logo

ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ:

тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років – з інших предметів) та співбесідою відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Національному транспортному університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 Механізм реєстрації учасників творчого конкурсу визначається відповідно до законодавства. У творчому конкурсу мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 серпня, що підтверджується відповідним документом довідкою відповідного закладу освіти.

 

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА за всіма спеціальностями (крім спеціальності 015 «Професійна освіта») НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АБО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ:

тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів у Національному транспортному університеті замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому; 

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

ІНШІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ.

У межах Національного транспортного університету вступник для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може подати до шести заяв не більше ніж з трьох спеціальностей.

ЗАЯВА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН.

ЗАЯВУ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОРИГІНАЛИ:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за іспитами у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста замість зовнішнього незалежного оцінювання; на участь у конкурсі за іспитами у Національному транспортному університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за іспитами у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста замість зовнішнього незалежного оцінювання; на участь у конкурсі за іспитами у Національному транспортному університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • три поштові конверти (з марками).

У 2020 році при вступі для здобуття ступеня бакалавра приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018–2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у вступних іспитах, творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією Національного транспортного університету), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3×4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 серпня. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами за результатами вступних іспитів у Національному транспортному університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», за результатами вступного іспиту з іноземної мови у Національному транспортному університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 015 «Професійна освіта» та 081 «Право») вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому та Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, за результатами вступних іспитів під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за результатами вступних іспитів у Національному транспортному університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 015 «Професійна освіта»), унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія Національного транспортного університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО