logo

Висновок експертноїї комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” галузі знань 0201 “Культура” у Націонлаьному транспортному університеті

 

Висновок експертноїї комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” галузі знань 0104 “Природничі науки” у Націонлаьному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи

 

Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-кваліфікаційної програми “Екологія” зі спеціальності 101 “Екологія” галузі знань 10 “Природничої науки” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертиза освітньо-професійної програми “Підприємництво в сфері управління нерухомим майном” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржа діяльності” другого (магістерського) рівня у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертиза освітньо-професійної програми “Професійна освіта (транспорт)” зі спеціальності 015 “Професійна освіта (транспорт)” галузі знань 01 “Освіта / педагогіка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експерної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 0601 Будівництво та архітектура напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Логісика” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій та адміністрування (транспортной менеджмент)” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Експертні висновки про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми Менеджмент природоохоронної діяльності зі спеціальності 073 Менеджментгалузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Управління проектами” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Енергетичне машинобудування” зі спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” галузі знань 14 “Електрична інженерія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному транспортному університеті

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО