logo

Начальник Міжнародного освітянського центру інформаційних технологій

ljaskovskij-v-pЛясковський Віктор Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електроніки та обчислювальної техніки, Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-3
E-mail: lvp@ntu.edu.ua

Здійснює керівництво центром, організовує та координує його роботу, представляє МОЦІТ у взаємовідносинах зі структурними підрозділами НТУ та підприємствами, установами і організаціями, забезпечує впровадження сучасних науково-технічних розробок інформаційних технологій в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету та здійснення необхідних заходів щодо ефективного використання сучасних програмно-технічних засобів в університеті.

Заступник начальника центру

pravoverov-o-v

Правовєров Олег Віталійович


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-5
E-mail: pravoverov@ntu.edu.ua

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Заступник начальника з супроводу інформаційних систем та баз даних

zaharov-o-o

Захаров Олександр Олександрович


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-8
E-mail: zakharov@ntu.edu.ua

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії з інформаційного забезпечення, відповідальна особа за внесення повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, відповідальна особа за формування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти замовлень на отримання інформації для виготовлення документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка.

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Керівник філіалу МОЦІТ

myhailuk-i-iМихайлюк Ігор Іванович


Телефон: +38 (044) 285-08-37
E-mail: mihailiuk@ntu.edu.ua

За відсутністю начальника центру здійснює керівництво центром, координує роботу та бере безпосередню участь в розробках, впровадженні та експлуатації програмних комплексів в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Сектор засобів комп’ютерної техніки

Завідувач сектора

popova-l-sПопова Лідія Сергіївна


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-1
E-mail: popova@ntu.edu.ua

Співробітники сектора засобів комп’ютерної техніки

 • Дроботько Олег Анатолійович – провідний інженер.
 • Ковтун Максим Юрійович – інженер-електронік ІІ кат.
 • Семенчук Олег Володимиролвич – інженер- системотехнік ІІ кат.
 • Хизьов Олександр Геннадійович – технік І кат.
 • Жидкова Людмила Михайлівна – оператор.
 • Сидоренко Микита Сергійович – оператор.
 • Щербаков Андрій Сергійович – оператор.

Сектор розробки та експлуатації програмних засобів

Завідувач сектора розробки та експлуатації програмних засобів – посада вакантна.


Телефон: +38 (044) 280-28-31
Кабінет: 244-8
E-mail:

Співробітники сектора розробки та експлуатації програмних засобів

 • Ковтун Микола Юрійович – iнженер-програміст І кат.

Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (МОЦІТ) є основним структурним підрозділом Національного транспортного університету (НТУ) Міністерства освіти і науки України (МОНУ). Центр створений наказом ректора НТУ № 338 від 21 жовтня 2003 року на базі Інженерного центру інформаційних технологій НТУ. Офіційне відкриття відбулося 15 вересня 2004 року. МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками “Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів” на основі “Положення про МОЦІТ“.

МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками “Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів” на основі “Положення про МОЦІТ”.

Основними завданнями МОЦІТ є:

 • Впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж;
 • Створення і супроводження інтегрованого автоматизованого комплексу управління;
 • Проведення науково-дослідних робіт за напрямками діяльності центру;
 • Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення;
 • Розробка та впровадження нормативно-технічної документації з напрямків діяльності центру.

Більш докладну інформацію про Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій можна знайти на сайті центру http://mocit.ntu.edu.ua.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 244.
Телефон: +38 (044) 280-28-31
E-mail: mocit@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО