logo

ГРИЩУК Олександр Казимирович — відповідальний секретар Приймальної комісії, проректор з навчальної роботи, кандидат технічних наук, професор.

Народився 31 березня 1957 р. Закінчив середню школу № 16 м. Києва. У 1984 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Від 1984 р. працював у КАДІ стажистом-дослідником кафедри автомобілів, займався науково-дослідною роботою в галузі спеціальних транспортних засобів, які призначені для роботи у важких специфічних умовах (сніг, лід, вода, болото, дно водоймища тощо). З 1986 по 1990 р. був аспірантом КАДІ. У 1992 р. у Білоруській політехнічній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – автомобілі і трактори на тему «Оптимізація конструктивних параметрів роторно-гвинтового рушія спеціального транспортного засобу». З 1990 по 1993 р. працював науковим співробітником і старшим науковим співробітником науково-дослідної частини КАДІ. Від 1990 року розпочав також викладацьку діяльність – спочатку на посадах асистента і доцента, а з 2009 р. – професора.

У 1992–1994 рр. був провідним науковим співробітником (за сумісництвом) в Українському науково-дослідному інституті стандартизації, сертифікації і інформатики, де займався роботою щодо створення державних стандартів у галузі автомобілебудування та автомобільного транспорту, став членом SAE.

Займається проблемами вибору раціональної конструкції міських автобусів, створення транспортних засобів спеціального призначення, організації транспортного забезпечення в туризмі, а також проблемами методології вищої школи.

Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів вченого ступеня, є автором понад 100 наукових праць, має патенти і авторські свідоцтва на винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Відмінник освіти України, академік Транспортної академії України. Нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України та нагрудним знаком МОН України «Петро Могила».


Приймальня: 01010 Україна, м. Київ, вул Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, к. 119б
Телефон: +38 (044) 280-54-09
E-mail: pkntu@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО