logo

Начальник Інформаційно-обчислювального центру

zaharov-o-oЗахаров Олександр Олександрович


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-3, 244-8
E-mail: zakharov@ntu.edu.ua

Здійснює керівництво центром, організовує та координує його роботу, представляє ІОЦ у взаємовідносинах зі структурними підрозділами НТУ та підприємствами, установами і організаціями, забезпечує впровадження сучасних науково-технічних розробок інформаційних технологій в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету та здійснення необхідних заходів щодо ефективного використання сучасних програмно-технічних засобів в університеті.

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії з інформаційного забезпечення, відповідальна особа за внесення повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, відповідальна особа за формування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти замовлень на отримання інформації для виготовлення документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка.

Заступник начальника центру – посада вакантна.


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-5
E-mail:

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Заступник начальника з супроводу інформаційних систем та баз даних

 – посада вакантна.


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-8
E-mail: 

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Керівник філіалу ІОЦ

myhailuk-i-iМихайлюк Ігор Іванович


Телефон: +38 (044) 285-08-37
E-mail: mihailiuk@ntu.edu.ua

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Сектор засобів комп’ютерної техніки

Завідувач сектора

popova-l-sПопова Лідія Сергіївна


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-1
E-mail: popova@ntu.edu.ua

Співробітники сектора засобів комп’ютерної техніки

 • Дроботько Олег Анатолійович – провідний інженер.
 • Ковтун Максим Юрійович – інженер-електронік ІІ кат.
 • Семенчук Олег Володимиролвич – інженер- системотехнік ІІ кат.
 • Хизьов Олександр Геннадійович – технік І кат.
 • Жидкова Людмила Михайлівна – оператор.
 • Щербаков Андрій Сергійович – оператор.
 • Борецький Владислав Вікторович – оператор.
 • Ходоса Руслан Володимирович – оператор.

Сектор розробки та експлуатації програмних засобів

Завідувач сектора розробки та експлуатації програмних засобів – посада вакантна.


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-8
E-mail:

Співробітники сектора розробки та експлуатації програмних засобів

 • Ковтун Микола Юрійович – iнженер-програміст І кат.

Інформаційно-обчислювальний цент (ІОЦ) є основним структурним підрозділом Національного транспортного університету (НТУ) Міністерства освіти і науки України (МОНУ). Центр створений наказом ректора НТУ № 338 від 21 жовтня 2003 року на базі Інженерного центру інформаційних технологій НТУ. Офіційне відкриття відбулося 15 вересня 2004 року.

ІОЦ здійснює свою роботу за напрямками “Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів” на основі “Положення про ІОЦ“.

 

Основними завданнями ІОЦ є:

 • Впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж;
 • Створення і супроводження інтегрованого автоматизованого комплексу управління;
 • Проведення науково-дослідних робіт за напрямками діяльності центру;
 • Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення;
 • Розробка та впровадження нормативно-технічної документації з напрямків діяльності центру.

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 244.
Телефон: +38 (044) 280-28-31
E-mail: mocit@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО