logo

Цвілюк Ольга Дмитрівна — керівник відділу


Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 506

Телефон: +38 (044) 288-71-01

E-mail: olga_zvl@ukr.net

Згідно Наказу ректора від 04.01.2016 р. № 2 створено науковий відділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Національного транспортного університету для забезпечення виконання функцій, пов’язаних із створенням, захистом та трансфером технологій та/або їх складових.

Основними завданнями Відділу є:

  • участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
  • проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті освітньої та наукової діяльності Університету;
  • виявлення (ідентифікація) конкурентоспроможної науково-технічної продукції Університету для подальшої комерціалізації;
  • визначення технологій та їх складових за результатами ідентифікації конкурентоспроможних наукових і науково-технічних розробок Університету;
  • методичне забезпечення, охорона прав на винаходи, корисні моделі, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних та інші об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), що створюються в Університеті;
  • проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;
  • здійснення заходів з використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), об’єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Університету, підтримка ліцензійної діяльності Університету та трансферу технологій;
  • аналіз результатів науково-технічної, науково-дослідної діяльності Університету щодо можливості внесення пропозицій в базу даних Системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України, експонування, передачі третім особам.

Положення про відділ

Захист інтелектуальної власності

Оформлення заяви про видачу патенту України

Оформлення заяви про реєстрацію авторського права на службовий твір (заява, договір)

Оформлення заяви про реєстрацію авторського права твір (заява, договір)

Документи про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (заява, договір)

Інноваційна діяльність

Державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій

Система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України

Теми наукових досліджень в НТУ


http://urtc.ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО