logo

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Спеціальність Освітня програма Програма
екзамену
029 Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа
Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад Файл
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю  Файл
121 Інженерія програмного
забезпечення
Інженерія програмного забезпечення  Файл
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології  Файл
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах  Файл
275 Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті  Файл
Організація міжнародних перевезень  Файл
Митна справа у транспортній галузі  Файл
Управління дорожнім рухом  Файл
Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління  Файл
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень  Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом Файл

Автомеханічний факультет

Спеціальність Освітня програма Програма
екзамену
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Файл
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни  Файл
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  Файл
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби  Файл
Будівельні та дорожні машини і статкування, Експлуатація, випробування та сервіс машин  Файл
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій  Файл
183 Технології захисту навколишнього
середовища
Екологічна інженерія автотранспортної діяльності  Файл
101 Екологія Екологія  Файл
132 Матеріалознавство Матеріалознавство  Файл
152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Файл
022 Дизайн Промисловий дизайн  Файл

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Спеціальність Освітня програма Програма
екзамену
242 Туризм Туризм Файл
072 Фінанси, банківська справа та

страхування

Фінанси, банківська справа та

страхування

 Файл
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  Файл
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Файл
Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)  Файл
Менеджмент природоохоронної діяльності  Файл
Логістика  Файл

Факультет економіки та права

Спеціальність Освітня програма

Програма
екзамену

015 Професійна освіта Професійна освіта (транспорт)

Файл

035 Філологія Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 Файл

081 Право Правознавство

 Файл

051 Економіка Бізнес-економіка

 Файл

Економіка підприємства

 Файл

Економіко-правове забезпечення бізнесу

 Файл

Управління персоналом та економіка праці

 Файл

Міжнародна економіка

Файл

Факультет транспортного будівництва

Спеціальність Освітня програма

Програма
екзамену

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Підприємництво в сфері управління нерухомим майном

Файл

124 Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі

Файл

183 Технології

захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії

Файл

194 Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології
Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві

Файл

193 Геодезія та землеустрій Геодезія

Файл

Оцінка землі та нерухомого майна

Файл

192 Будівництво та цивільна
інженерія
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

Файл

Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди

Файл

Мости і транспортні тунелі

Файл

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Файл

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО