.
(завідуючий каф. Двигуни і теплотехніка)
Публікації по проекту

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО