logo

Скорочення:

ОП – освітня програма;

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;

ЕГ – експертна група;

ГЕР – галузева експертна рада;

НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО