logo

matejchik-v-pМатейчик Василь Петрович — декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, доктор технічних наук, профессор, Відмінник освіти України.

Заступники декана:

kovbasenko-s-vКовбасенко Сергій Володимирович, доцент кафедри дорожніх машин, кандидат технічних наук, доцент.

gluhonez-o-oГлухонець Оксана Олександрівна, асистент кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства.

dobrovolskij-o-s
Добровольський Олександр Сергійович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки, кандидат технічних наук, доцент.

Факультет створений разом із заснуванням інституту у 1944 році. З дня заснування до цього часу на факультеті підготовлено понад 17 тисяч фахівців. На факультеті навчалися студенти з В’єтнаму, Монголії, Сирії, Болгарії, Угорщини та інших країн.До складу факультету входять сім кафедр:

Кафедра «Виробництво, ремонт та матеріалознавство». Завідувач кафедри – Левківський Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс». Завідувач кафедри – Андрусенко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, професор, директор Інституту заочного та дистанційного навчання, Відмінник освіти України, нагороджений знаком “За наукові досягнення”.

Кафедра «Автомобілі». Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної академії України, академік Академії транспорту Російської Федерації.

Кафедра «Дорожні машини». Завідувач кафедри – Мусійко Володимир Данилович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України.

Кафедра «Двигуни і теплотехніка». Завідувач кафедри – Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України та Академії транспорту Російської Федерації, Відмінник освіти України.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. Завідувач кафедри – Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України та Підйомно-транспортної академії України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва.

Кафедра екології і безпеки життедіяльності. Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, доцент.

На кафедрах факультету працюють кваліфіковані викладачі, серед яких доктори технічних наук, професори: М.Ф. Дмитриченко, М.О. Білякович, В.В.Рудзінский; Е.К. Посвятенко, В.А. Дем’янюк, А.С. Дехтяр, професори О.А. Лудченко, М.Ф. Ковальов, В.І. Сирота, А.Г. Говорун, П.І. Бортницький, Б.В. Шапошніков.

Викладачі кафедр проводять цілеспрямовану роботу щодо методичного забезпечення навчального процесу. Систематично видаються підручники, монографії, навчальні посібники з дисциплін спеціальностей факультету. Завідувач кафедри «Двигуни і теплотехніка», професор Гутаревич Ю.Ф. як один із авторів комплексу навчальних підручників для спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» став лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки.

На умовах сумісництва навчальний процес на факультеті проводять досвідчені виробничники.

Факультет готує фахівців за 8 спеціальностями:

  • «Автомобільний транспорт». Спеціалізація «Автомобілі та автомобільне господарство».
  • «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання».
  • «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Колісні та гусеничні транспортні засоби».
  • «Енергетичне машинобудування». Спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння».
  • «Прикладна механіка». Спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».
  • «Матеріалознавство». Спеціалізація «Матеріалознавство».
  • «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Спеціалізація «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
  • «Екологія». Спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища».
  • «Дизайн».

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

Велика увага на кафедрах приділяється підвищенню якості практичної підготовки фахівців. Проводиться модернізація лабораторій, які оснащуються сучасними приладами та обладнанням. Успішно функціонують філіали кафедр в корпорації «Укравто», ДержавтотрансНДІпроекті, ДерждорНДІ та в інших підприємствах та організаціях. В останні роки на факультеті встановились тісні зв’язки з фірмами автомобільного профілю «Єврокар», «Дніпро Мотор Інвест «Хонда», «Енерготест», «Роберт Бош ЛТД», «УкрАвто», «Укрпромінвест» та ін. Студенти факультету отримують іменні стипендії цих фірм.

Щороку на автомеханічному факультеті понад 300 молодих людей отримують диплом спеціаліста або магістра за даними спеціальностями. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті плідно працює 8 наукових шкіл, результати наукових досліджень яких впроваджуються в навчальний процес. До наукової роботи залучаються студенти, що забезпечує підвищення якості навчального процесу і підготовки майбутніх фахівців. Студенти автомеханічного факультету щорічно займають призові місця в олімпіадах з фахових дисциплін, в конкурсах студентських наукових робіт, у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями.

На базі автомеханічного факультету функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за чотирма спеціальностями, що відповідають спеціальностям факультету та напрямам досліджень.

Для реалізації в процесі навчання принципів Болонської декларації та міжнародних вимог щодо якості підготовки фахівців факультет розвиває міжнародну співпрацю.

Щорічно спільно з Жешовською політехнікою (Польща) проводиться дві міжнародні конференції (одна – в Києві, друга – в Жешові) з питань дослідження та вдосконалення експлуатаційних параметрів автомобілів і дорожніх машин.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко 1, к. 307
Телефон: (044) 280-79-40

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО