logo

Начальник штабу цивільного захисту – заступник начальника цивільного захисту Національного транспортного університету – Зотов Олексій Юрійович.

Заступник начальника цивільного захисту з питань евакуації, Голова комісії з питань евакуації — проректор з наукової роботи Національного транспортного університету Славінська Олена Сергіївна.

Заступник начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення — проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Національного транспортного університету Булах Олександр Іванович.

Накази щодо організації цивільного захисту в Національному транспортному університеті

Наказ № Дата видання Короткий зміст наказу
№99 30.03.2023р. Наказ ректора Національного транспортного університету «Про організацію і ведення цивільного захисту»
№389 09.09.2022р. Наказ ректора Національного транспортного університету «Про створення комісії з евакуації»
№634 26.12.2022р. Наказ ректора Національного транспортного університету «Про створення об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій»
№500 18.10.2015р. Наказ ректора Національного транспортного університету «Про затвердження Положення про штаб цивільного захисту НТУ»

Публічні документи та рекомендації з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Номер  документа

Виконавець,

Дата видання

Короткий зміст  

№ 3543-ХІІ

21.10.1993 р.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»

№232

03.04.1995 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»

№ 20/2013

16.01.2013 р.

Указ Президента «Про створення Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

№1198

08.08.1998 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

№ 284/99

26.03.1999 р.

Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”

№ 192

15.09.1999 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях»

№ 28-дск

20.10.1999 р.

Директива Начальника Цивільної оборони України – Прем’єр-міністра України «Про Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій»

№ 308

29.03.2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків»

№97

23.04.2001 р.

Наказ МНС України «Про затвердження Порядку підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного иа природного характеру»

№80/2001

09.02.2001 р.

Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”

№ 874

26.07.2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту»

№ 1432

26.10.2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

№ 1200

19.08. 2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»

№ 653

09.10.2006 р.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»

№ 558

 15.08.2007 р.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ”Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту”

№ 635

02.09.2008 р.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ”Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань”

№ 253

25.03.2009 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб»

№ 814

03.09.2009 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України   ”Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»”

№ 5403 – VI

02.10.2012 р.

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

№ 443

26.06.2013 р.

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»

№ 444

26.06.2013 р.

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

№ 616

21.08.2013 р.

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».

№ 738

09.10.2013 р.

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»

 

№ 11

09.01.2014 р.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

№814

03.09.2014 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Функціональну підсистему „Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

№934

11.09.2014 р.

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

№167

23.03.2015 р.

Наказ ДСНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрозі або вчинення терористичного акту»

№ 389-VIII

12.05.2015 р.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

№469

08.07.2015 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»

№544

22.07.2015 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях»

№156

05.05.2022 р.

Наказ ректора Національного транспортного університету «Про створення тимчасового житлового фонду Національного транспортного університету»

№633

26.12.2022 р.

Наказ ректора Національного транспортного університету «Про підсумки підготовки у 2022 році та основні завдання цивільного захисту університету на 2023 рік»
№648 25.12.2023р. Наказ ректора Національного транспортного університету «Про пiдсумки пiдготовки у 2023 роцi та основнi завдання цивiльного захисту унiверситету на 2024 рiк»

Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 232.
Телефон: +38 (044) 280-42-52

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО