logo

Вельмишановні друзі!

Ви закінчили загальноосвітню середню школу, ліцей або професійно-технічне училище, коледж або технікум, одержали свідоцтво про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра і хочете продовжувати навчання. Перед вами складна задача: вирішити, куди піти вчитися, яку спеціальність обрати. Необхідно вибрати з багатьох єдину свою, яка б відповідала інтересам і смакам, можливостям і знанням, була б потрібна і сьогодні, і у майбутньому, а також вирішити, де її набути.

Тих вступників, яких цікавить транспорт – дуже важлива галузь господарства нашої країни – і пов’язані з ним проблеми, я запрошую до провідного в цій галузі закладу вищої освіти України – Національного транспортного університету, створеного 07 листопада 1944 року як Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ).

У складі університету шість факультетів (автомеханічний; транспортного будівництва; транспортних та інформаційних технологій; менеджменту, логістики та туризму; економіки та права; заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян), Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, Барський фаховий коледж транспорту та будівництва, Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний фаховий коледж», Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж, Надвірнянський фаховий коледж. При університеті функціонує Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій, Інформаційно-обчислювальний центр, є аспірантура та докторантура.

На п’ятьох факультетах нашого університету готують фахівців бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти за денною формою здобуття освіти за 27 спеціальностями та 51 освітньою програмою підготовки бакалаврів і 42 освітніми програмами підготовки магістрів. Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян готує бакалаврів та магістрів за заочною формою здобуття освіти, а також веде навчання іноземців за спеціальностями університету. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів-практиків та науково-педагогічних працівників, а також готує до складання національного мультипредметного тесту та вступу до закладів вищої освіти.

Для тих, хто має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, за більшістю спеціальностей університету передбачений скорочений строк навчання для здобуття ступеня бакалавра. Ті, хто здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра в іншому закладі вищої освіти, можуть продовжити навчання в НТУ за програмами підготовки магістрів.

Важливість та актуальність наших спеціальностей підтверджує те, що всі випускники працевлаштовані, причому працюють відповідно до отриманої в університеті спеціальності, одержують моральне задоволення від своєї роботи і непогано матеріально забезпечені. Серед них багато відомих організаторів виробництва різних рівнів, досвідчених викладачів і знаних вчених. Чимало випускників плідно працюють зараз у нашому університеті.

У нас цікаво вчитися. Наші викладачі – знаючі, ерудовані педагоги, мають почесні звання заслужених працівників за профілем роботи та державні нагороди. Крім викладацької діяльності, вони плідно займаються науковою роботою. Багато з них стали лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки. Для навчання створена хороша матеріально-технічна база, заняття проводять у спеціально обладнаних навчальних аудиторіях і лабораторіях, сучасних комп’ютерних класах. Студенти, проходячи практику в умовах, наближених до майбутньої професійної діяльності, здобувають робітничі професії. Для вивчення конструкції та набуття практичних навичок з управління є сучасні транспортні засоби.

Під керівництвом кваліфікованих викладачів та з їх допомогою Ви здобудете все те, що потрібно фахівцю сьогодні: глибокі теоретичні знання і здатність набувати їх самостійно, щоб згодом крокувати в ногу з потребами часу; спроможність творчо мислити; різноманітні практичні навички; уміння жити і працювати в колективі, керувати людьми. Ви станете по-справжньому освіченою і культурною людиною.

Університет плідно розвиває міжнародні зв’язки з провідними закладами вищої освіти зарубіжжя.

В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з ігровими і тренажерними залами, літній спортивно-оздоровчий табір. Найбільшою популярністю користується мотоспорт – університетська команда відома всій Україні та за її межами. Не забуте і дозвілля студентів.

Одним із першорядних завдань університету є створення належних побутових умов для проживання студентів: ті, що приїхали на навчання з інших населених пунктів, забезпечуються гуртожитками, де є все необхідне для нормального проживання і навчання.

З інформації, розміщеної на нашому сайті, Ви можете дізнатися про спеціальності, фахівців з яких готує університет; про місце і роль наших спеціальностей в економіці країни; про дисципліни, які будете вивчати, обравши той або інший фах; про посади, що зможете обіймати після закінчення університету.

На сайті Ви можете ознайомитися з Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному транспортному університеті в 2024 році, а також знайдете іншу необхідну вступникові інформацію.

Бажаю вам правильного вибору майбутньої спеціальності, перемоги у конкурсі та успішного навчання в нашому університеті. Нехай ваші бажання збудуться. Щасливої вам дороги!

 

З повагою,
в.о. ректора Національного
транспортного університету

podpis

Микола ДМИТРИЧЕНКО

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО