logo

Скорочення:

ОП – освітня програма;
ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;
ЕГ – експертна група;
ГЕР – галузева експертна рада;
НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
[collapse title=”2019 рік”]

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Сайт випускової кафедри Проект ОП ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію

Магістр

32749 Туризм Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення
Магістр 32729 Дизайн Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32589 Автомобільні двигуни Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32596 Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

[/collapse]
[collapse title=”2020 рік”]

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Сайт випускової кафедри Проект ОП ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію
Бакалавр 32579 Інженерія програмного забезпечення Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32585 Матеріалознавство Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32594 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32591 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32559 Професійна освіта (Транспорт) Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32730 Консолідована інформація Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

33589 Автомобільні двигуни Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

33590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32753 Фінанси, банківська справа та страхування Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

32749 Туризм Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

[/collapse]
[collapse title=”2021 рік”]

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Сайт випускової кафедри Проект ОП ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію

Бакалавр

32559 Професійна освіта (транспорт) Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма  Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Бакалавр

32592 Екологічна інженерія автотранспортної діяльності Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма  Звіт  Висновок Рішення  Сертифікат

Бакалавр

32593 Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32601 Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок  Рішення

Бакалавр

32579 Інженерія програмного забезпечення Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Бакалавр

32591 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма Звіт Висновок  Сертифікат

Бакалавр

32576 Підприємництво в сфері управління нерухомим майном Сайт Проект ОП Звіт Наказ  Програма  Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Бакалавр

32565 Фінанси, банківська справа та страхування Сайт Проект ОП Звіт Наказ  Програма Звіт Висновок  Рішення  Сертифікат

Доктор філософії

48165 Двигуни та енергетичні установки Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма  Звіт  Висновок Рішення  Сертифікат

Доктор філософії

48166 Будівництво та цивільна інженерія Сайт Проект ОП Звіт  Наказ Програма Звіт  Висновок Рішення  Сертифікат

Доктор філософії

48168 Транспортні технології на автомобільному транспорті Сайт Проект ОП Звіт  Наказ Програма Звіт  Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

32753 Фінанси, банківська справа та страхування Сайт Проект ОП Звіт Наказ Програма  Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

32736 Правознавство Сайт Проект ОП Звіт  Наказ  Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

42085 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Сайт Проект ОП Звіт  Наказ  Програма  Звіт Висновок  Рішення

[/collapse]
[collapse title=”2022 рік”]

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Сайт випускової кафедри Проект ОП ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію

Бакалавр

32564  Облік і оподаткування Сайт Проект ОП Звіт

[/collapse]

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО