logo

Добровольський Олександр Сергійович — декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент.

Заступники декана:

Цюман Микола Павлович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, кандидат технічних наук, доцент. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 142 «Енергетичне машинобудування», освітні програми: «Автомобільні транспортні засоби», «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин», «Автомобільні двигуни», «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів», «Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки».

 

 

 

Ященко Дмитро Миколайович, доцент кафедри автомобілів, кандидат технічних наук, доцент. Відповідальний за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями 022 «Дизайн» та 274 «Автомобільний транспорт», освітні програми: «Промисловий дизайн» та «Автомобільний транспорт».

 

 

 

 

 

gluhonez-o-o

Глухонець Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства.
Відповідальна за організацію та планування навчального процесу за спеціальностями 101 «Екологія», 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітні програми: «Екологія», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», «Матеріалознавство», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Екологічна інженерія авто­транспортної діяльності».

 

 

 

 

Факультет створений разом із заснуванням інституту у 1944 році. З дня заснування до цього часу на факультеті підготовлено понад 18 тисяч фахівців. На факультеті навчалися студенти з В’єтнаму, Монголії, Сирії, Болгарії, Угорщини та інших країн.

Факультет готує фахівців за 9-ма спеціальностями:

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

До складу факультету входять сім кафедр:

Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. Завідувач кафедри – Мельниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. Завідувач кафедри – Андрусенко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”.

Кафедра автомобілів. Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Кафедра інженерії машин транспортного будівництва. Завідувач кафедри – Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України, переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року», нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення».

Кафедра двигунів і теплотехніки. Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України, Відмінник освіти України.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. Завідувач кафедри – Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України та Академії будівництва України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва, переможець конкурсів «Кращий винахід року».

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти», «Софія Русова».

На кафедрах факультету працюють кваліфіковані викладачі, серед яких доктори технічних наук, професори: М.Ф. Дмитриченко, М.О. Білякович, В.П. Матейчик, Е.К. Посвятенко, А.А. Лісовал, Н.А. Зубрецька, С.С. Федін, Барабаш О.В., професори О.Д. Климпуш, А.М. Редзюк, В.М. Поляков, Г.А. Філіпова, В.І. Сирота, О.П. Токін, А.О. Корпач, С.В. Ковбасенко, В.П. Тименко, П.М. Татаївський.

Викладачі кафедр проводять цілеспрямовану роботу щодо методичного забезпечення навчального процесу. Систематично видаються підручники, монографії, навчальні посібники з дисциплін спеціальностей факультету. Завідувач кафедри «Двигуни і теплотехніка», професор Гутаревич Ю.Ф. як один із авторів комплексу навчальних підручників для спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» став лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки.

На умовах сумісництва навчальний процес на факультеті проводять досвідчені виробничники.

 

Велика увага на кафедрах приділяється підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Проводиться модернізація лабораторій, які оснащуються сучасними приладами та обладнанням. Зокрема, спільно з компанією «Zeppelin-Caterpillar» створено навчально-науковий центр дорожніх машин, на кафедрі технічної експлуатації автомобілів і автосервісу успішно функціонує навчально-науковий центр автомобільного транспорту з сучасними транспортними засобами та новітнім обладнанням компаній Scania, Єврокар, Енерготест, Sicam та інших. Практичну підготовку забезпечують філіали кафедр у корпорації «УкрАвто», компанії «Констракшн Машинері», ДержавтотрансНДІпроекті, ДерждорНДІ та на інших підприємствах і в організаціях. Заслуговує на особливу увагу досвід підготовки фахівців за замовленням корпорації «УкрАвто», де реалізуються основні елементи дуальної освіти. В останні роки на факультеті встановились тісні зв’язки з фірмами автомобільного профілю  «MOTUL Deutschland GmbH», «Дніпро Мотор Інвест «Хонда», «NIKO-Украина», «Роберт Бош ЛТД», «Укрпромінвест» та ін. Студенти факультету отримують іменні стипендії цих фірм.

Щороку на автомеханічному факультеті понад 200 молодих людей отримують дипломи бакалавра або магістра за спеціальностями факультету. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті плідно працюють 6 наукових шкіл, результати наукових досліджень яких впроваджуються в навчальний процес. До наукової роботи залучаються студенти, результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес, що забезпечує підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Як наслідок, студенти факультету щорічно займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Всеукраїнських олімпіадах за дисциплінами та спеціальностями.

Студенти факультету через органи студентського самоврядування залучені до прийняття рішень з усіх питань освітнього процесу.

На базі автомеханічного факультету функціонують спеціалізовані вчені ради за чотирма науковими та двома освітньо-науковими спеціальностями, що відповідають спеціальностям факультету та напрямам досліджень. Ліцензовано 4 освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії за спеціальностями факультету.

Для реалізації в процесі навчання положень Закону України «Про вищу освіту» та міжнародних вимог щодо якості підготовки фахівців факультет розвиває міжнародну співпрацю. Зокрема, спільно з Жешовською Політехнікою (Польща) щорічно проводиться дві міжнародні конференції (одна – в Києві, друга – в Жешові) з питань дослідження та вдосконалення експлуатаційних параметрів автомобілів і дорожніх машин. Також на кафедрах факультету успішно виконуються міжнародні білатеральні проекти, активно проводиться робота щодо участі викладачів і студентів факультету у європейських програмах академічної мобільності Erasmus+ і DAAD, ведеться робота щодо участі науковців факультету у виконанні міжнародних наукових проектів, що фінансуються в рамках програми Євросоюзу Horizon Europe. В останні роки налагоджено тісну співпрацю з провідними європейськими технічними закладами вищої освіти, зокрема, Жешовською Політехнікою, Кайзерслаутернським університетом прикладних наук, Вільнюським технічним університетом та іншими.

Серед реалізованих міжнародних проектів академічної мобільності:

– читання курсів лекцій «Математичне моделювання у дослідженнях двигунів внутрішнього згоряння» і «Апаратне та програмне забезпечення на автомобільному транспорті» доцентами кафедри «Двигуни і теплотехніка» Цюманом М.П. і Шубою Є.В. у  Жешовській Політехніці в рамках програми Erasmus+ KA 107;

– проходження виробничого стажування студенткою  спеціальності “Галузеве машинобудування” Марією Дяченко на провідних транспортних підприємствах Німеччини у відповідності із Договором про співпрацю між Національним транспортним університетом та Вищою школою – Університетом прикладних наук Кайзерслаутерн в рамках програми DAAD OP program;

– читання лекційного курсу «Екологічні аспекти транспорту в логістичних системах» професором Матейчиком В.П. для студентів спеціальності “Технічна логістика” Університету прикладних наук Кайзерслаутерн;

– читання курсу лекцій «Міжнародна стандартизація методів досліджень на тертя та зношування згідно стандартів ASTM» доцентом Міланенком О.А. в Університеті Пітешті (Румунія) в рамках програми Erasmus+;

– навчальна мобільність студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» (Андрій Таран), «Прикладна механіка» (Денис Ботвина), «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (Дмитро Грусевич) в Університеті Пітешті.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 307
Телефон: (044) 280-91-87

E-mail: amf.ntu@gmail.com

Офіційні сторінки в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/auto.kaf.ntu

https://www.facebook.com/ecokafedrantu

https://www.facebook.com/kafedra.teaas.ntu

https://www.facebook.com/dvzntu

https://www.facebook.com/kdm.ntu

Telegram-канали: 

https://t.me/ecokafedrantu

https://t.me/dqntu

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО