logo

Правила оформлення статей

Рекомендації до оформлення статей

visnikНауково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету”

ISSN 2523-496X (Online), ISSN 2308-6645 (Print) URL: http://visnik.ntu.edu.ua

Заснований у 1997 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8653 від 16.04.2004 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Мова видання: українська, російська, англійська

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.

Зокрема, друкуються матеріали, які відображають організацію та проведення навчального процесу з використанням новітніх інформаційних технологій та ЕОМ, результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень та сучасний стан розробки наукових проблем в області автомобільного транспорту і транспортного будівництва, підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру, огляди наукових та методичних конференцій, які відбуваються в НТУ та за його межами, хроніку поточного життя університету.

Видання фахове.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Білякович Микола Олексійович, канд. техн. наук, професор;
Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор;
Ліпський Григорій Євгенович, канд. техн. наук, професор.

Члени редакційної ради та редколегії Віснику НТУ

станом на січень 2019 р.

Редакційна рада:

 1. Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова), НТУ;
 2. Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови) , НТУ;
 3. Гурнак В.М., д.е.н., професор, НТУ;
 4. Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ;
 5. Мельниченко О.І., к.т.н., професор, НТУ;
 6. Білякович М.О., к.т.н., проф. (заступник головного редактора), НТУ.

Редакційна колегія:

(технічний блок)

 1. Аль-Амморі Алі Нурдинович, д.т.н., проф., НТУ;
 2. Гамеляк І.П., д.т.н., проф., НТУ;
 3. Грищук О.К., к.т.н., проф., НТУ;
 4. Гуляєв В.І., д.т.н., проф., НТУ;
 5. Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., проф., НТУ;
 6. Данчук В.Д., д.ф.-м.н., проф., НТУ;
 7. Кузьмінець М.П., д.т.н., проф., НТУ;
 8. Лантух-Лященко А.І., д.т.н., проф., НТУ;
 9. Левківський О.П., д.т.н., проф., НТУ;
 10. Лоза І.А., д.ф.-м..н., проф., НТУ;
 11. Марчук О.В., д.т.н., проф., НТУ;
 12. Поліщук В.П., д.т.н., проф., НТУ;
 13. Посвятенко Е.К., д.т.н., проф., НТУ;
 14. Прокудін Г.С., д.т.н., проф., НТУ;
 15. Редзюк А.М., к.т.н., проф., НТУ;
 16. Савенко В.Я., д.т.н., проф., НТУ;
 17. Сахно В.П., д.т.н., проф., НТУ;
 18. Славінська О.С., д.т.н., проф., НТУ;
 19. Ткачук С.Г., д.т.н., проф., НТУ;
 20. Хабутдінов Р.А., д.т.н., проф., НТУ;
 21. Хрутьба В.О., д.т.н., доц., НТУ;

(економічний блок)

 1. Базилюк А.В., д.е.н., проф., НТУ;
 2. Бобиль В. В., д.е.н, доц., ДНУЗТ (Дніпро) ;
 3. Бондар Н.М., д.е.н., доц., НТУ;
 4. Гречан А.П., д.е.н., проф., НТУ;
 5. Карпенко О.О., д.е.н., проф., ДУІТ;
 6. Кириленко О.М., д.е.н., доц., НАУ;
 7. Козак Л.С., к.е.н., проф., НТУ;
 8. Концева В.В., к.е.н., доц., НТУ;
 9. Ложачевська О.М., д.е.н., проф., НТУ;
 10. Новак В.О., к.е.н., проф., НАУ;
 11. Разумова К.М., д.е.н., доц., НАУ.

(іноземні члени редколегії Вісника)

 1. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany;
 2. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany;
 3. Dr. Ivan Daric (Іван Даріч), Sveučilišta u Zagrebu (Загребський університет) Republika Hrvatska;
 4. Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia;
 5. Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland.
 6. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany;
 7. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 8. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria;
 9. Кухарьонок Г.М., д.т.н., проф., Білоруський національний технічний університет, Білорусія;

Відповідальний секретар редколегії: доцент Шумейко О.А.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. (044) 280-01-49; (044) 284-26-26.
Веб-сайт журналу: http://visnik.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науково-виробничий журнал “Автошляховик України”

ISSN 03,65-8392 URL: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/

Заснований у 1960 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 22472-12372 ПР від 14.12.2016 р., видане Міністерством юстиції України

Мова видання: українська, російська, англійська

“Автошляховик України” – науково-виробничий журнал для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що виходить у світ з 1960 року. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації та економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.

Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

Співзасновники: Національний транспортний університет, Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” та Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”
Журнал розповсюджується в усіх регіонах України за передплатою
(ДП “Преса”; передплатний індекс – 74000, а також можна замовити через редакцію: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/prepay/).

Виходить 4 рази на рік (березень (№ 1), червень (№ 2), липень (№ 3), грудень (№ 4))
Журнал “Автошляховик України” передплачують усі обласні автотранспортні та дорожньо-будівельні управління, провідні підприємства галузей, безкоштовно журнал отримують найбільші бібліотеки України.

Видання фахове.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Редзюк Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект»;
Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук, директор ДП «ДерждорНДІ»;
Новікова Алла Михайлівна, д-р екон. наук, заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Редакційна колегія:

Агеєв В. Б., канд. техн. наук; Богомолов В. О., д-р техн. наук, професор; Бондар Н. М., д-р екон. наук, доцент; Бондаренко Є. В., д-р екон. наук, професор; Вирожемський В. К., канд. техн. наук; Гурнак В. М., д-р екон. наук, професор; Гутаревич Ю. Ф., д-р техн. наук, професор; Дмитрієв М. М., д-р техн. наук, професор; Золотарьов В. О., д-р техн. наук, професор; Колесник Ю. Р., д-р хім. наук; Криворучко О. М., д-р екон. наук, професор; Мержиєвський В. В., ст. наук. співробітник; Нагайчук В. М., канд. техн. наук; Поліщук В. П., д-р техн. наук, професор; Сахно В. П., д-р техн. наук, професор; Туренко А. М., д-р техн. наук, професор; Устименко В. С., канд. техн. наук; Шинкаренко В. Г., д-р екон. наук, професор.

Випусковий редактор: Копаниця Ірина Василівна, магістр журналістики, зав. редакційно-видавничого відділу ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Адреса редакції:
03113 м. Київ, пр-т Перемоги, 57, кім. 902, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
тел. (044) 201-08-69
Веб-сторінка журналу: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/


upr-proektЗбірник “Управління проектами, системний аналіз і логістика”

ISSN 2309-8635 (Print), URL: http://upsal.ntu.edu.ua

Заснований у 2004 році.
Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8652 від 16.04.2004 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний транспортний університет

Тематика: Технічні та економічні науки
Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

Розрахований на інженерів, наукових працівників та спеціалістів, які займаються вирішенням проблем транспортного комплексу на сучасному етапі.

Фахова реєстрація у ДАК України: Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 включено до Переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних і економічних наук.
Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” у реферативнтх базах даних: Science Index, e-Library

Спеціальність ДАК: 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.22 – управління проектами і програмами, 05.22.01 – транспортні системи, 05.22.02 – автомобілі та трактори, 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 05.23.17 – будівельна механіка, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора: Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор.
Члени редакційної ради:
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова); Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови); Гурнак В.М., д.е.н., професор; Воркут Т.А., д.т.н., професор; Грисюк Ю.С., к. е. н., доцент (секретар).

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад) :
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (головний редактор), НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (перший заступник головного редактора), НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор (заступник головного редактора), НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є. В. , д.е.н., професор, НТУ; Бідняк М.Н., д.т.н., професор, НТУ; Гречан А.П. , д.е.н., професор. НТУ; Данчук В. Д., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гавриленко В. В., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Левківський О. П., д.т.н., професор, НТУ; Матейчик В.П., д.т.н., професор, НТУ; Павлюк Д. О., д.т.н., професор, НТУ; Прокудін Г.С., д.т.н., професор, НТУ; Посвятенко Е.К., д.т.н., професор, НТУ; Савенко В.Я., д.т.н., професор, НТУ; Сахно В.П., д.т.н., професор, НТУ; Богомолова Н. І., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Новікова А. М., д. е. н., професор, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»; Кухарьонок Г.М., д.т.н., професор, Білоруський національний політехнічний університет, (Білорусь); Шатров М.Г., д.т.н., професор, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет (МАДІ), (Росія); Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany; Prof.Dr. Sc. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Dr. Sc. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof.Dr. Sc. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland.
Відповідальний секретар редколегії: Грисюк Юрій Сергійович, канд. екон. наук, доцент.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1тел. (044) 280-19-45.
upsalntu@gmail.com
Веб-сайт журналу: http://upsal.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”

ISSN 0365-8171 (Print)    ISSN 2707-4080 (Оnline)    ISSN 2707-4099 (CD), URL: http://addb.ntu.edu.ua

Заснований у 1964 році.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1218 від 30.01.2003 р.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

У науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків  які відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266): Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; Технології захисту навколишнього середовища; Управління проектами і системний аналіз; Галузеве машинобудування, (машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів);  Менеджмент; Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (в будівництві, на транспорті та сфері управління нерухомим майном).

Друкується науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету. Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 збірник включений до Переліку наукових фахових видань України)

Електронна копія збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” (для періодичних друкованих наукових фахових видань), на сайті Національного транспортного університету і сайті  науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Савенко В.Я., д.т.н., професор, (голова);  Славінська О.С., д.т.н., професор, (заступник голови); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник голови); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (секретар);  Бакалінський О.В., д.е.н., професор;  Барабаш О.В., д.т.н., доцент; Бондар Н.М., д.е.н., професор;  Гамеляк І.П., д.т.н., професор;  Губар Ю.П., д.т.н., доцент;  Каськів В.І., к.т.н., доцент;  Матейчик В.П., д.т.н.,  професор;  Усиченко О.Ю., к.т.н., професор;  Харченко А.М., к.т.н., доцент;  Хрутьба В.О., д.т.н., професор; Чечуга О.С., к.т.н., доцент.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (з розкриттям вчених звань та посад)

Савенко В.Я., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (головний редактор), НТУ (Київ); Славінська О.С., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, (заступник головного редактора), НТУ (Київ); Батракова А.Г.,  д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, (заступник головного редактора), ХНАДУ (Харків); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (відповідальний секретар), НТУ (Київ); Бакалінський О.В., д.е.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Барабаш О.В., д.т.н., доцент, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Бондар Н.М.,  д.е.н., професор, декан факультету, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Гамеляк І.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Губар Ю.П., д.т.н., доцент, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НУ “Львівська політехніка” ННІ «Інститут геодезії», (Львів); Каськів В.І., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (відповідальний редактор), НТУ (Київ);  Матейчик В.П., д.т.н., професор, декан факультету, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Усиченко О.Ю., к.т.н., професор, (технічний редактор), НТУ (Київ); Харченко А.М., к.т.н., доцент, (технічний редактор), НТУ (Київ); Хрутьба В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НТУ (Київ), Чечуга О.С., к.т.н., доцент, (технічний редактор), НТУ (Київ).

Базилюк А.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ), Безуглий А.О., к.е.н., доцент, директор ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (Київ); Бєдункова О.О., д-р біолг. наук, доцент, професор, НУВГП (Рівне); Білокінь А.І., д.т.н., професор, декан факультету,  ПДАБА (Дніпро); Бондаренко Е.Л., д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Бубела А.В., д.т.н., доцент, декан факультету, НТУ (Київ); Внукова Н.В, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ХНАДУ (Харків); Воркут Т.А.,  д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Гавриленко В.В., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Гасенко Л.В., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Гончаренко Ф.П., к.т.н., доцент, заступник головного інженера ДП “Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства” (Київ); Гречан А.В., д.е.н., професор, НТУ (Київ);  Гуляєв В.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Дмитриченко А.М., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Єрмаков В.М., д.т.н., доцент,  заступник директора ННІ екологічної безпеки та управління, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Жданюк В.К., д.т.н., професор, завідувач кафедри, ХНАДУ (Харків); Золотарьов В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри,  ХНАДУ (Харків); Іванік О.М., д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Кириленко О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НАУ (Київ); Кириченко І.Г., д.т.н., професор, декан факультету, ХНАДУ (Харків);  Кірічек Ю.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, ПДАБА (Дніпро); Кіяшко І.В., к.т.н., професор, ХНАДУ (Київ); Ковальчук В.П., д.т.н., старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації, Інститут водних проблем і меліорації Національної академія аграрних наук України,(Київ);  Концева В.В., к.е.н., доцент, професор, НТУ (Київ);  Кузло М.Т., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НУВГП (Рівне); Кузьминець М.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Лантух-Лященко А.І., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Литвиненко Т.П., к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава), Ловейкін В.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НУБП (Київ); Ложачевська О.М.,  д.е.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Лоза І.А., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Ломотько Д.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, УДУЗТ (Харків); Лукьянова В.В., к.хім.н., доцент, НТУ (Київ), Луньова О.В.., д.т.н., доцент Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Ляшенко Д.О., д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ);  Маланчук М.С., к.т.н., доцент, декан бакалаврату Інституту геодезії, НУ “Львівська політехніка” (Львів);  Мамонов К.А., д.е.н., професор, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків);  Марчук О.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Мішутін А.В., д.т.н., професор, ОДАБА (Одеса); Меленчук Т.М., д.т.н., доцент, професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Одеса);  Могильний С.Г., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро);  Мозговий В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Мусійко В.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Нагайчук В.М., к.т.н., доцент, начальник відділу підвищення кваліфікації персоналу науково-методичного навчального центру, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Оксень Є.І.,   д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділення досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), Павлюк Д.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Пеньков В.О., к.т.н., доцент, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків); Петрович О.З., к.б.н., доцент, головний спеціаліст, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Київ); Петрук Р.В., д.т.н., доцент професор, ВНТУ (Вінниця); Разумова К.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НАУ (Київ);  Рожок Л.С., д.ф.-м.н., професор, НТУ (Київ); Романенко В.Д.,  д.т.н., професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;  Семко О.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава);  Смірнова Н.В., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків);  Снісаренко В.І,  д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи, НДІ «Підземспецбуд» (Київ); Соколова Н.М., к.е.н., доцент, заступник декана, НТУ (Київ);  Толмачев С.М., д.т.н., професор, ХНАДУ( Харків);  Угненко Є.Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри, УДУЗТ (Харків), Ужвієва О.М., к.т.н., доцент, УДУЗТ (Харків),  Файнлейб О.М., член-кореспондент НАН, д.хім.н., професор, завідувач лабораторії термостійких полімерів і нанокомпозитів, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ); Харута В.С., к.т.н., доцент, помічник ректора, НТУ (Київ); Шматков Г.Г., д.б.н., професор, завідувач кафедри, ПДАБА (Дніпро); Яковишина Т.Ф.,  д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Riheb Hadji, Ph.D., Department of Earth Sciences, Ferhat Abbas University of Setif, 19000 Setif (Algeria); Wen Mingming, Ph.D., Dean of the Human resource management Department, (China); Bozho Soldo, Ph.D., Head of Departament of civil Engineering, (Croatia); Ferhat Hammoum, Directeur du laboratoire Matériaux pour les Infrastructures de Transport, (France); Carlo Giavarini, Prof. Full professor of Industrial and Technological Chemistry of “La Sapienza” University in (Italia); Телтаєв Багдат Бурханбайули, доктор технічних наук, професор, президент КаздорНДІ, (Казахстан); Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Prof. Dr. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Environmental Engineering Head of Department Geodesy and Cadastre Department of Geodesy and Cadastre Vilnius (Lithuania); Renata Kotynia, Prof. PŁ, Lodz University of Technology. (Poland); Younes Hamed, Ph.D., Associate Professor, Faculty of Science of Gafsa FSGF Department of Earth Sciences, (Tunisia); Lev Khazanovich, Professor at University of Pittsburgh, Department of Civil and Environmental Engineering, (USA).

Адреса редколегії:
010010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1. Національний транспортний університет
тел. (044) 280-73-38.
avtodorogi-ntu@ukr.net
Веб-сайт журналу: http://addb.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

ISSN 2414-9861 (Online), ISSN 2413-0966 (Print), URL: http://eut.ntu.edu.ua

Заснований у 2015 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21289-11089Р від 26 березня 2015 року, видане Державною реєстраційною службою України.

Періодичність: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний транспортний університет.

Тематична спрямованість: економічні науки.

У науковому журналі «Економіка та управління на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють результати наукових досліджень в сфері реформування економіки окремих видів транспорту, оптимізації технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності дорожньо-транспортного комплексу України та інших держав, розробки принципів і методів управління підприємствами з метою підвищення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних ринках.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки та управління на транспорті, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь науки – економічні).

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор;
Бакуліч Олена Олександрівна, канд. техн. наук, професор.

Редакційна колегія: Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор, НТУ; Бакуліч О.О., к.т.н., професор, НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є.В., д.е.н., професор, НТУ; Козак Л.С., к.е.н., професор, НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ; Гречан А.П., д.е.н., професор, НТУ; Бондар Н.М., д.е.н., доцент, НТУ; Парфенцева Н.О., д.е.н., професор, Національна академія статистики, обліку та аудиту; Ейтутіс Г.Д., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Ложачевська О.М., д.е.н., професор, Національний авіаційний університет; Голубкова І.А., д.е.н., професор, Одеська національна морська академія; Примак Т.О., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Хмелевський М.О., к.е.н., професор, НТУ; Чеснакова Л.С., к.е.н., професор, НТУ; Омельянович О.Р., к.е.н., доцент, НТУ; Сєдой В.Г., к.е.н., доцент, НТУ; Бойко В.В., к.е.н., доцент, НТУ; Грисюк Ю.С., к.е.н., доцент, НТУ; Prof. Dr. Klaus Rosenthal, University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann, University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin, University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Jana Kucerova, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Prof. Dr. Miroslaw Smieszek, Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof. Dr. Kazimirz Lejda, Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof. Dr. Harald Pechlaner, Institute for Regional Development and Location Management at the European Academy of Bozen–Bolzano, Italy; Prof. Dr. Niko Kvaratskelia, Tbilisi State University of Economic Relations, Georgia; Prof. Dr. Lela Kelbakiani, Kutaisi University of Law and Economics, Georgia; Prof. Dr. Ivan Dadi’c, University of Zagreb, Croatia.

Відповідальний секретар редакційної колегії: Федорук Олеся Володимирівна, канд. екон. наук, доцент.

Адреса редакційної колегії:

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
Тел.: +38 044 280 30 16,
E-mail: emtntu@gmail.com
http://publications.ntu.edu.ua/eut/info/economics_ntu.htm
Веб-сайт журналу: http://eut.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Збірник наукових праць “Проблеми транспорту”

ISSN 2313-6316

Заснований у 2004 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8604 від 01.04.2004 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Мова видання: українська, російська, англійська

Видання фахове.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор;
Петрашевский Олег Львович, д-р техн. наук, професор.

Редакційна колегія:
Бондар Б.Е., д-р техн. наук; Демьянчук В.С., д-р техн. наук; Доля В.К., д-р техн. наук; Демін Ю.В., д-р екон. наук; Запорожец О.И., д-р техн. наук; Кузьмін О.І., д-р екон. наук; Котлубай М.І., д-р екон. наук; Морозова І.В., д-р екон. наук; Мова В.В., д-р екон. наук; Новікова А.М., д-р екон. наук; Хабутдінов Р.А. д-р техн. наук; Цвєтов Ю.М., д-р техн. наук.

Відповідальний секретар редколегії: Хмелев Ігор Володимирович, канд. техн. наук.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1тел. (044) 280-70-73.

Архіви публікацій


Науково-технічний збірник “Гідравліка і гідротехніка”

ISSN 0435-9666

Заснований у 1965 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 9785 від 21.04.2005 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Мова видання: українська, російська, англійська

Видання фахове.

Головний редактор: Ткачук Сергій Григорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Савенко В’ячеслав Яковлевич, доктор техн. наук, професор.

Редакційна колегія:
Даденков В.Ю., канд. техн. наук; Єременко Є.В., д-р. техн. наук; Криль С.И., д-р. техн. наук; Славінська О.С., д-р. техн.; Чернюк В.В., канд. техн. наук; Василенко О.А., канд. техн. наук; Яхно О.М. д-р. техн. наук; Хлопук М.М. д-р. техн. наук.

Відповідальний секретар редколегії: Корецький Андрій Сергійович, канд. техн. наук.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

тел. (044) 280-79-78.

Архіви публікацій


itsНауково-технічний збірник “Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті”

ISSN 2413-5364

Заснований у 2014 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8653 від 16.04.2014 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Мова видання: українська, російська, англійська

У науковому журналі «Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють основні результати наукової та науково- технічної роботи, що спрямована на розробку та удосконалення інформаційних процесів, технологій та систем для підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та інших держав.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор;
Аль-Амморі Алі Нурддинович, д-р. техн. наук, професор.

Редакційна колегія:
д.ф.-м.н., проф. В.Д. Данчук; д.ф.-м.н., проф. В.В. Гавриленко; д.т.н., проф. Т.А. Воркут; д.т.н., проф. В.П. Поліщук; д.т.н., проф. Г.С. Прокудін; д.т.н., проф. О.Л. Петрашевський; д.т.н., проф. Г.Л. Баранов; д.т.н., проф. Р.А. Хабутдінов; к.т.н., проф. О.І. Мельниченко; к.т.н., с.н.с. М.М. Степанов, д.т.н., проф. О.М. Трофімчук, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; д.е.н., проф. Т.О. Примак, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; д.т.н., проф. О.Л. Ляхов, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; д.т.н., проф. А.А.Тимченко, Черкасьский державний технологічний університет; д.т.н., проф. В.Г. Рябцев, Європейський університет, Черкаська філія; д.т.н., проф. В.Є. Снитюк, Київський національний університету імені Тараса Шевченка; д.т.н., проф. О.Г. Корченко, Національний авіаційний університет; д.т.н., проф. А.В. Гайдачук, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського; д.т.н., проф. А.П. Марченко, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; д.т.н., проф. Ю.М. Тесля, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; д.т.н., проф. О.Г. Оксіюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; д.т.н., проф. В.В Біліченко., Вінницький національний технічний університет; д.т.н., проф. В.С. Харченко, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського; д.т.н., проф. Д.Д. Пелешко, Національний університет “Львівська політехніка”; д.т.н., проф. В. Я. Негрей, Білоруський державний університет транспорту, Білорусія; д.т.н, проф. М.Г Шатров, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет, Росія; д.т.н, проф. Г.М. Кухарьонок, Білоруський національний технічний університет, Білорусія; Prof Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany; Prof. Dr Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn; Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany; Prof Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Prof. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland.

Відповідальний секретар редколегії: Міронова Вікторія Леонідівна, канд. техн. наук, доцент.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

тел. (044) 280-01-49; (044) 284-26-26.

Архіви публікацій

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО