logo

Свої скарги, пропозиції, зауваження та повідомлення про наявність конфліктних ситуацій в рамках освітніх програм Ви можете надіслати електронною поштою за адресою: general@ntu.edu.ua

Бакалавр

Спеціальність

Освітня програма

Рік

2020
2021
2022
2023
2024
015 Професійна освіта Професійна освіта (транспорт) Файл Файл
022 Дизайн Промисловий дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад  Файл  Файл  Файл
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю Файл  Файл  Файл
035 Філологія Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)  Файл
051 Економіка Міжнародна економіка
Економіка підприємства  Файл  Файл  Файл
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-економіка
Економіко-правове забезпечення бізнесу  Файл
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  Файл  Файл  Файл
Цифрові технології обліку  Файл  Файл  Файл
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування  Файл  Файл  Файл
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)  Файл  Файл
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Файл  Файл  Файл
Менеджмент природоохоронної діяльності  Файл  Файл  Файл
Логістика
Управління проєктами Файл
075 Маркетинг Маркетинг послуг  Файл  Файл  Файл
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво в сфері управління нерухомим майном  Файл
081 Право Правознавство
101 Екологія Екологія  Файл
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення  Файл  Файл
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології  Файл
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах  Файл  Файл  Файл
124 Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі  Файл  Файл  Файл
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство  Файл
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби  Файл
Будівельні та дорожні машини і устаткування  Файл
Експлуатація, випробування та сервіс машин  Файл
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  Файл
Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Файл
183 Технології захисту навколишнього середовища Екологічна інженерія автотранспортної діяльності  Файл
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії  Файл  Файл  Файл  Файл
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди
Мости і транспортні тунелі
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Геодезія
Оцінка землі та нерухомого майна
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві  Файл  Файл  Файл  Файл
242 Туризм Туризм  Файл  Файл
Міжнародний туризм  Файл  Файл  Файл
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт  Файл

Файл

 Файл  Файл
275 Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті  Файл
Організація міжнародних перевезень  Файл
Митна справа у транспортній галузі  Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом  Файл
Транспортна логістика міста  Файл
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень  Файл

Магістр

Спеціальність

Освітня програма

Рік

2020

2021

2022

2023

2024

015 Професійна освіта Професійна освіта (Транспорт)
022 Дизайн Промисловий дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Консолідована інформація  Файл  Файл
035 Філологія Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)  Файл  Файл  Файл
051 Економіка Міжнародна економіка  Файл  Файл  Файл
Економіка підприємства  Файл  Файл  Файл
Управління персоналом та економіка праці
Економіко-правове забезпечення бізнесу
Бізнес-аналітика  Файл  Файл  Файл
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  Файл
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування  Файл  Файл  Файл
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)  Файл
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Файл
Менеджмент природоохоронної діяльності
Логістика  Файл
Управління проектами
Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент) (Освітньо-наукова)
Логістика (Освітньо-наукова)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво в сфері управління нерухомим майном
081 Право Правознавство  Файл
101 Екологія Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення  Файл  Файл
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  Файл
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій  Файл
132 Матеріалознавство Матеріалознавство  Файл
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби  Файл
Будівельні та дорожні машини і устаткування  Файл
Експлуатація, випробування та сервіс машин  Файл
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни  Файл
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  Файл  Файл  Файл  Файл
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів  Файл

Файл

Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди  Файл
Мости і транспортні тунелі
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Геодезія  Файл  Файл
Оцінка землі та нерухомого майна  Файл
242 Туризм Туризм  Файл  Файл
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Файл  Файл Файл

Файл

Файл

Файл

Файл

Файл

275 Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті  Файл  Файл
Організація міжнародних перевезень  Файл  Файл
Митна справа у транспортній галузі  Файл  Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом  Файл  Файл
Транспортна логістика міста
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень  Файл  Файл
Розумний транспорт і логістика для міст «SMALOG»  Файл  Файл

Доктор філософії

Спеціальність

Освітня програма

Рік

2020

2021

2022

2023

051 Економіка Економіка  Файл  Файл  
073 Менеджмент Менеджмент  Файл  Файл  
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки   Файл  Файл  
131 Прикладна механіка Інженерія поверхні деталей засобів транспорту    Файл  Файл  Файл
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування    Файл    Файл
142 Енергетичне машинобудування Двигуни та енергетичні установки  Файл  Файл  Файл  
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія  Файл  Файл    
274 Автомобільний транспорт Автомобільні транспортні засоби  Файл  Файл  Файл  Файл
275 Транспортні технології Транспортні технології на автомобільному транспорті    Файл    

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО