logo

Шевченко Ольга Євгенівна – в.о. начальника юридичного відділу Національного транспортного університету, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного прав.

 

Юридичний відділ є структурним підрозділом Університету, який діє на підставі  Положення про юридичний відділ  Національного транспортного університету затвердженого Вченою радою університету та введено в дію наказом ректора.

Основні функції юридичного відділу:

  1. Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю університету;
  2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету;
  3. Погоджує (візує) проєкти актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету. У разі виявлення невідповідності проєкту акта чи іншого документа вимогам законодавства – подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством або ґрунтовного редакційного опрацювання;
  4. Проводить разом із структурними підрозділами університету (згідно з компетенцією відділу) роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
  5. Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
  6. Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
  7. Здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред’явлення і розгляду претензій;
  8. Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
  9. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу;
  10. Надає правову допомогу працівникам та студентам університету, які потребують соціального захисту.

Адреса: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 415
Телефон: +38 (044) 280-53-26
E-mail: o.shevchenko@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО