logo

Скорочення:

ОП – освітня програма;

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;

ЕГ – експертна група;

ГЕР – галузева експертна рада;

НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію

Магістр

32749 Туризм Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення
Магістр 32729 Дизайн Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32589 Автомобільні двигуни Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32596 Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр 32579 Інженерія програмного забезпечення Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32585 Матеріалознавство Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32594 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32591 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32559 Професійна освіта (транспорт) Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32730 Консолідована інформація Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

33589 Автомобільні двигуни Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

33590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32753 Фінанси, банківська справа та страхування Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32749 Туризм Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО