logo

Автомеханічний факультет

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Автомобільний транспорт» / напряму підготовки «Автомобільний транспорт», освітні програми «Автосервіс», «Автомобілі та автомобільне господарство»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Галузеве машинобудування» / напряму підготовки «Машинобудування», освітні програми «Автомобільні транспортні засоби», «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / фахове спрямування «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програми «Автомобільні двигуни»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програми «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Галузеве машинобудування» / напряму підготовки «Машинобудування», освітні програми «Будівельні та дорожні машини», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / фахове спрямування «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Дизайн» / напряму підготовки «Дизайн», освітня програма «Промисловий дизайн»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Екологія» / напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Матеріалознавство», освітня програма «Матеріалознавство»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Прикладна механіка» / напряму підготовки «Зварювання», освітня програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти  спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки  спеціальності «Автомобільний транспорт», освітні програми «Автосервіс», «Автомобілі та автомобільне господарство»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Галузеве машинобудування», освітні програми «Автомобільні транспортні засоби», «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Автомобільні двигуни»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Галузеве машинобудування», освітні програми «Будівельні та дорожні машини», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Екологія», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Матеріалознавство», освітня програма «Матеріалознавство»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Прикладна механіка», освітня програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти зі скороченим строком підготовки спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Автомобільні двигуни»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Екологія», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Прикладна механіка», освітня програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Автомобільний транспорт», освітні програми «Автосервіс», «Автомобілі та автомобільне господарство»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Галузеве машинобудування», освітня програма «Автомобільні транспортні засоби»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Галузеве машинобудування», освітні програми «Будівельні та дорожні машини», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти  спеціальності «Дизайн», освітня програма «Промисловий дизайн»

Факультет транспортного будівництва

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» на основі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Мости і транспортні тунелі» на основі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» Освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» на основі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Освітня програма «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві»

Спеціальність «Системний аналіз» Освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» на основі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» Освітня програма «Геодезія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» Освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» Освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна» на основі ОКР молодшого спеціаліста

Навчальний план ОПП «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (240 кредитів)

Навчальний план ОПП «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим строком навчання (180 кредитів)

Навчальний план ОПП «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим строком навчання (120 кредитів)

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації та адміністрування» (транспортний менеджмент)
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент природоохоронної діяльності»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Цифрові технології обліку»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Міжнародний туризм»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг послуг»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації та адміністрування»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»
Робочий навчальний план студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) зі спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління проектами»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації та адміністрування»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент природоохоронної діяльності»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукова програма «Логістика»
Робочий навчальний план студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукова програма «Менеджмент організації та адміністрування»

Навчальний план студента спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2020 рік
Навчальний план студента спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2021 рік

 

Факультет економіки та права

Робочий навчальний план студента спеціальності «Професійна освіта»/ напряму підготовки «Професійна освіта (транспорт)»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка», спеціалізація  «Міжнародна економіка»/ напряму підготовки «Міжнародна економіка»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Право»/напряму підготовки «Правознавство»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Філологія»/ напряму підготовки «Філологія»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства» / напряму підготовки «Економіка підприємства»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Економіка»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Бізнес-аналітика»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Економіка і правове забезпечення бізнесу»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Економіка і право»
Навчальний план студента спеціальності «Філологія», освітня програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2020 рік
Навчальний план студента спеціальності «Філологія», освітня програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2021 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2021 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2017 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2018 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2019 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2020 рік
Навчальний план студента спеціальності «Право», освітня програма «Правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2021 рік

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності “Комп’ютерні науки” освітня програма “Комп’ютерні науки”
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Комп’ютерні науки” освітня програма “Інформаційні управляючі системи та технології”
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Комп’ютерні науки” освітня програма “Інформаційні управляючі системи та технології” за скороченим строком навчання
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” освітня програма “Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах”

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” освітня програма “Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах” за скороченим строком навчання
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” освітня програма “Інженерія програмного забезпечення”
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітня програма “Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю”

Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітня програма ” Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад”
Робочий навчальний план студента бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” за скороченим строком навчання
Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітня програма “Консолідована інформація” 
Робочий навчальний план студента магістерського рівня вищої освіти спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 2020 рік 
Робочий навчальний план студента спеціальність “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” / напряму “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”
Робочий навчальний план студента ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» на основі ОКР молодшого спеціаліста (Освітні програми: «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа в транспортній галузі», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління», «Транспортні системи міст», «Управління дорожнім рухом».)
Робочий навчальний план студента ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа в транспортній галузі», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління», «Транспортні системи міст», «Управління дорожнім рухом».
Робочий навчальний план студента ОКР «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітня наукова програма «Розумний транспорт та логістика для міст»
Робочий навчальний план студента ОКР «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітні програми «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа в транспортній галузі», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління», «Транспортні системи міст», «Управління дорожнім рухом»
Робочий навчальний план студента ОКР «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійних програм «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа у транспортній галузі», «Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень», «Транспортна логістика міста», «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»; освітньо-наукової «Розумний транспорт і логістика для міст», вступ 2020 р.
Робочий навчальний план студента ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітніх програм «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа у транспортній галузі», «Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень», «Транспортна логістика міста», «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», 2020 р.

Робочий навчальний план студента ОР «Магістр», спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОП «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», «Організація міжнародних перевезень» , «Митна справа у транспортній галузі», «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління», «Транспортні системи міст», «Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом», «Розумний транспорт і логістика для міст», 2021 р.

Робочий навчальний план студента ОР “Бакалавр” (вступ на основі ПЗСО), спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОП “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”, “Організація міжнародних перевезень” , “Митна справа у транспортній галузі”, “Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень”, “Транспортні системи міст”, “Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом”, “Управління дорожнім рухом”, “Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління”, 2021 н.р.
Робочий навчальний план студента ОР “Бакалавр” (вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра), спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), ОП “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”, “Організація міжнародних перевезень” , “Митна справа у транспортній галузі”, “Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом”, “Управління дорожнім рухом”, “Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління”, 2021 н.р.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів

Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» /напрям підготовки «Економіка підприємства»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» /напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Облік і оподаткування» /напрям підготовки «Облік і аудит»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент» /напрям підготовки «Менеджмент»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика» /напрям підготовки «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Автомобільний транспорт» /напрям підготовки «Автомобільний транспорт»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Галузеве машинобудування» /напрям підготовки «Машинобудування»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Прикладна механіка» /напрям підготовки «Зварювання»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Екологія» /напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» /напрям підготовки «Транспортні технології»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху» /напрям підготовки «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень» /напрям підготовки «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень»
Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» /напрям підготовки «Будівництво»
Робочий навчальний план студента за напрямом підготовки «Будівництво», фахове спрямування «Мости і транспортні тунелі»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО