logo

tokin-o-pТокін Олександр Павлович — помічник проректора, професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджений вищою відзнакою МОН України – нагрудним знаком «Петро Могила».

Телефон: (044) 280-42-59

tkachenko-v-aТкаченко Валентина Андріївна — начальник навчально-методичного відділу.

Телефон: (044) 280-45-82

Навчально-методичне управління НТУ об’єднує навчально-методичний відділ, відділ забезпечення якості вищої освіти, відділ технічних засобів навчання. Очолює навчально-методичне управління к.т.н., професор Олександр Павлович Токін.

Навчально-методичне управління здійснює керівні функції щодо організації навчального процесу в університеті:

 • готовності кафедр до нового навчального року;
 • контролює виконання аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників;
 • організовує перевірку готовності учбово- лабораторної бази університету до проведення навчального процесу;
 • контролює підготовку до екзаменаційної сесії, Державних іспитів та захисту дипломних проектів (робіт);
 • здійснює контроль за виконанням директорами інститутів, деканами факультетів і завідувачами кафедр наказів і розпоряджень ректора щодо регулювання навчального процесу.

Основні напрями діяльності навчально-методичного управління:

 • Провадження діяльності з навчально-організаційної та навчально- методичної роботи, спрямованої на реалізацію системи ступеневої вищої освіти за денною, заочною та дистанційною формами навчання і покращання якості підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів на рівні державних стандартів України.
 • Планування, організація і контроль проведення навчально-виховного процесу.
 • Розробка та впровадження сучасних форм і методів навчання.
 • Змістовне методичне, організаційне та інформаційне забезпечення навчального процесу.
 • Впровадження в навчальний процес нових навчальних технологій, розширення дистанційної освіти.
 • Організаційна, навчальна, методична та консультативна допомога навчальним підрозділам університету, особливо відокремленим заочним факультетам і навчально-консультаційним центрам.
 • Збір, аналіз і використання інформації, необхідної для проведення та удосконалення навчального процесу.
 • Відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій.
 • Підготовка акредитації і ліцензування діючих спеціальностей.
 • Участь у забезпеченні працевлаштування випускників університету і творчих зв’язків з ними.
 • Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.
 • Творче співробітництво з інститутами, навчальними закладами, що входять до складу навчального комплексу при НТУ.
 • Організація підготовки до друку та видання підручників, посібників, монографій та іншої навчально-методичної літератури.

Положення про НМУ


Адреса: м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, каб. 322.
Телефон: (044) 280-42-59, (044) 280-45-85

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО