logo

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Інформаційні управляючі системи і технології” зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”) галузі знань 12 “Інформаційні технології” за першим (бакалаврським) рівнем у Національному транспортному університеті

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертноїї комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” галузі знань 0201 “Культура” у Націонлаьному транспортному університеті

 

Висновок експертноїї комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” галузі знань 0104 “Природничі науки” у Націонлаьному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи

 

Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-кваліфікаційної програми “Екологія” зі спеціальності 101 “Екологія” галузі знань 10 “Природничої науки” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертиза освітньо-професійної програми “Підприємництво в сфері управління нерухомим майном” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржа діяльності” другого (магістерського) рівня у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертиза освітньо-професійної програми “Професійна освіта (транспорт)” зі спеціальності 015 “Професійна освіта (транспорт)” галузі знань 01 “Освіта / педагогіка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експерної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 0601 Будівництво та архітектура напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному транспортному університеті 

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Логісика” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій та адміністрування (транспортной менеджмент)” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Експертні висновки про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми Менеджмент природоохоронної діяльності зі спеціальності 073 Менеджментгалузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Управління проектами” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Енергетичне машинобудування” зі спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” галузі знань 14 “Електрична інженерія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.010104 “Професійна освіта (транспорт)” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій та адміністрування” (транспортний менеджмент) зі спеціальності 073 Менеджмент за першив (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки України

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Мости і транспортні тунелі зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським) рівнем у Національному транспортному університеті

 

Висновок експертної комісії МОНУ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським) рівнем

 

Висновки експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Екологія” зі спеціальності 101 “Екологія” галузі знань 10 “Природничі науки” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національному транспортному університеті 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО