logo

Бондар Наталія Миколаївна – декан факультету економіки та права, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, академік Транспортної Академії України, член комітету з питань державно-приватного партнерства Федерації роботодавців транспорту України.

Заступники декана:

Yarova-r-vЯрова Руслана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями 081 «Право» (освітня програма «Правознавство») та 035 «Філологія» (освітня програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»). Займається виховною роботою зі студентами молодших курсів.

Комчатних Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки. Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями 051 «Економіка» (освітні програми «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу», «Бізнес-аналітика») та 015 «Професійна освіта» (освітня програма «Професійна освіта (Транспорт)». Займається організаційною роботою зі студентами факультету.

Історія факультету економіки та права

19 травня 1965 року, відповідно до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений інженерно-економічний факультет. За цей час факультет декілька раз не тільки змінював назву, а й перелік спеціальностей, за якими готував фахівців. У квітні 2016 року, шляхом реорганізації факультету економіки, менеджменту та права, було створено факультет економіки та права.

За період діяльності факультету, починаючи з року заснування, його випускові кафедри підготували та випустили понад 20 тисяч фахівців. У

Сьогодні факультет економіки та права готує фахівців за спеціальностями:

  • Спеціальність 015 «Професійна освіта (Транспорт)» (освітня програма «Професійна освіта (Транспорт)».
  • Спеціальність 035 «Філологія» (освітня програма: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)
  • Спеціальність 051 «Економіка» (освітні програми: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-економіка», «Економіко-правове забезпечення бізнесу», «Бізнес-аналітика»):
  • Спеціальність 081 «Право» (освітня програма «Правознавство»).

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Всі спеціальності факультету економіки та права акредитовані за вищим, четвертим рівнем, що дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр, доктор філософії (PhD) у галузі економіки.

Кращі випускники факультету рекомендуються до навчання за освітньо-науковим рівнем доктор філософії.

Кафедри факультету забезпечують перегляд та оновлення освітніх програм з урахуванням освітніх тенденцій та потреб роботодавців. До обговорення пропонованих змін залучаються як здобувачі освіти, так й викладачі, які забезпечують освітній процес спеціальності.

Освітній процес на факультеті забезпечують чотири кафедри та юридична клініка:

Кафедра економіки. Завідувач кафедри – Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України (тел. кафедри 280-13-16).

Кафедра іноземної філології та перекладу. Завідувач кафедри – Шевчук Леся Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент (тел. кафедри 285-20-70).

Кафедра конституційного та адміністративного права. Завідувач кафедри – Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (тел. кафедри 280-24-81).

Кафедра філософії та педагогіки. Завідувач кафедри – Богачевська Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, професор (тел. кафедри 280-52-65).

Юридична клініка, яка є базою для набуття практичного досвіду та підвищення рівня знань студентів спеціальності «Право» (e-mail: lawclinicntu@ukr.net).

 

Кафедри факультету тісно співпрацюють з Федерацією роботодавців транспорту України, відомими міжнародними та вітчизняними компаніями, асоціаціями й підприємствами, зокрема міжнародними консалтинговими компаніями Deloitte Україна, KPMG в Україні, Українською спілкою промисловців та підприємців, Корпорацією «УкрАВТО», Корпорацією «АІС», «НІКО», ТОВ «Єврокар», КП «Київпастранс», ЗАТ «Українською транспортною страховою компанією», ПАТ «Київською виробничою компанією «Рапід», Державним агентством автомобільних доріг України, Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, потужними бюро перекладів, компанією з працевлаштування UGEN та іншими організаціями. Завдяки цьому студенти мають можливість не тільки проходити практику, а й працевлаштовуватись за обраною спеціальністю.

З вересня 2016 року, згідно меморандуму про співпрацю між Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві та Національним транспортним університетом, студенти-правники мають можливість пройти практику-стажування у закладах правничого профілю.

На факультеті економіки та права активно діє Рада студентського самоврядування. Участь в органах студентського самоврядування дозволяє студентам проявити лідерські якості, виробити навички управлінської та організаторської роботи з колективом.

Студенти факультету мають можливість активно проводити своє дозвілля: займатися у різноманітних спортивних і творчих секціях, брати участь у конкурсах та змаганнях як між групами факультету, так й з іншими факультетами університету.

Студенти факультету активно долучаються до наукової роботи. Так, щорічно в День науки з доповідями про результати власних досліджень виступають 80-90 студентів.

Студенти факультету є учасниками й багатьох міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсів й олімпіад, беруть участь у засіданнях Міжнародного економічного форуму, змаганнях юридичних клінік університетів України тощо. Так, студенти спеціальності «Міжнародна економіка» не тільки пройшли до фіналу конкурсу інвестиційних досліджень – CFA Institute Research Challenge 2019, а й увійшли до п’ятірки найсильніших команд серед 29 закладів вищої освіти України, які брали участь у конкурсі.

Пишається факультет й спортивними здобутками студентів. Серед студентів факультету є переможці та призери всеукраїнських та європейських змагань.

Факультет економіки та права активно проводить міжнародну діяльність. Так, кафедри факультету беруть участь у Міжнародному проєкті Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). В рамках цього проєкту факультет став організатором Круглого столу «Управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти: узгодження інтересів зацікавлених сторін». Також проєктом передбачено стажування викладачів і студентів у закладах освіти Риму (Італія), Відня (Австрія) та Констанцу (Німеччина) у 2020-2023 рр.

Факультет економіки та права є ініціатором проведення Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ», в роботі якої беруть активну участь не тільки науковці, студенти та аспіранти вітчизняних та зарубіжних університетів, а й фахівці-практики, які представляють стейкхолдерів освітніх програм.

Факультет економіки та права підтримує творчі зв’язки з зарубіжними закладами освіти: Жешувським університетом (Польща), Жешувським політехнічним університетом ім. Ігнасія Лукасевича (Польща), Університетом Умео (Швеція), Норвезьким університетом природничих та технічних наук (Норвегія), Варненським університетом менеджменту (Болгарія), Білоруським Національним політехнічним університетом (Республіка Білорусь), Гомельським державним технічним університетом імені П.О. Сухого (Республіка Білорусь), а також закладами вищої освіти України: Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Вінницьким політехнічним університетом, Державним університетом інфраструктури та технологій, Запорізьким національним університетом, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Національним авіаційним університетом, Харківськім національним економічний університетом імені С. Кузнеця, Українською інженерно-педагогічною академією, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського та іншими.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 207
Телефон: (044)-288-71-00
e-mail: dekanat.fep.ntu@gmail.com

Офіційні сторінки факультету економіки та права в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/fepntu 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО