logo

Платіжні реквізити

(з 01 січня 2020 року)

п/п

Вид платежу Розрахунковий рахунок  ЄДРПОУ
установи
1. Оплата за навчання (денна, заочна форма)  UA858201720313241005201011361 02070915
2. Оплата за проживання в гуртожитку, оплата за дипломи,

студентські квитки та втрачені речі

UA868201720313211005202011361 02070915

Банк отримувача:  ДКСУ у м. Києві

 

Головний бухгалтер                С.М.Коцюруба

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО