logo

Шевченко Ольга Євгенівна – в.о. керівника юридичного відділу НТУ.

Денисюк Олена Василівна – юрисконсульт юридичного відділу НТУ.

Юридичний відділ Національного транспортного університету був створений Наказом Національного транспортного університету 11 березня 2011 року. Юридичний відділ є структурним підрозділом Університету та діє на підставі Положення про юридичний відділ Національного транспортного університету затвердженого Наказом НТУ від 13.05.16 р. № 189.

Основні функції юридичного відділу:

  • Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю університету;
  • Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету;
  • Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх замішують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;
  • Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
  • Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
  • Здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред’явлення і розгляду претензій;
  • Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
  • Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу;
  • Бере участь у підготовці колективного договору, консультує трудовий колектив Університету та студентів з питань правового характеру та виконує ряд інших обов’язків.

Адреса: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 415
Телефон: +38 (044) 280-53-26
E-mail: o.shevchenko@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО