logo

Рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною, вечірньою та заочною формами у 2021 році

СПИСКИ  РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною та  вечірньою  формами у 2021 році

СПИСКИ  РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за денною, вечірньою та заочною формами у 2021 році

 

 

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО