logo

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,

вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на
навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти,  на навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для вступу на навчання для здобуття магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти

Етапи вступної компанії

Строки виконання етапів

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил прийому

01 липня 2022 року

05 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

08 липня 2022 року

30 вересня 2022 року

Проведення           Національним транспортним

університетом фахових вступних випробувань

11–22 липня  2022 року

03 жовтня-18 листопада 2022 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти юридичних осіб

25 липня 2022 року

21 листопада 2022 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних

26 липня 2022 року

22 листопада 2022 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних осіб

29 липня 2022 року

25 листопада 2022 року

 

Зарахування вступників за кошти фізичних осіб

01 серпня 2022 року

22 листопада 2022 року

Конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2022 році

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
133 Галузеве машинобудування (Будівельні та дорожні машини та устаткування) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
192 Будівництво та гражданська інженерія (Автомобільні дороги, вилиці та дороги населених пунктів) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова
081 Право (Правознавство) Мова навчання (українська) Математика Іноземна мова

Конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2022році

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Математика
133 Галузеве машинобудування (Будівельні та дорожні машини та устаткування) Мова навчання (українська) Математика
192 Будівництво та гражданська інженерія (Автомобільні дороги, вилиці та дороги населених пунктів) Мова навчання (українська) Математика
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Математика
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Математика
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Математика
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Математика
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Математика
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Математика

Конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2022 році

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Іноземна мова Фахове вступне випробування

Розмір плати за навчання

Рівень вищої освіти

Розмір плати за навчання для вступників в 2022р., USD/навч. рік (за курсом НБУ)

форма отримання освіти

денна

заочна

Бакалаврський

1500

790

Магістерський

1700

900

Для зарахування до університету іноземець подає такі документи:

  • заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;
  • оригінали документа про здобутий ступінь (рівень) освіти в країні його походження і додатка до нього, а також переклад цього документа і додатка до нього українською мовою, зроблений в Україні та засвідчений нотаріально (два примірники).
  • Документи про освіту, отримані за кордоном (крім Туркменістану), повинні мати апостиль;
  • свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, видане Міністерством освіти і науки України;
  • переклад українською мовою паспортного документа іноземця, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, зроблений в Україні та засвідчений нотаріально (два примірники);
  • вісім фотокарток розміром 30*40 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Терміни навчання в Центрі міжнародної освіти НТУ: 

Для здобуття ступеня бакалавра термін навчання складає – три роки і десять місяців (очна форма навчання); чотири роки і десять місяців (заочна форма навчання);

Для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра термін навчання складає – один рік і п’ять місяців (заочна і очна форма навчання).

 

З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:

01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кабінет і263, і264
Телефон: +38 (044) 280-14-39, +38 (044) 280-68-33
E-mail cmontu.edu@gmail.comdovuz@ntu.edu.ua

 

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня бакалавра

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня магістра

 

 


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО