logo

Автомеханічний факультет

Робочий навчальний план студента спеціальності «Галузеве машинобудування»/ напряму підготовки «Машинобудування)»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Енергетичне машинобудування»/ напряму підготовки «Машинобудування»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Галузеве машинобудування»/ напряму підготовки «Машинобудування)» зі скороченим строком підготовки

Робочий навчальний план студента спеціальності «Автомобільний транспорт»/ напряму підготовки «Автомобільний транспорт)»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Автомобільний транспорт»/ напряму підготовки «Автомобільний транспорт)» зі скороченим строком підготовки

Робочий навчальний план студента спеціальності «Дизайн»/ напряму підготовки «Дизайн)»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Екологія» / напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Екологія» / напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» зі скороченим строком підготовки

Робочий навчальний план студента спеціальності «Прикладна механіка» / напряму підготовки «Зварювання»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Прикладна механіка» / напряму підготовки «Зварювання» зі скороченим строком підготовки

Робочий навчальний план студента спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Матеріалознавство»

Факультет транспортного будівництва

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Автомобільні дороги і аеродроми”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації “Будівництво та експлуатація аеродромів” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Автомобільні дороги і аеродроми”, спеціалізація “Будівництво та експлуатація аеродромів”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» / спеціалізації “Мости і транспортні тунелі” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Мости і транспортні тунелі”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» / спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геодезія» / спеціалізації “Геодезія” / Напрям підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” Фахове спрямування “Геодезія”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна» / Напрям підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” Фахове спрямування “Оцінка землі та нерухомого майна”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» / спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Автомобільні дороги і аеродроми”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» / спеціалізації “Мости і транспортні тунелі” / Напрям підготовки “Будівництво” Фахове спрямування “Мости і транспортні тунелі”

Робочий навчальний план студента спеціальності «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геодезія» / Напрям підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” Фахове спрямування “Геодезія”

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент», фахове спрямування «Транспортний менеджмент і логістика» / напряму підготовки «Менеджмент», фахове спрямування «Транспортний менеджмент і логістика»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика» / напряму підготовки «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика» / спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Логістика»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент», фахове спрямування «Менеджмент в системах автосервісу» / напряму підготовки «Менеджмент», фахове спрямування «Менеджмент в системах автосервісу»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент» спеціалізації  «Менеджмент організацій  і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Управління проектами»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Туризм» / напрям підготовки «Туризм» / спеціальність «Туризм», спеціалізація  «Туризмознавство»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» / напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Облік і оподаткування»  / підготовки «Облік і аудит»

Факультет економіки та права

Робочий навчальний план студента спеціальності «Професійна освіта»/ напряму підготовки «Професійна освіта (транспорт)»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка», спеціалізація  «Міжнародна економіка»/ напряму підготовки «Міжнародна економіка»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Право»/напряму підготовки «Правознавство»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Філологія»/ напряму підготовки «Філологія»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства» / напряму підготовки «Економіка підприємства»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» / напрям підготовки «Економіка»

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Робочий навчальний план студента спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / напряму “Документознавство та інформаційна діяльність”

Робочий навчальний план студента спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” / напряму “Комп’ютерні науки”

Робочий навчальний план студента спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” за скороченим строком навчання / напряму “Комп’ютерні науки” за скороченим строком навчання

Робочий навчальний план студента спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”

Робочий навчальний план студентів 1 курсу спеціальності “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень»

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація митного контролю на транспорті»

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління»

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Транспортні системи міст»

Робочий навчальний план студентів напряму підготовки / спеціальності “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху»

Робочий навчальний план студентів за скороченим строком навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста напряму підготовки “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Робочий навчальний план студентів за скороченим строком навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста напряму підготовки “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень»

Робочий навчальний план студентів за скороченим строком навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста напряму підготовки “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху»

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів

Робочий навчальний план студента спеціальності «Економіка» /напрям підготовки «Економіка підприємства»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» /напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Облік і оподаткування» /напрям підготовки «Облік і аудит»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент» /напрям підготовки «Менеджмент»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика» /напрям підготовки «Менеджмент», фахове спрямування «Логістика»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Автомобільний транспорт» /напрям підготовки «Автомобільний транспорт»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Галузеве машинобудування» /напрям підготовки «Машинобудування»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Прикладна механіка» /напрям підготовки «Зварювання»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Екологія» /напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» /напрям підготовки «Транспортні технології»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху» /напрям підготовки «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень» /напрям підготовки «Транспортні технології», фахове спрямування «Організація міжнародних перевезень»

Робочий навчальний план студента спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» /напрям підготовки «Будівництво»

Робочий навчальний план студента за напрямом підготовки «Будівництво», фахове спрямування «Мости і транспортні тунелі»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО