logo

Правила та рекомендації до оформлення статей

visnikНауковий журнал “Вісник Національного транспортного університету”

ISSN 2523-496X (Online), ISSN 2308-6645 (Print)

Заснований у 1997 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 25200-15140ПР від 20.07.2022 р., видане Міністерством юстиції України.

Мова видання: українська, англійська

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.

Видання фахове категорії Б.

Сторінка видання Вісник Національного транспортного університету у Реєстрі наукових видань України

 

Наукові спеціальності за якими Вісник НТУ здійснює публікації статей:

економічний випуск

51 – Економіка (28.12.2019)

73 – Менеджмент (28.12.2019)

технічний випуск

113 – Прикладна математика (28.12.2019)

131 – Прикладна механіка (28.12.2019)

133 – Галузеве машинобудування (28.12.2019)

274 – Автомобільний транспорт (28.12.2019)

275 – Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)

192 – Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)

142 – Енергетичне машинобудування (02.07.2020)

122 – Комп’ютерні науки (26.11.2020)

124 – Системний аналіз (26.11.2020)

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера розповсюдження: міжнародна

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Білякович Микола Олексійович, канд. техн. наук, професор;
Славінська Олена Сергіївна, д-р техн. наук, професор.

Члени редакційної ради та редколегії Віснику НТУ станом на 01.05.2022 р.

Редакційна рада:

 1. Дмитриченко М.Ф., д-р техн. наук, професор (голова), НТУ;
 2. Білякович М.О., канд. техн. наук, професор , НТУ.
 3. Славінська О.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Грищук О.К., канд. техн. наук, професор , НТУ;
 5. Аль-Амморі Алі Нурдинович, д-р техн. наук, професор , НТУ.

Редакційна колегія:

(технічний блок)

 1. Бубела А.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 2. Воркут Т.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 3. Гамеляк І.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 4. Гуляєв В.І., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 5. Гутаревич Ю.Ф., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 6. Данчук В.Д., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 7. Ковбасенко С.В., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 8. Кузьмінець М.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 9. Лоза І.А., д-р фіз.-мат. наук, професор, НТУ;
 10. Марчук О.В., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 11. Матейчик В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 12. Мельниченко О.І., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 13. Поліщук В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 14. Посвятенко Е.К., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 15. Прокудін Г.С., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 16. Редзюк А.М., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 17. Рутковська І.А., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 18. Савенко В.Я., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 19. Сахно В.П., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 20. Хабутдінов Р.А., д-р техн. наук, професор, НТУ;
 21. Хрутьба В.О., д-р техн. наук, професор, НТУ.

(економічний блок)

 1. Базилюк А.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 2. Бакуліч О.О., канд. техн. наук, професор, НТУ;
 3. Бобиль В. В., д-р екон. наук, доц., ДНУЗТ (Дніпро);
 4. Бондар Н.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 5. Гречан А.П., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 6. Карпенко О.О., д-р екон. наук, професор, ДУІТ;
 7. Кириленко О.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;
 8. Коваленко Н.В., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 9. Козак Л.С., канд. екон. наук, професор, НТУ;
 10. Кучерук  Г.Ю., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 11. Ложачевська О.М., д-р екон. наук, професор, НТУ;
 12. Новак В.О., канд. екон. наук, професор, НАУ;
 13. Смагін В.Л., д-р екон. наук, професор, НТУ.
 14. Разумова К.М., д-р екон. наук, професор, НАУ;

(іноземні члени редколегії Вісника)

 1. Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), Germany;
 2. Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), Technische Hochschule Deggendorf, Germany;
 3. Prof. Dr. Ivan Daric (Іван Даріч), Sveučilišta u Zagrebu (Загребський університет) Republika Hrvatska;
 4. Prof. Dr. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia;
 5. Prof. Dr. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 6. Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany;
 7. Prof. Dr. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland;
 8. Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria;

Відповідальний секретар редколегії: доц. Шумейко О.А.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. (044) 280-84-48; (044) 280-95-97.

E-mail: visnik.ntu@gmail.com
Веб-сайт журналу: http://visnik.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науково-виробничий журнал “Автошляховик України”

ISSN 03,65-8392 URL: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/

Заснований у 1960 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 22472-12372 ПР від 14.12.2016 р., видане Міністерством юстиції України

Мова видання: українська, російська, англійська

“Автошляховик України” – науково-виробничий журнал для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що виходить у світ з 1960 року. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації та економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.

Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

Співзасновники: Національний транспортний університет, Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” та Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”
Журнал розповсюджується в усіх регіонах України за передплатою
(ДП “Преса”; передплатний індекс – 74000, а також можна замовити через редакцію: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/prepay/).

Виходить 4 рази на рік (березень (№ 1), червень (№ 2), липень (№ 3), грудень (№ 4))
Журнал “Автошляховик України” передплачують усі обласні автотранспортні та дорожньо-будівельні управління, провідні підприємства галузей, безкоштовно журнал отримують найбільші бібліотеки України.

Видання фахове.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступники головного редактора:
Редзюк Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект»;
Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук, директор ДП «ДерждорНДІ»;
Новікова Алла Михайлівна, д-р екон. наук, заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 

Редакційна колегія:

Агеєв В. Б., канд. техн. наук; Богомолов В. О., д-р техн. наук, професор; Бондар Н. М., д-р екон. наук, доцент; Бондаренко Є. В., д-р екон. наук, професор; Вирожемський В. К., канд. техн. наук; Гурнак В. М., д-р екон. наук, професор; Гутаревич Ю. Ф., д-р техн. наук, професор; Дмитрієв М. М., д-р техн. наук, професор; Золотарьов В. О., д-р техн. наук, професор; Колесник Ю. Р., д-р хім. наук; Криворучко О. М., д-р екон. наук, професор; Мержиєвський В. В., ст. наук. співробітник; Нагайчук В. М., канд. техн. наук; Поліщук В. П., д-р техн. наук, професор; Сахно В. П., д-р техн. наук, професор; Туренко А. М., д-р техн. наук, професор; Устименко В. С., канд. техн. наук; Шинкаренко В. Г., д-р екон. наук, професор.

Випусковий редактор: Копаниця Ірина Василівна, магістр журналістики, зав. редакційно-видавничого відділу ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Адреса редакції:
03113 м. Київ, пр-т Перемоги, 57, кім. 902, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
тел. (044) 201-08-69
Веб-сторінка журналу: http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/


upr-proektЗбірник “Управління проектами, системний аналіз і логістика”

ISSN 2309-8635 (Print), URL: http://upsal.ntu.edu.ua

Заснований у 2004 році.
Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 8652 від 16.04.2004 р., видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний транспортний університет

Тематика: Технічні та економічні науки
Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

Розрахований на інженерів, наукових працівників та спеціалістів, які займаються вирішенням проблем транспортного комплексу на сучасному етапі.

Фахова реєстрація у ДАК України: Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 включено до Переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних і економічних наук.
Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” у реферативнтх базах даних: Science Index, e-Library

Спеціальність ДАК: 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.22 – управління проектами і програмами, 05.22.01 – транспортні системи, 05.22.02 – автомобілі та трактори, 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 05.23.17 – будівельна механіка, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора: Дмитрієв Микола Миколайович, д-р техн. наук, професор.
Члени редакційної ради:
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (голова); Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (заступник голови); Гурнак В.М., д.е.н., професор; Воркут Т.А., д.т.н., професор; Грисюк Ю.С., к. е. н., доцент (секретар).

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад) :
Дмитриченко М.Ф., д.т.н., професор (головний редактор), НТУ; Дмитрієв М.М., д.т.н., професор (перший заступник головного редактора), НТУ; Гурнак В.М., д.е.н., професор (заступник головного редактора), НТУ; Воркут Т.А., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ; Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ; Бондаренко Є. В. , д.е.н., професор, НТУ; Бідняк М.Н., д.т.н., професор, НТУ; Гречан А.П. , д.е.н., професор. НТУ; Данчук В. Д., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гавриленко В. В., д.ф.-м.н., професор, НТУ; Гутаревич Ю.Ф., д.т.н., професор, НТУ; Левківський О. П., д.т.н., професор, НТУ; Матейчик В.П., д.т.н., професор, НТУ; Павлюк Д. О., д.т.н., професор, НТУ; Прокудін Г.С., д.т.н., професор, НТУ; Посвятенко Е.К., д.т.н., професор, НТУ; Савенко В.Я., д.т.н., професор, НТУ; Сахно В.П., д.т.н., професор, НТУ; Богомолова Н. І., д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту; Новікова А. М., д. е. н., професор, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»; Кухарьонок Г.М., д.т.н., професор, Білоруський національний політехнічний університет, (Білорусь); Шатров М.Г., д.т.н., професор, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет (МАДІ), (Росія); Prof. Dr. Klaus Rosenthal (Клаус Розенталь), University of Paderborn, Germany; Prof. Dr. Richard Fortmyuller (Річард Фортмюллер), Vienna University of Economics and Business Administration, Austria; Dr. Guido Kaufmann (Гідо Кауфман), University of Paderborn, Germany; Dr. Vyacheslav Nikitin (Вячеслав Нікітін), University of Paderborn, Germany; Prof.Dr. Sc. Jana Kucerova (Яна Кучерова), Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia; Dr. Sc. Miroslaw Smieszek (Мірослав Смешек), Rzeszowska Politechnika, Poland; Prof.Dr. Sc. Kazimirz Lejda (Казімір Лейда), Rzeszowska Politechnika, Poland.
Відповідальний секретар редколегії: Грисюк Юрій Сергійович, канд. екон. наук, доцент.

Адреса редколегії:
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1тел. (044) 280-19-45.
upsalntu@gmail.com
Веб-сайт журналу: http://upsal.ntu.edu.ua

Архіви публікацій


Науковий журнал “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”

ISSN 0365-8171 (Print)    ISSN 2707-4080 (Оnline)    ISSN 2707-4099 (CD), URL: http://addb.ntu.edu.ua

Заснований у 1964 році.

Свідоцтво  про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 25199-15139ПР від 20.07.2022 р.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

У науковому журналі “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків  які відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762)): 192 – Будівництво та цивільна інженерія; 193 – Геодезія та землеустрій; 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; 183 – Технології захисту навколишнього середовища; 124 – Системний аналіз; 133 – Галузеве машинобудування; 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Друкується науковий журнал “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету. Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказами Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року № 1290 і від 07 квітня 2022 року № 320 збірник  внесений до реєстру наукових видань України (Категорія Б).

Електронна копія наукового журналу  “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” (для періодичних друкованих наукових фахових видань), на сайті Національного транспортного університету і сайті  наукового журналу «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (з розкриттям вчених звань та посад)

Савенко В.Я., д.т.н., професор, (головний редактор), НТУ (Київ); Славінська О.С., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ (Київ); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), ХНАДУ (Харків); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (відповідальний секретар), НТУ (Київ);

Відповідальні редактори: Бакалінський О.В., д.е.н., професор, НТУ (Київ); Барабаш О.В., д.т.н., доцент, НТУ (Київ); Бондар Н.М. д.е.н., професор, НТУ (Київ); Волк П.П., д.т.н., доцент,  НУВГП (Рівне); Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Гамеляк І.П., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Губар Ю.П., д.т.н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка», ННІ «Інститут геодезії», (Львів); Гуржій Н.М., д.е.н., професор, ЗНУ, (Запоріжжя); Дмитрієва О.І., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Каськів В.І., к.т.н., доцент, ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна (Київ); Козак Л.С., к.е.н., професор, НТУ (Київ); Кравчук А.М., д.т.н., професор, КНУБА (Київ); Ложачевська О.М.,  д.е.н., професор, НТУ (Київ); Матейчик В.П., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Могильний С.Г., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Мозговий В.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Приймак Н.С., д.е.н., доцент, ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг); Сахно В.П., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Хрутьба В.О., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Цимбалюк С.О., д.е.н., професор, КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Київ); Шматков Г.Г., д.б.н., професор, ПДАБА (Дніпро);

Технічні редактори: Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Усиченко О.Ю., к.т.н., професор;  Харченко А.М., д.т.н., професор; Чечуга О.С., к.т.н., доцент.

РЕДАКТОРИ

Аль-Амморі Алі Нурддинович, д.т.н., професор, НТУ (Київ); Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ (Київ);  Баранов Г.Л., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Безверхий О.І., д.ф-м.н., професор, НТУ (Київ); Безуглий А.О., к.е.н., доцент, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Белінська Я.В., д.е.н., професор,  ДПУ, (Київська обл., м.Ірпінь); Бєдункова О.О., д.б.н., професор, НУВГП (Рівне); Бондаренко Е.Л., д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Бубела А.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Будник В.А., к.е.н., професор.ДУІТ (Київ); Внукова Н.В, д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Волк Л.Р., к.т.н., доцент, НУВГП (Рівне); Гавриленко В.В., д.ф-м.н., професор, НТУ (Київ); Гасенко Л.В., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Гончаренко Ф.П., к.т.н., доцент, ДП “Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарсьва”(Київ); Гречан А.П., д.е.н., професор, НТУ (Київ); Гуляєв В.І., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Дмитриченко А.М., к.т.н., доцент, НТУ (Київ);  Єрмаков В.М., д.т.н., доцент, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Жданюк В.К., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Золотарьов В.О., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Іванченко В.О., д.е.н., доцент, ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна (Київ); Іванік О.М., д.геол.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Ільченко В.Ю., к.е.н., доцент, НТУ (Київ);  Кирель Н.В., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Кириленко О.М., д.е.н., професор.НАУ (Київ); Кириченко І.Г., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Кірічек Ю.О., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Кіяшко І.В., к.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Ковальчук В.П., д.т.н., головний науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації Національної академія аграрних наук України,(Київ); Кузло М.Т., д.т.н., професор, НУВГП (Рівне); Кузьминець М.П., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Литвиненко Т.П., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Ловейкін В.С., д.т.н., професор, НУБП (Київ); Лоза І.А., д.ф-м.н., професор, НТУ (Київ); Ломотько Д.В., д.т.н., професор, УДУЗТ (Харків); Лукьянова В.В., к.хім.н., доцент, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», старший науковий співробітник відділу ядерно-фізичних технологій (Київ); Луньов А.О., к.т.н., доцент, ДУ «Житомирська політехніка», (Житомир); Луньова О.В., д.т.н.,  професор, ДУ «Житомирська політехніка», (Житомир);  Ляшенко Д.О., д.геогр.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Маланчук М.С., к.т.н., доцент, НУ “Львівська політехніка” ННІ «Інститут геодезії», (Львів); Малахова Ю.А., к.е.н., доцент, НТУ (Київ); Мамонов К.А., д.е.н., професор, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків);  Мамчур В.А., д.е.н., Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», (Київська область, смт. Чабани); Марчук О.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Меленчук Т.М., д.т.н., професор,  Національний університет «Одеська політехніка»  (Одеса); Мельник Т.С., д.е.н., АТ «Українська залізниця», Департамент закупівель, головний фахівець сектору категорійних стратегій управління категорійного менеджменту  (Київ);  Мішутін А.В., д.т.н., професор, ОДАБА (Одеса); Мусійко В.Д., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Нагайчук В.М., к.т.н., доцент, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Назаренко І.І., д.т.н., професор, КНУБА (Київ); Неізвестна Н.В., к.т.н., доцент, НТУ (Київ);  Оксень Є.І., д.т.н., професор, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ); Павлюк Д.О., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Пеньков В.О., к.т.н., доцент, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків); Петрович О.З., к.б.н., доцент, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,  (Київ); Петрук Р.В., д.т.н., професор, ВНТУ (Вінниця); Прокудін Г.С.,  д.т.н., професор, НТУ (Київ); Разумова К.М., д.е.н., професор.НАУ (Київ); Рожок Л.С., д.ф-м.н., доцент, НТУ (Київ); Романенко В.Д, д.т.н., професор, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Руженський М.М., к.е.н., доцент, НТУ (Київ);   Семенчук Т.Б., к.е.н., доцент, ДУІТ, (Київ);  Семко О.В., д.т.н., професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Соколова Н.М., к.е.н., доцент, НТУ (Київ); Толмачев С.М. д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Угненко Є.Б., д.т.н., професор, УДУЗТ (Харків); Ужвієва О.М., к.т.н., доцент, УДУЗТ (Харків); Файнлейб О.М., член-кореспондент НАН, д.хім.н, професор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ); Харута В.С., к.т.н., професор, НТУ (Київ); Хмара Л.А.., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Яковишина Т.Ф. д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро).

Іноземні члени редколегії: Барвінська-Мавайович Анна, професор надзвичайний, доктор хабілітований у галузі економічних наук, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Інституту економіки та фінансів Жешувського університету, м. Жешув, (Польща); Ванюшин В.О., кандидат ділового адміністрування, доцент, Університет Умео, Школа бізнесу, економіки та статистики, Умео, (Швеція); Джаваріні Карло, професор, професор кафедри промислової та технологічної хімії Університету “La Sapienza”, (Італія); Котиня Рената, д.т.н., професор, заступник декана факультету будівництва, архітектури та екології; завідувач кафедри бетонного будівництва Лодзинський технологічний університет, (Польща); Мінмін Вень, доктор філософії, декан відділу управління персоналом (Китай); Солдо Божо, д.т.н., завідувач кафедри цивільного будівництва, Університет північний, м. Копрівниця (Хорватія); Сужєделите Вісоцкене Юрате, д.т.н., професор, Вільнюський технічний університет Гедимінаса, факультет екологічної інженерії Начальник кафедри геодезії та кадастру Департамент геодезії та кадастру Вільнюс (Литва); Телтаєв Багдат Бурханбайули, д.т.н., професор, президент КаздорНДІ, професор Казахської автомобільно-дорожньої академії ім. Л.Б.Гончарова, (Казахстан); Хаджі Ріхеб, доктор філософії, кафедра наук про Землю, Університет Ферхата Аббаса Сетіфа, 19000 Сетіф, (Алжир); Хазанович Лев, професор Піттсбурзького університету, факультет цивільної та екологічної інженерії, (США); Хамед Юнес, д.т.н., доцент факультету наук Гафса FSGF Департамент наук про Землю, (Туніс); Хаммум Ферхат, директор лабораторії матеріалів для транспортної інфраструктури (Франція).

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Савенко В.Я., д.т.н., професор, (голова); Славінська О.С., д.т.н., професор, (заступник голови); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник голови); Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (секретар); Бакалінський О.В., д.е.н., професор; Барабаш О.В., д.т.н., доцент; Бондар Н.М. д.е.н., професор;  Волк П.П., д.т.н., доцент; Воркут Т.А., д.т.н., професор; Гамеляк І.П., д.т.н., професор; Губар Ю.П., д.т.н., доцент; Гуржій Н.М., д.е.н., професор; Дмитрієва О.І., д.т.н., професор;  Каськів В.І., к.т.н., доцент; Козак Л.С., к.е.н., професор; Кравчук А.М., д.т.н., професор; Ложачевська О.М.,  д.е.н., професор; Матейчик В.П., д.т.н., професор; Могильний С.Г., д.т.н., професор; Мозговий В.В., д.т.н., професор; Приймак Н.С., д.е.н., доцент; Сахно В.П., д.т.н., професор; Хрутьба В.О., д.т.н., професор; Цимбалюк С.О. д.е.н., професор; Шматков Г.Г., д.б.н., професор; Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент; Усиченко О.Ю., к.т.н., професор;  Харченко А.М., д.т.н., професор; Чечуга О.С., к.т.н., доцент.

Адреса редколегії:
010010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1. Національний транспортний університет
тел. (044) 280-73-38.
avtodorogi-ntu@ukr.net
Веб-сайт журналу: http://addb.ntu.edu.ua

Архіви публікацій

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО