logo

В головному, навчально-бібліотечному корпусах та спорткомплексі університету діють вільно WI-FI зони для студентів.


 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Національним транспортним університетом.

Студентське самоврядування Національного транспортного університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством, Статутом Національного транспортного університету та Положенням про студентське самоврядування.

Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

Склад студентського самоврядування

Дехтяренко Георгій Анатолійович – член РСС НТУ;
Кравцов Олександр Сергійович – заступник голови РСС НТУ;
Голуб Катерина Петрівна – секретар РСС НТУ;
Балюк Святослав Русланович – член РСС НТУ;
Корнієнко Роман Олександрович – член РСС НТУ;
Кущенко Богдан Васильович – член РСС НТУ;
Федоренко Ірина Олександрівна – член РСС НТУ;
Ветух Олеся Сергіївна – член РСС НТУ;
Ромаш Андрій Миколайович – Голова РСС ФТІТ;
Албул Єлизавета Василівна – Голова РСС ФЕП;
Ільчук Анна Володимирівна – Голова РСС АМФ;
Курганська Владислава Владиславівна – Голова РСС ФМЛТ;
Кобець Аліна Романівна  – Голова РСС ФТБ;
Арзанцев Ігор Сергійович – Голова РСС гуртожитку №1;
Зубаренко Герман Валентинович – Голова РСС гуртожитку №2;
Виговська Анастасія Миколаївна – Голова РСС гуртожитку №3;
Радченко Станіслав Юрійович – Голова РСС гуртожитку №5

Склад студентської виборчої комісії

Баренбойм Лев Володимирович ТР-II-2

Гетьман Євгеній Володимирович АА-I-1

Машевська Каріна Олександрівна ДН-1-1

Ліпецький Михайло Дмитрович МШ-1-2

Лещенко Єва Олексіївна ДН-1-1

Кисляк Олексій Юрійович МШ-1-3

Коваленко Анастасія Сергіївна СА-1-1

Склад контрольно-ревізійної комісії

Кучер Євгеній Сергійович ТП 1-2

Ковалюк Юрій Дмитрович АА1-1тех

Дуля Яна Вікторівна ТП1-1

Саміленко Костянтин Миколайович, МН(МО) 1-2

Вертелецька Валерія Вадимівна, ФП-1-1

Студентське самоврядування:

  • приймає участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом та Статутом вищого навчального закладу;
  • приймає участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
  • проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • приймає участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
  • захищає права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
  • приймає участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
  • сприяє співробітництву із студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

Ми завжди раді бачити Вас!

Кошторис студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування Національного транспортного університету

Положення про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування університету, факультетів та гуртожитків НТУ

Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора НТУ


Адреса: м. Київ, вул. Бойчука 36-б, каб. №4.
Телефон: (044) 285-63-62
e-mail: radassntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО