logo

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою  та зарахування за квотами,
ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.
УСІ ІНШІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ.
Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

ЗАЯВА В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ОСОБИСТО ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (з одного негатива!);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
 • три поштові конверти (з марками).

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктом 7.2 розділу VІI та розділами ІX і XVII Правил прийому до Національного транспортного університету в 2016 році.

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Національного транспортного університету або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ЗАЯВА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН

згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1352/27797.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО