logo

Результати вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня магістра, для здобуття ступеня доктора філософії .

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 03 липня по 24 липня 2017 року щодня, крім суботи та неділі, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
вступні випробування проводяться з 25 липня по 31 липня 2017 року;
зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 30 серпня 2017 року;
зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2017 року.

Початок навчання в аспірантурі з 01 вересня 2017 року.

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ очна та заочна форми навчання

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
та зарахування на навчання до докторантури

Розгорнуті пропозиції (план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту) вступників до докторантури подаються не пізніше 25 травня 2017 року.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 25 липня по 31 липня 2017 щодня, крім суботи та неділі, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
наукові доповіді вступників заслуховуються не пізніше 31 серпня 2017 року;
розгляд Вченою Радою Національного транспортного університету висновків щодо вступників – не пізніше 15 вересня 2017 року;
зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2017 року;
зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 01 жовтня 2017 року.

Початок навчання в докторантурі з 01 жовтня 2017 року.

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання
вступників для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Денна форма
навчання
Заочна форма навчання
за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18 год. 00 хв.
20 липня 2017 року
о 18 год. 00 хв.
20 липня 2017 року
о 18 год. 00 хв.
08 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18 год. 00 хв.

26 липня 2017 року

о 18 год. 00 хв.

26 липня 2017 року

о 18 год. 00 хв.

15 серпня 2017 року

Проведення Національним транспортним університетом співбесід 21 – 23 липня
2017 року
21 – 23 липня
2017 року
09 – 11 серпня
2017 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше
12 год. 00 хв.
24 липня 2017 року
не пізніше
12 год. 00 хв.
24 липня 2017 року
не пізніше
12 год. 00 хв.
12 серпня 2017 року
Виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, вимог до зарахування на місця державного замовлення за кошти фізичних та юридичних осіб  

до 18 год. 00 хв.
25 липня 2017 року

до 18 год. 00 хв.
25 липня 2017 року

до 18 год. 00 хв.
14 серпня 2017 року

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 год. 00 хв.
26 липня 2017 року

не пізніше
12 год. 00 хв.
26 липня 2017 року

не пізніше
12 год. 00 хв.
15 серпня 2017 року

Виключення осіб, які зараховані за державним замовленням за результатами співбесіди, з конкурсу на інші місця державного замовлення впродовж
26 липня 2017 року
впродовж
26 липня 2017 року
Проведення Національним транспортним університетом вступних іспитів 21 – 26 липня
2017 року
21 – 26 липня
2017 року
09 – 15 серпня
2017 року
Проведення Національним транспортним університетом творчого конкурсу 17 – 26 липня
2017 року
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше
12 год. 00 хв.
01 серпня 2017 року
не пізніше
12 год. 00 хв.
01 серпня 2017 року
не пізніше
12 год. 00 хв.
16 серпня 2017 року
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування:

на місця державного
замовлення
за кошти фізичних
та юридичних осіб

до 12 год. 00 хв.
05 серпня 2017 року

до 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року

до 12 год. 00 хв.
05 серпня 2017 року

до 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року

Зарахування вступників:

 

за державним замовленням

 

 

за рахунок цільових
пільгових державних кредитів

за кошти фізичних
та юридичних осіб

 

 

не пізніше
12 год. 00 хв.
07 серпня 2017 року

не пізніше
30 серпня 2017 року

не пізніше
30 серпня 2017 року

не пізніше
12 год. 00 хв.
07 серпня 2017 рокуне пізніше
30 серпня 2017 року
не пізніше
30 серпня 2017 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше
18 серпня 2017 року
не пізніше
18 серпня 2017 року

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників на основі ОКР
молодшого спеціаліста (скорочений строк підготовки
бакалаврів – для випускників технікумів та коледжів)

Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 год. 00 хв.
24 липня 2017 року

о 18 год. 00 хв.
07 серпня 2017 року

Проведення Національним транспортним університетом фахових вступних випробувань

25 – 31 липня
2017 року

08 – 10 серпня
2017 року

Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв.
01 серпня 2017 року

не пізніше 12 год.00 хв.
11 серпня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування:

на місця державного
замовлення

за кошти фізичних
та юридичних осіб

до 12 год. 00 хв.
05 серпня 2017 рокудо 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року
до 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року
Зарахування вступників:

 

за державним замовленням

 

 

 

за рахунок цільових
пільгових державних кредитів

 

за кошти фізичних
та юридичних осіб

не пізніше
12 год. 00 хв.
07 серпня 2017 року

 

не пізніше
30 серпня 2017 року

 

не пізніше
30 серпня 2017 року

не пізніше
30 серпня 2017 року

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ денна форма навчання

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ заочна форма навчання

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання
вступників для здобуття ступеня магістра
(крім спеціальності 081 «Право»,)
на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра,
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
у тому числі на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає обраній спеціальності),
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, а також на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю

Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2017 року

14 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 год. 00 хв.
24 липня 2017 року

о 14 год. 00 хв.
29 липня 2017 року

Проведення Національним транспортним університетом вступних випробувань

25 липня – 01 серпня
2017 року

31 липня – 07 серпня
2017 року

Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв.
02 серпня 2017 року

не пізніше 12 год. 00 хв.
08 серпня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування:

на місця державного
замовлення

за кошти фізичних
та юридичних осіб

до 18 год. 00 хв.
04 серпня 2017 року

до 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року

до 18 год. 00 хв.
10 серпня 2017 року

до 15 год. 00 хв.
29 серпня 2017 року

Зарахування вступників:

за державним замовленням

 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 12 год. 00 хв.

05 серпня 2017 року

не пізніше
30 серпня 2017 року

не пізніше 12 год. 00 хв.

11 серпня 2017 року

не пізніше
30 серпня 2017 року

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ денна форма навчання

 

Прийом заяв та документів, реєстрація Приймальною комісією для проходження єдиного фахового вступного випробування, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, у тому числі на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає обраній спеціальності), або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, а також на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться в такі строки:

прийом Приймальною комісією документів вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, – з 12 по 25 липня 2017 року;

реєстрація Приймальною комісією вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, для проходження єдиного фахового вступного випробування (далі – реєстрація), – з 12 по 25 липня 2017 року;

прийом Приймальною комісією документів вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), – з 12 по 17 липня 2017 року;

додаткове вступне випробування, яке проводить Національний транспортний університет для вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), – з 18 по 20 липня 2017 року;

реєстрація Приймальною комісією вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у Національному транспортному університеті, – з 18 по 25 липня 2017 року;

проведення єдиного фахового вступного випробування – 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.);

проведення Національним транспортним університетом вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань у Національному транспортному університеті для вступників, визначених у пункті 2.4 розділу ІІ цих Правил, – 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.);

офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування – 15 серпня 2017 року.

Проведення другої сесії єдиного фахового вступного випробування для певних категорій вступників, визначених Положенням про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, – 14 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.). Строки подання заяв для участі в другій сесії визначені Положенням про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році в залежності від категорії вступників. Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового вступного випробування здійснюється 17 серпня 2017 року.

Результати єдиного фахового вступного випробування передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 18 серпня 2017 року.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у Національному транспортному університеті здійснюється не пізніше 12 год. 00 хв. 29 серпня 2017 року;

зарахування на навчання за державним замовленням проводиться Національним транспортним університетом не пізніше 30 серпня 2017 року, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 01 вересня 2017 року.

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО