logo

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або мають розбіжності в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання).
УСІ ІНШІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

ЗАЯВА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ
ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН
згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

ЗАЯВА В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ОСОБИСТО ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НТУ.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі на основі повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію (копії) сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (з одного негатива!);
 • копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або право на зарахування за квотами-1;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
 • три поштові конверти (з марками).

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Національного транспортного університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО