logo

matejchik-v-p

Матейчик Василь Петрович — декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

 

 

 

 

 

 

Заступники декана:

 

dobrovolskij-o-s

Добровольський Олександр Сергійович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, кандидат технічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Цюман Микола Павлович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, кандидат технічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

gluhonez-o-o

 

Глухонець Оксана Олександрівна, асистент кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет створений разом із заснуванням інституту у 1944 році. З дня заснування до цього часу на факультеті підготовлено понад 17 тисяч фахівців. На факультеті навчалися студенти з В’єтнаму, Монголії, Сирії, Болгарії, Угорщини та інших країн. До складу факультету входять сім кафедр:

Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. Завідувач кафедри – Мельниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України, Відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. Завідувач кафедри – Андрусенко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”.

Кафедра автомобілів. Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

Кафедра інженерії машин транспортного будівництва. Завідувач кафедри – Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України, переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року», нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення».

Кафедра двигунів і теплотехніки. Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України, Відмінник освіти України.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. Завідувач кафедри – Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, доцент, академік Академії Будівництва України та Підйомно-транспортної Академії України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва.

Кафедра екології і безпеки життєдіяльності. Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я; нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова».

На кафедрах факультету працюють кваліфіковані викладачі, серед яких доктори технічних наук, професори: М.Ф. Дмитриченко, М.О. Білякович, Е.К. Посвятенко, В.А. Дем’янюк, А.А. Лісовал, В.Й. Сівко, професори В.М. Поляков, Г.А. Філіпова, О.А. Лудченко, М.Ф. Ковальов, В.І. Сирота, П.І. Бортницький, Б.В. Шапошніков, О.П. Токін, А.О. Корпач.

Викладачі кафедр проводять цілеспрямовану роботу щодо методичного забезпечення навчального процесу. Систематично видаються підручники, монографії, навчальні посібники з дисциплін спеціальностей факультету. Завідувач кафедри «Двигуни і теплотехніка», професор Гутаревич Ю.Ф. як один із авторів комплексу навчальних підручників для спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» став лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки.

На умовах сумісництва навчальний процес на факультеті проводять досвідчені виробничники.

Факультет готує фахівців за 9-ма спеціальностями:

  • «Автомобільний транспорт». Освітні програми «Автомобільний транспорт», «Інженерія систем автосервісу», «Автомобілі та інфраструктура автомобільного транспорту».
  • «Галузеве машинобудування». Освітні програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин», «Автомобільні транспортні засоби».
  • «Енергетичне машинобудування». Освітні програми «Автомобільні двигуни», «Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів».
  • «Прикладна механіка». Освітня програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».
  • «Матеріалознавство». Освітня програма «Матеріалознавство».
  • «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Освітня програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
  • «Екологія». Освітня програма «Екологія».
  • «Технології захисту навколишнього середовища». Освітня програма «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності».
  • «Дизайн». Освітня програма «Промисловий дизайн».

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Велика увага на кафедрах приділяється підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Проводиться модернізація лабораторій, які оснащуються сучасними приладами та обладнанням. Зокрема, спільно з компанією «Zeppelin-Caterpillar» створено навчально-науковий центр дорожніх машин, на кафедрі технічної експлуатації автомобілів і автосервісу успішно функціонує навчально-науковий центр автомобільного транспорту з сучасними транспортними засобами та новітнім обладнанням компаній Scania, Єврокар, Енерготест, Sicam та інших. Практичну підготовку забезпечують філіали кафедр у корпорації «УкрАвто», компанії «Констракшн Машинері», ДержавтотрансНДІпроекті, ДерждорНДІ та на інших підприємствах і в організаціях. Заслуговує на особливу увагу досвід підготовки фахівців за замовленням корпорації «УкрАвто», де реалізуються основні елементи дуальної освіти. В останні роки на факультеті встановились тісні зв’язки з фірмами автомобільного профілю  «MOTUL Deutschland GmbH», «Дніпро Мотор Інвест «Хонда», «NIKO-Украина», «Роберт Бош ЛТД», «Укрпромінвест» та ін. Студенти факультету отримують іменні стипендії цих фірм.

Щороку на автомеханічному факультеті понад 200 молодих людей отримують дипломи бакалавра або магістра за спеціальностями факультету. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті плідно працюють 6 наукових шкіл, результати наукових досліджень яких впроваджуються в навчальний процес. До наукової роботи залучаються студенти, результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес, що забезпечує підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Як наслідок, студенти факультету щорічно займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у Всеукраїнських олімпіадах за дисциплінами та спеціальностями.

На базі автомеханічного факультету функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за чотирма спеціальностями, що відповідають спеціальностям факультету та напрямам досліджень. Ліцензовано 4 освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії з 4-річним строком підготовки за спеціальностями факультету.

Для реалізації в процесі навчання положень Закону України «Про вищу освіту» та міжнародних вимог щодо якості підготовки фахівців факультет розвиває міжнародну співпрацю. Зокрема, спільно з Жешовською Політехнікою (Польща) щорічно проводиться дві міжнародні конференції (одна – в Києві, друга – в Жешові) з питань дослідження та вдосконалення експлуатаційних параметрів автомобілів і дорожніх машин. Також на кафедрах факультету успішно виконуються міжнародні білатеральні проекти, активно проводиться робота щодо участі викладачів і студентів факультету у європейських програмах академічної мобільності Erasmus+ і DAAD, ведеться робота щодо участі науковців факультету у виконанні міжнародних наукових проектів, що фінансуються в рамках програми Євросоюзу Horizon 2020. В останні роки налагоджено тісну співпрацю з провідними європейськими технічними закладами вищої освіти, зокрема, Жешовською Політехнікою, Кайзерслаутернським університетом прикладних наук, Білоруським національним технічним університетом, Вільнюським технічним університетом та іншими.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, к. 307
Телефон: (044) 280-91-87

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО