logo

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 02 липня по 26 липня 2018 року щодня, крім суботи та неділі, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
вступні випробування проводяться з 30 липня по 04 серпня 2018 року;
зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 30 серпня 2018 року;
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2018 року.

Початок навчання в аспірантурі з 01 вересня 2018 року.

РОЗКЛАД  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ для вступу до аспірантури

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
та зарахування на навчання до докторантури

Розгорнуті пропозиції (план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту) вступників до докторантури подаються не пізніше 25 травня 2018 року.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 23 липня по 31 липня 2018 щодня, крім суботи та неділі, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
наукові доповіді вступників заслуховуються не пізніше 31 серпня 2018 року;
розгляд Вченою Радою Національного транспортного університету висновків щодо вступників – не пізніше 31 серпня 2018 року;
зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 01 вересня 2018 року;
зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 01 жовтня 2018 року.

Початок навчання в докторантурі з 01 вересня 2018 року.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання
вступників для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти

 Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Реєстрація електронних кабінетів вступників, заванта­ження необхідних документів

02 липня 2018 року –
18.00 год.
25 липня 2018 року

02 липня 2018 року –
18.00 год.
25 липня 2018 року

02 липня 2018 року –
18.00 год.
25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

17 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчого конкурсу

о 18.00 год.
20 липня 2018 року

о 18.00 год.
20 липня 2018 року

о 18.00 год.
07 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 год.
26 липня 2018 року

о 18.00 год.
26 липня 2018 року

о 18.00 год.
15 серпня 2018 року

Проведення Національним транспортним університетом співбесід

21–23 липня
2018 року

21–23 липня
2018 року

08–10 серпня
2018 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональ­ним замовленням

не пізніше
12.00 год.
24 липня 2018 року

не пізніше
12.00 год.
24 липня 2018 року

не пізніше
12.00 год.
11 серпня 2018 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, вимог до зарахування

на місця державного замов­лення (з поданням письмових заяв про анулювання заяв на інші місця державного замовлення)

за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 год.
25 липня 2018 року

до 18.00 год.
25 липня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18.00 год.
13 серпня 2018 року

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди

за державним замовленням

 

 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

не пізніше
12.00 год.
26 липня 2018 року

 

 

не пізніше
12.00 год.
26 липня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

не пізніше
12.00 год.
14 серпня 2018 року

Анулювання заяв зарахованих за результатами співбесіди осіб на інші місця державного замовлення

впродовж
26 липня 2018 року

впродовж
26 липня 2018 року

Проведення Національним транспортним університетом вступних іспитів

21–26 липня
2018 року

21–26 липня
2018 року

08–15 серпня
2018 року

Проведення Національним транспортним університетом творчого конкурсу

14–26 липня
2018 року

Формування та оприлюд­нення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше
01 серпня 2018 року

не пізніше
01 серпня 2018 року

не пізніше
16 серпня 2018 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування:

на місця державного або регіонального замовлення

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

до 18.00 год.
06 серпня 2018 року

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

 

до 18.00 год.
06 серпня 2018 року

 

 

 

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

Зарахування вступників:

за державним або регіональним замовленням

 

 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів

 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше
12.00 год.
07 серпня 2018 року

 

не пізніше
30 серпня 2018 року

 

не пізніше
30 серпня 2018 року

 

не пізніше
12.00 год.
07 серпня 2018 року

 

не пізніше
30 серпня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не пізніше
30 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше
18 серпня 2018 року

не пізніше
18 серпня 2018 року

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання
для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
(скорочений строк підготовки для випускників технікумів та коледжів)

Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год.
24 липня 2018 року

о 18.00 год.
04 серпня 2018 року

Проведення Національним транспортним університетом вступних випробувань

25–31 липня
2018 року

06–09 серпня
2018 року

Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше
01 серпня 2018 року

не пізніше
10 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування:

на місця державного або регіонального замовлення

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

до 18.00 год.
06 серпня 2018 року

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

 

 

 

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

Зарахування вступників:

за державним або регіональним замов­ленням

за рахунок цільових пільгових держав­них кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше 12.00 год.
07 серпня 2018 року

не пізніше
30 серпня 2018 року

не пізніше
30 серпня 2018 року

 

 

 

 

не пізніше
30 серпня 2018 року

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання
для здобуття ступеня магістра
(крім спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 242 «Туризм»)
на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
у тому числі на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає обраній спеціальності),
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, а також на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю

Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год.
26 липня 2018 року

о 18.00 год.
31 липня 2018 року

Проведення Національним транспортним університетом вступних випробувань

27 липня – 05 серпня
2018 року

01 серпня – 08 серпня
2018 року

Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше
06 серпня 2018 року

не пізніше
09 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування:

на місця державного або регіонального замовлення

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

до 18.00 год.
09 серпня 2018 року

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

 

 

до 18.00 год.
13 серпня 2018 року

до 15.00 год.
29 серпня 2018 року

Зарахування вступників:

за державним або регіональним замовленням

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше 12.00 год.
10 серпня 2018 року

не пізніше
30 серпня 2018 року

 

 

не пізніше 12.00 год.
14 серпня 2018 року

не пізніше
30 серпня 2018 року

РОЗКЛАД  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм»
за денною та заочною формами навчання
на основі здобутого ступеня вищої освіти
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2018 року;
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується 31 травня 2018 року;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому, розпочинається 02 липня 2018 року і закінчується 09 липня 2018 року для осіб, які згідно з пунктом 8.11 розділу VIII Правил прийому вступають за результатами вступного іспиту з іноземної мови у Національному транспортному університеті замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови; 26 липня 2018 року для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;
основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня 2018 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
відповідний вступний іспит з іноземної мови у Національному транспортному університеті у випадках, визначених пунктом 8.11 розділу VIII Правил прийому, проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту;
фахові вступні випробування проводяться з 02 липня по 29 липня 2018 року;
надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня 2018 року;
виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18.00 години 18 серпня 2018 року;
наказ про зарахування за державним замовленням видається до
12.00 години 20 серпня 2018 року.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому та Правил прийому), не пізніше 28 серпня 2018 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною формами навчання
на основі здобутого ступеня вищої освіти
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2018 року;
реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 24.00 годині 05 червня 2018 року;
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується 31 травня 2018 року;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому, розпочинається 02 липня 2018 року, закінчується 09 липня 2018 року для осіб, які згідно з пунктом 8.11 розділу VIII Правил прийому вступають за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування у Національному транспортному університеті замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей; 26 липня 2018 року для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;
основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня 2018 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня 2018 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
відповідні вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування у Національному транспортному університеті у випадках, визначених пунктом 8.11 розділу VIII Правил прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування;
надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня 2018 року;
виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18.00 години 18 серпня 2018 року;
наказ про зарахування за державним замовленням видається до 18.00 години 20 серпня 2018 року.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому та Правил прийому), не пізніше 28 серпня 2018 року.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО