logo

Студентське самоврядування Національного транспортного університету (ОСС НТУ)

— добровільне об’єднання студентів НТУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів. Студентське самоврядування Національного транспортного університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.
У своїй діяльності студентське самоврядування керується законодавством, Статутом Національного транспортного університету (http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/statut-ntu.pdf) та Положенням про студентське самоврядування (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/polozhennia-oss.pdf).

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

 

Склад студентського самоврядування

Савенко Ганна Миколаївна – Голова ОСС НТУ;

Ячний Богдан Андрійович – заступник голови ОСС НТУ;

Омелянчук Поліна Миколаївна – секретар ОСС НТУ, Голова ОСС ФТБ;

Лазоренко Аліна Рашадівна – Голова ОСС ФТІТ;

Кучер Євгеній Сергійович – Голова ОСС ФЕП;

Негрей Анастасія Костянтінівна – Голова ОСС АМФ;

Пасічник Даная Віталіївна – Голова ОСС ФМЛТ;

Кудельський Роман Вікторович – Голова ОСС гуртожитку №1;

Довгань Андрій Олександрович – Голова ОСС гуртожитку №2;

Крамаревска Любов Юріївна– Голова ОСС гуртожитку №3;

Петровський Артур Васильович – Голова ОСС гуртожитку №4;

Луговий Владислав Семенович – Голова ОСС гуртожитку №5

Склад студентської виборчої комісії

Метлушко Анастасія – МП ІІІ-1тех – Голова СВК

Пилипчук Димитрій – МП ІІ-2

Герасимович Костянтин – МС І-І

Ліщина Андрій – ТК І-1

Нуртаєва Злата – БД І-2

Святенко Роман – ФТ -2-1

Галаган Роман – ТП І-1м

Трохліб Елла – МП ІІ-3

Кизим Катерина – МП ІІ-3

Склад контрольно-ревізійної комісії

Цехотський Олексій – ЕП-1-1 – Голова КРК

Мишакова Валерія – ІБК-1-1

Веретеннікова Марина – ЕП-1-2

Фіров Дмитро – ПТ ІІ-1

Михайлюк Анастасія – МНЛГ-2-7

 

 


Адреса: кабінет Студентського самоврядування НТУ заходиться за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, каб. 334а

Електронна пошта: students@ntu.edu.ua

Посилання на соціальні мережі: https://www.instagram.com/studrada.ntu/?hl=uk ; https://t.me/Studrada_NTU

Для зв’язку с Головою Студентського самоврядування НТУ: https://t.me/savenkoann

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО