logo

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Національним транспортним університетом.

Студентське самоврядування Національного транспортного університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством, Статутом Національного транспортного університету та Положенням про студентське самоврядування.

Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

Склад студентського самоврядування:

Симончук Дмитро Якович – голова ради студентського самоврядування НТУ

Кіс Ірина Романівна – голова ради студентського самоврядування ФЕМП

Самбуренко Ігор Олегович – голова ради студентського самоврядування АМФ

Понамаренко Дмитро Володимирович – голова ради студентського самоврядування ФТБ

Олійник Віталій Олександрович – в.о. голови ради студентського самоврядування ФТІТ

Студентське самоврядування:

  • приймає участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом та Статутом вищого навчального закладу;
  • приймає участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
  • проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • приймає участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
  • захищає права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
  • приймає участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
  • сприяє співробітництву із студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

Ми завжди раді бачити Вас!

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування університету, факультетів та гуртожитків НТУ


Адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе 36-б, каб. №4.
Телефон: (044) 285-63-62
e-mail: rssntu@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО