logo

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною, вечірньою та заочною формами у 2021 році

СПИСКИ  РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною та  вечірньою  формами у 2021 році

СПИСКИ  РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною, вечірньою та заочною формами у 2021 році

 

 

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ЗА КОНКУРСОМ

 

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня магістра з повідомленням про рекомендацію до зарахування за державним замовленням

 

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра з повідомленням про рекомендацію до зарахування за державним замовленням

 

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра з повідомленням про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня магістра з повідомленням про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО