logo

Вступ іноземців для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на підставі академічних прав на продовження навчання,
що надаються документом про здобутий ступінь (рівень) освіти
в країні його походження, еквівалентний повній загальній середній освіті (ПЗСО), за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація,
освітня програма (ОП)

Блоки вступного іспиту
в 2024 році

274 Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

Мова навчання (українська) Математика
192 Будівництво та цивільна інженерія

ОП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Мова навчання (українська) Математика
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Митна справа в транспортній галузі»

Мова навчання (українська) Математика
122 Комп’ютерні науки

ОП «Інформаційні управляючі системи та технології»

Мова навчання (українська) Математика
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Мова навчання (українська) Математика
073 Менеджмент

ОП «Менеджмент організацій та адміністру­вання (транспортний менеджмент)»,

ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

ОП «Логістика»

Мова навчання (українська) Математика
051 Економіка

ОП «Економіка підприємства»

ОП «Міжнародна економіка»

Мова навчання (українська) Математика
081 Право

ОП «Правознавство»

Мова навчання (українська) Математика

 Строки навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО: денна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 4 роки 10 місяців.

 

Вступ іноземців для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на підставі академічних прав на продовження навчання,
що надаються документом про здобутий ступінь (рівень) освіти
в країні його походження, еквівалентний освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, освітньо-професійному ступеню фахового молодшого бакалавра, освітньому ступеню молодшого бакалавра (НРК5),
за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація,
освітня програма (ОП)

Блоки вступного іспиту
в 2024 році

274 Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

Мова навчання (українська) Математика
192 Будівництво та цивільна інженерія

ОП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Мова навчання (українська) Математика
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Митна справа в транспортній галузі»

Мова навчання (українська) Математика
122 Комп’ютерні науки

ОП «Інформаційні управляючі системи та технології»

Мова навчання (українська) Математика
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Мова навчання (українська) Математика
073 Менеджмент

ОП «Менеджмент організацій та адміні­стрування (транспортний менеджмент)»,

ОП «Логістика»

Мова навчання (українська) Математика
051 Економіка

ОП «Економіка підприємства»

Мова навчання (українська) Математика

 Скорочений строк навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК5 за денною та заочною формами – 2 роки 10 місяців.

 

Вступ іноземців для здобуття освітнього ступеня магістра
на підставі академічних прав на продовження навчання,
що надаються документом про здобутий ступінь (рівень) освіти
в країні його походження, еквівалентний освітньому ступеню бакалавра (НРК6), освітньому ступеню магістра (освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста) (НРК7),
за денною та заочною формами здобуття освіти

Спеціальність / спеціалізація,
освітня програма (ОП)
Блоки вступного іспиту
в 2024 році
274 Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Митна справа в транспортній галузі»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
122 Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
073 Менеджмент

ОП «Менеджмент організацій та адміні­стрування (транспортний менеджмент)»,

ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

ОП «Логістика»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
242 Туризм

ОП «Міжнародний туризм»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит
051 Економіка

ОП «Економіка підприємства»

ОП «Міжнародна економіка»

Мова навчання (українська) Фаховий іспит

Строк навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною формами – 1 рік 4 місяці.

 

Розмір плати за навчання для вступників 2024 р.,
USD/навч. рік (за курсом НБУ)

Рівень вищої освіти

Форма здобуття освіти

денна

заочна

бакалаврський 1500 790
магістерський 1700 900

 

Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2024 році здійснюватиметься Національним транспортним університетом двічі на рік:
не пізніше 26 липня та не пізніше 15 жовтня 2024 року.

Вступники із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Національного транспортного університету для здобуття ступенів бакалавра та магістра, подають заяви і документи та складають вступні іспити з 01 липня по 26 липня 2024 року та з 02 вересня по 15 жовтня 2024 року.

Для зарахування до університету іноземець подає такі документи:

  • заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;
  • оригінали документа про здобутий ступінь (рівень) освіти в країні його походження і додатка до нього, а також переклад цього документа і додатка до нього українською мовою, зроблений в Україні та засвідчений нотаріально (два примірники). Документи про освіту, отримані за кордоном, повинні мати апостиль;
  • свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, видане Міністерством освіти і науки України;
  • переклад українською мовою паспортного документа іноземця, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, зроблений в Україні та засвідчений нотаріально (два примірники);
  • вісім фотокарток розміром 30 × 40 мм; копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПИТАНЬ ЩОДО ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

за адресою 01010, Україна, Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кабінети і263, і264;
за телефонами +38 (044) 280-14-39, +38 (044) 280-68-33;
за е-mail cmontu.edu@gmail.com, czdn@ntu.edu.ua.

 

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня бакалавра

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня магістра

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО