logo

Бубела Андрій Володимирович — декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри транспортного будівництва та управління майном.

Заступники декана:

Соколова Наталія Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, дійсний член Транспортної академії України. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійні програми «Оцінка землі та нерухомого майна» та «Геодезія»; за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійні програми  «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» та «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві»; за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії».

Цибульський Віталій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за  спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія,  освітньо-професійні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, освітньо-професійна програма  «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві» та за спеціальністю 124 Системний аналіз, освітньо-професійна програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі».

Факультет транспортного будівництва – ровесник університету: він створений у 1944 р. З моменту заснування цього підрозділу тут готували фахівців за спеціальностями «Автомобільні дороги та аеродроми» і «Мости та тунелі».

До складу факультету транспортного будівництва входить шість кафедр:

Кафедра транспортного будівництва та управління майном. Завідувач кафедри – Савенко В’ячеслав Якович, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України, нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. Завідувач кафедри – Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор. Старший науковий співробітник, член-кореспондент ТАУ, Відмінник освіти України, займається проблемами оцінки транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг та аеродромів.

Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. Завідувач кафедри – Онищенко Артур Миколайович, доктор технічних наук, Академік Транспортної академії України, Академік Академії будівництва України, член Наукової та технічної Ради Укравтодору, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт.

Кафедра аеропортів. Завідувач кафедри – Гамеляк Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, Академік Транспортної Академії України, член Наукової  Ради  Укравтодору, член науково-технічної ради ДержшляхНДІ по розгляду закінчених науково-дослідних робіт: член секції Наукової ради МОН за фаховим напрямком «Технології будівництва, дизайн, архітектура».

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. Завідувач кафедри – Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор. Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної Академії України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки. Завідувач кафедри – Лоза Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Факультет готує фахівців за 6-ма спеціальностями:

  • Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
  • Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, освітньо-професійні програми  «Геодезія», «Оцінка землі та нерухомого майна»;
  • Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, освітньо-професійна програма « Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві»;
  • Спеціальність 124 Системний аналіз, освітньо-професійна програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі»;
  • Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійні програми «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві», «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном»;
  • Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» .

Більш докладну інформацію про ці спеціальності та спеціалізації можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 213
Телефон: (044)-280-65-43
E-mail: dekanat_ftb@ukr.net
Офіційні сторінки факультету транспортного будівництва в соціальних мережах:

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО