logo

Свої скарги, пропозиції, зауваження та повідомлення про наявність конфліктних ситуацій в рамках освітніх програм Ви можете надіслати електронною поштою за адресою: general@ntu.edu.ua

Бакалавр

Спеціальність Освітня програма Рік
2020 2021 2022 2023
015 Професійна освіта Професійна освіта (транспорт) Файл Файл
022 Дизайн Промисловий дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад  Файл  Файл  Файл
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю Файл  Файл  Файл
035 Філологія Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
051 Економіка Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-економіка
Економіко-правове забезпечення бізнесу
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  Файл  Файл
Цифрові технології обліку  Файл  Файл
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування  Файл  Файл
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)  Файл
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Файл  Файл
Менеджмент природоохоронної діяльності  Файл  Файл
Логістика
Управління проєктами Файл
075 Маркетинг Маркетинг послуг  Файл
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво в сфері управління нерухомим майном  Файл
081 Право Правознавство
101 Екологія Екологія  Файл
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення  Файл  Файл
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології  Файл
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах  Файл  Файл
124 Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі  Файл
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство  Файл
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби
Будівельні та дорожні машини і устаткування
Експлуатація, випробування та сервіс машин
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  Файл
Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Файл
183 Технології захисту навколишнього середовища Екологічна інженерія автотранспортної діяльності  Файл
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії  Файл  Файл
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди
Мости і транспортні тунелі
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Геодезія
Оцінка землі та нерухомого майна
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві  Файл  Файл
242 Туризм Туризм  Файл  Файл
Міжнародний туризм  Файл  Файл  Файл
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт  Файл

Файл

275 Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті  Файл
Організація міжнародних перевезень  Файл
Митна справа у транспортній галузі  Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом  Файл
Транспортна логістика міста  Файл
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень  Файл

Магістр

Спеціальність

Освітня програма

Рік

2020 2021 2022
015 Професійна освіта Професійна освіта (Транспорт)
022 Дизайн Промисловий дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Консолідована інформація  Файл
035 Філологія Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)  Файл  Файл
051 Економіка Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Економіко-правове забезпечення бізнесу
Бізнес-аналітика
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування  Файл  Файл
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент природоохоронної діяльності
Логістика
Управління проектами
Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент) (Освітньо-наукова)
Логістика (Освітньо-наукова)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво в сфері управління нерухомим майном
081 Право Правознавство  Файл
101 Екологія Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення  Файл
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  Файл
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби
Будівельні та дорожні машини і устаткування
Експлуатація, випробування та сервіс машин
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни  Файл
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  Файл  Файл  Файл
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди
Мости і транспортні тунелі
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Геодезія  Файл
Оцінка землі та нерухомого майна  Файл
242 Туризм Туризм  Файл  Файл
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Файл  Файл Файл

Файл

275 Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті  Файл
Організація міжнародних перевезень  Файл
Митна справа у транспортній галузі  Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом  Файл
Транспортна логістика міста
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень  Файл
Розумний транспорт і логістика для міст «SMALOG»
 Файл

 

Доктор філософії

Спеціальність

Освітня програма

Рік

2020

2021

2022

051 Економіка Економіка  Файл  Файл
073 Менеджмент Менеджмент  Файл  Файл
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки   Файл  Файл
131 Прикладна механіка Інженерія поверхні деталей засобів транспорту    Файл  
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування    Файл  
142 Енергетичне машинобудування Двигуни та енергетичні установки  Файл  Файл  
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія  Файл  Файл  
274 Автомобільний транспорт Автомобільні транспортні засоби  Файл  Файл  
275 Транспортні технології Транспортні технології на автомобільному транспорті    Файл  

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО