logo

Правила та рекомендації до оформлення статей

visnikНауковий журнал “Вісник Національного транспортного університету”

ISSN 2523-496X (Online), ISSN 2308-6645 (Print)

Заснований у 1997 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 25200-15140ПР від 20.07.2022 р., видане Міністерством юстиції України.

Мова видання: українська, англійська

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.

Видання фахове категорії Б.

Сторінка видання Вісник Національного транспортного університету у Реєстрі наукових видань України

 

Наукові спеціальності за якими Вісник НТУ здійснює публікації статей:

економічний випуск

51 – Економіка (28.12.2019)

73 – Менеджмент (28.12.2019)

технічний випуск

113 – Прикладна математика (28.12.2019)

131 – Прикладна механіка (28.12.2019)

133 – Галузеве машинобудування (28.12.2019)

274 – Автомобільний транспорт (28.12.2019)

275 – Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)

192 – Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)

142 – Енергетичне машинобудування (02.07.2020)

122 – Комп’ютерні науки (26.11.2020)

124 – Системний аналіз (26.11.2020)

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера розповсюдження: міжнародна

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Білякович Микола Олексійович, канд. техн. наук, професор;
Славінська Олена Сергіївна, д-р техн. наук, професор.

Члени редакційної ради та редколегії Віснику НТУ станом на 01.05.2022 р.

Редакційна рада:

 1. Дмитриченко М.Ф., д-р техн. наук, професор (голова), НТУ;
 2. Білякович М.О., канд. техн. наук, професор , НТУ.
 3. Славінська О.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Грищук О.К., канд. техн. наук, професор , НТУ;
 5. Аль-Амморі Алі Нурдинович, д-р техн. наук, професор , НТУ.

Редакційна колегія:

(технічний блок)

 1. Бубела А.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 2. Воркут Т.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 3. Гамеляк І.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Гуляєв В.І., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 5. Гутаревич Ю.Ф., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 6. Данчук В.Д., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 7. Ковбасенко С.В., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 8. Кузьмінець М.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 9. Лоза І.А., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 10. Марчук О.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 11. Матейчик В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 12. Мельниченко О.І., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 13. Поліщук В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 14. Посвятенко Е.К., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 15. Прокудін Г.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 16. Редзюк А.М., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 17. Рутковська І.А., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 18. Савенко В.Я., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 19. Сахно В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 20. Хабутдінов Р.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 21. Хрутьба В.О., д-р техн. наук, професор, НТУ.

(економічний блок)

 1. Базилюк А.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 2. Бакуліч О.О., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 3. Бобиль В. В., д-р екон. наук, доц., ДНУЗТ (Дніпро);
 4. Бондар Н.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 5. Гречан А.П., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 6. Карпенко О.О., д-р екон. наук, професор, ДУІТ;
 7. Кириленко О.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;
 8. Коваленко Н.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 9. Козак Л.С., канд. екон. наук, професор, НТУ;
 10. Кучерук  Г.Ю., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 11. Ложачевська О.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 12. Новак В.О., канд. екон. наук, професор, НАУ;
 13. Смагін В.Л., д-р екон. наук, професор, НТУ.
 14. Разумова К.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;

(іноземні члени редколегії Вісника)

 1. Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), Germany;
 2. Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), Technische Hochschule Deggendorf, Germany;
 3. Prof. Dr. Ivan Daric (Іван Даріч), Sveučilišta u Zagrebu (Загребський університет) Republika Hrvatska;
 4. Prof. Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia;
 5. Prof. Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 6. Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany;
 7. Prof. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 8. Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria;

Відповідальний секретар редколегії: доц. Шумейко О.А.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. (044) 280-84-48; (044) 280-95-97.

E-mail: visnik.ntu@gmail.com
Веб-сайт журналу: http://visnik.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науково-виробничий журнал “Автошляховик України”

ISSN 03,65-8392 URL: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/

Заснований у 1960 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 22472-12372 ПР від 14.12.2016 р., видане Міністерством юстиції України

Мова видання: українська, російська, англійська

“Автошляховик України” – науково-виробничий журнал для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що виходить у світ з 1960 року. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації та економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.

Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

Співзасновники: Національний транспортний університет, Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” та Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”
Журнал розповсюджується в усіх регіонах України за передплатою
(ДП “Преса”; передплатний індекс – 74000, а також можна замовити через редакцію: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/prepay/).

Виходить 4 рази на рік (березень (№ 1), червень (№ 2), липень (№ 3), грудень (№ 4))
Журнал “Автошляховик України” передплачують усі обласні автотранспортні та дорожньо-будівельні управління, провідні підприємства галузей, безкоштовно журнал отримують найбільші бібліотеки України.

Видання фахове.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Редзюк Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект»;
Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук, директор ДП «ДерждорНДІ»;
Новікова Алла Михайлівна, д-р екон. наук, заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Редакційна колегія:

Агеєв В. Б., канд. техн. наук; Богомолов В. О., д-р техн. наук, професор; Бондар Н. М., д-р екон. наук, доцент; Бондаренко Є. В., д-р екон. наук, професор; Вирожемський В. К., канд. техн. наук; Гурнак В. М., д-р екон. наук, професор; Гутаревич Ю. Ф., д-р техн. наук, професор; Дмитрієв М. М., д-р техн. наук, професор; Золотарьов В. О., д-р техн. наук, професор; Колесник Ю. Р., д-р хім. наук; Криворучко О. М., д-р екон. наук, професор; Мержиєвський В. В., ст. наук. співробітник; Нагайчук В. М., канд. техн. наук; Поліщук В. П., д-р техн. наук, професор; Сахно В. П., д-р техн. наук, професор; Туренко А. М., д-р техн. наук, професор; Устименко В. С., канд. техн. наук; Шинкаренко В. Г., д-р екон. наук, професор.

Випусковий редактор: Копаниця Ірина Василівна, магістр журналістики, зав. редакційно-видавничого відділу ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Адреса редакції:
03113 м. Київ, пр-т Перемоги, 57, кім. 902, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
тел. (044) 201-08-69
Веб-сторінка журналу: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/


upr-proektЗбірник “Управління проектами, системний аналіз і логістика”

ISSN 2309-8635 (Print), URL: http://upsal.ntu.edu.ua

Заснований у 2004 році.
Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8652 від 16.04.2004 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний транспортний університет

Тематика: Технічні та економічні науки
Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

Розрахований на інженерів, наукових працівників та спеціалістів, які займаються вирішенням проблем транспортного комплексу на сучасному етапі.

Фахова реєстрація у ДАК України: Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 включено до Переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних і економічних наук.
Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” у реферативнтх базах даних: Science Index, e-Library

Спеціальність ДАК: 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.22 – управління проектами і програмами, 05.22.01 – транспортні системи, 05.22.02 – автомобілі та трактори, 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 05.23.17 – будівельна механіка, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора: Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор.
Члени редакційної ради:
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова); Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови); Гурнак В.М., д.е.н., професор; Воркут Т.А., д.т.н., професор; Грисюк Ю.С., к. е. н., доцент (секретар).

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад) :
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (головний редактор), НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (перший заступник головного редактора), НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор (заступник головного редактора), НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є. В. , д.е.н., професор, НТУ; Бідняк М.Н., д.т.н., професор, НТУ; Гречан А.П. , д.е.н., професор. НТУ; Данчук В. Д., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гавриленко В. В., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Левківський О. П., д.т.н., професор, НТУ; Матейчик В.П., д.т.н., професор, НТУ; Павлюк Д. О., д.т.н., професор, НТУ; Прокудін Г.С., д.т.н., професор, НТУ; Посвятенко Е.К., д.т.н., професор, НТУ; Савенко В.Я., д.т.н., професор, НТУ; Сахно В.П., д.т.н., професор, НТУ; Богомолова Н. І., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Новікова А. М., д. е. н., професор, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»; Кухарьонок Г.М., д.т.н., професор, Білоруський національний політехнічний університет, (Білорусь); Шатров М.Г., д.т.н., професор, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет (МАДІ), (Росія); Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany; Prof.Dr. Sc. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Dr. Sc. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof.Dr. Sc. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland.
Відповідальний секретар редколегії: Грисюк Юрій Сергійович, канд. екон. наук, доцент.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1тел. (044) 280-19-45.
upsalntu@gmail.com
Веб-сайт журналу: http://upsal.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науковий журнал “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”

ISSN 0365-8171 (Print)    ISSN 2707-4080 (Оnline)    ISSN 2707-4099 (CD), URL: http://addb.ntu.edu.ua

Заснований у 1964 році.

Свідоцтво  про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 25199-15139ПР від 20.07.2022 р.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

У науковому журналі “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків  які відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762)): Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; Технології захисту навколишнього середовища; Управління проектами і системний аналіз; Галузеве машинобудування; Економіка; Менеджмент; Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Друкується науковий журнал “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету. Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказами Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року № 1290 і від 07 квітня 2022 року № 320 збірник  внесений до реєстру наукових видань України (Категорія Б).

Електронна копія наукового журналу  “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” (для періодичних друкованих наукових фахових видань), на сайті Національного транспортного університету і сайті  наукового журналу «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Савенко В.Я., д.т.н., професор, (голова);  Славінська О.С., д.т.н., професор, (заступник голови); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник голови); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (секретар);  Бакалінський О.В., д.е.н., професор;  Барабаш О.В., д.т.н., доцент; Бондар Н.М., д.е.н., професор;  Волк П.П.,  д.т.н., доцент;  Гамеляк І.П., д.т.н., професор;  Губар Ю.П., д.т.н., доцент;  Іванченко В.О., д.е.н., доцент; Каськів В.І., к.т.н., доцент;  Ложачевська О.М., д.е.н., професор; Матейчик В.П., д.т.н.,  професор;  Усиченко О.Ю., к.т.н., професор;  Харченко А.М., д.т.н., професор;  Хрутьба В.О., д.т.н., професор; Чечуга О.С., к.т.н., доцент.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (з розкриттям вчених звань та посад)

Савенко В.Я., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (головний редактор), НТУ (Київ); Славінська О.С., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, (заступник головного редактора), НТУ (Київ); Батракова А.Г.,  д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, (заступник головного редактора), ХНАДУ (Харків); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (відповідальний секретар), НТУ (Київ); Бакалінський О.В., д.е.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Барабаш О.В., д.т.н., доцент, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Бондар Н.М.,  д.е.н., професор, декан факультету, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Волк П.П.,  д.т.н., доцент, (відповідальний редактор), НУВГП (Рівне); Гамеляк І.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Губар Ю.П., д.т.н., доцент, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НУ “Львівська політехніка” ННІ «Інститут геодезії», (Львів); Іванченко В.О., д.е.н., доцент; завідувач відділу обґрунтування інвестицій ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Каськів В.І., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (відповідальний редактор), НТУ (Київ);  Ложачевська О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Матейчик В.П., д.т.н., професор, декан факультету, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Усиченко О.Ю., к.т.н., професор, (технічний редактор), НТУ (Київ); Харченко А.М., д.т.н., професор, (технічний редактор), НТУ (Київ); Хрутьба В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, (відповідальний редактор), НТУ (Київ), Чечуга О.С., к.т.н., доцент, (технічний редактор), НТУ (Київ).

Базилюк А.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ), Баранов Г.Л., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Безуглий А.О., к.е.н., доцент, директор ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (Київ); Безверхий О.І., д.ф.-м.н., професор, НТУ (Київ); Белінська Я.В., д.е.н., професор, ДПУ (Ірпінь, Київська область); Бєдункова О.О., д-р біолг. наук, доцент, професор, НУВГП (Рівне); Бондаренко Е.Л., д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Бубела А.В., д.т.н., доцент, декан факультету, НТУ (Київ); Будник В.А., к.е.н., професор, ДУІТ (Київ); Внукова Н.В, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ХНАДУ (Харків); Волк Л.Р., к.т.н., доцент, НУВГП (Рівне); Воркут Т.А.,  д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Гавриленко В.В., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Гасенко Л.В., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Гончаренко Ф.П., к.т.н., доцент, заступник головного інженера ДП “Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства” (Київ); Гречан А.П., д.е.н., професор, НТУ (Київ);  Гуржій Н.М., д.е.н., доцент, ЗНУ (Запоріжжя);  Гуляєв В.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Дмитриченко А.М., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Дмитрієва О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри, ХНАДУ (Харків); Єрмаков В.М., д.т.н., доцент,  заступник директора ННІ екологічної безпеки та управління, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Жданюк В.К., д.т.н., професор, завідувач кафедри, ХНАДУ (Харків); Золотарьов В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри,  ХНАДУ (Харків); Іванік О.М., д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Ільченко В.Ю., к.е.н., доцент, НТУ (Київ); Кирель Н.В., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Кириленко О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НАУ (Київ); Кириченко І.Г., д.т.н., професор, декан факультету, ХНАДУ (Харків);  Кірічек Ю.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, ПДАБА (Дніпро); Кіяшко І.В., к.т.н., професор, ХНАДУ (Київ); Ковальчук В.П., д.т.н., старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації, Інститут водних проблем і меліорації Національної академія аграрних наук України,(Київ);  Кравчук А.М., д.т.н., професор, КНУБА (Київ); Кузло М.Т., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НУВГП (Рівне); Кузьминець М.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Лантух-Лященко А.І., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Литвиненко Т.П., к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава), Ловейкін В.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НУБП (Київ); Лоза І.А., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Ломотько Д.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, УДУЗТ (Харків); Лукьянова В.В., к.хім.н., доцент, НТУ (Київ), Луньова О.В.., д.т.н., доцент Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Ляшенко Д.О., д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ);  Маланчук М.С., к.т.н., доцент, декан бакалаврату Інституту геодезії, НУ “Львівська політехніка” (Львів);  Мамонов К.А., д.е.н., професор, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків);  Мамчур В. А., д.е.н., Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», заступник директора з науково-інноваційної роботи (смт. Чабани, Київська область); Марчук О.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Меленчук Т.М., д.т.н., доцент, професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Одеса);  Мельник Т.С., д.е.н., АТ «Українська залізниця», Департамент закупівель, головний фахівець сектору категорійних стратегій управління категорійного менеджменту  (Київ); Мішутін А.В., д.т.н., професор, ОДАБА (Одеса); Могильний С.Г., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро);  Мозговий В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Мусійко В.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ);  Нагайчук В.М., к.т.н., доцент, начальник відділу підвищення кваліфікації персоналу науково-методичного навчального центру, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Неізвестна Н.В., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Оксень Є.І.,   д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділення досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), Павлюк Д.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри, НТУ (Київ); Пеньков В.О., к.т.н., доцент, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків); Петрович О.З., к.б.н., доцент, головний спеціаліст, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Київ); Петрук Р.В., д.т.н., доцент професор, ВНТУ (Вінниця); Приймак Н.С., д.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг); Разумова К.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри, НАУ (Київ);  Рожок Л.С., д.ф.-м.н., професор, НТУ (Київ); Романенко В.Д.,  д.т.н., професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;  Руженський М.М.,  к.е.н., доцент, НТУ (Київ);  Семенчук Т.Б., к.е.н.,  доцент, в.о. завідувача кафедри, ДУІТ, (Київ); Семко О.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава);  Снісаренко В.І,  д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи, НДІ «Підземспецбуд» (Київ); Соколова Н.М., к.е.н., доцент, заступник декана, НТУ (Київ);  Толмачев С.М., д.т.н., професор, ХНАДУ( Харків);  Угненко Є.Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри, УДУЗТ (Харків), Ужвієва О.М., к.т.н., доцент, УДУЗТ (Харків),  Файнлейб О.М., член-кореспондент НАН, д.хім.н., професор, завідувач лабораторії термостійких полімерів і нанокомпозитів, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ); Харута В.С., к.т.н., доцент, помічник ректора, НТУ (Київ); Цимбалюк С.О., д.е.н., професор, декан факультету, КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Київ);  Шматков Г.Г., д.б.н., професор, завідувач кафедри, ПДАБА (Дніпро); Яковишина Т.Ф.,  д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро).

Барвінська-Мавайович Анна, професор надзвичайний, доктор хабілітований у галузі економічних наук, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Інституту економіки та фінансів Жешувського університету, м. Жешув, (Польща); Ванюшин В.О., кандидат ділового адміністрування, доцент, Університет Умео, Школа бізнесу, економіки та статистики, Умео, (Швеція); Джаваріні Карло, професор, професор кафедри промислової та технологічної хімії Університету “La Sapienza”, (Італія); Котиня Рената, д.т.н., професор, заступник декана факультету будівництва, архітектури та екології; завідувач кафедри бетонного будівництва Лодзинський технологічний університет, (Польща); Мінмін Вень, доктор філософії, декан відділу управління персоналом (Китай); Солдо Божо, д.т.н., завідувач кафедри цивільного будівництва, Університет північний, м. Копрівниця (Хорватія); Сужєделите Вісоцкене Юрате, д.т.н., професор, Вільнюський технічний університет Гедимінаса, факультет екологічної інженерії Начальник кафедри геодезії та кадастру Департамент геодезії та кадастру Вільнюс (Литва); Телтаєв Багдат Бурханбайули, д.т.н., професор, президент КаздорНДІ, професор Казахської автомобільно-дорожньої академії ім. Л.Б.Гончарова, (Казахстан); Хаджі Ріхеб, доктор філософії, кафедра наук про Землю, Університет Ферхата Аббаса Сетіфа, 19000 Сетіф, (Алжир); Хазанович Лев, професор Піттсбурзького університету, факультет цивільної та екологічної інженерії, (США); Хамед Юнес, д.т.н., доцент факультету наук Гафса FSGF Департамент наук про Землю, (Туніс); Хаммум Ферхат, директор лабораторії матеріалів для транспортної інфраструктури (Франція).

Адреса редколегії:
010010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1. Національний транспортний університет
тел. (044) 280-73-38.
avtodorogi-ntu@ukr.net
Веб-сайт журналу: http://addb.ntu.edu.ua

Архіви публікацій

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО