logo

Графік вибору студентами автомеханічного факультету навчальних дисциплін

Графік вибору студентами факультету економіки та права навчальних дисциплін

Графік вибору студентами факультету транспортних та інформаційних технологій навчальних дисциплін

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Автомобільний транспорт»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Автомобільні транспортні засоби»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Автомобільні транспортні засоби» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Будівельні та дорожні машини і устаткування»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Будівельні та дорожні машини і устаткування» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Енергетичне машинобудування»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Енергетичне машинобудування» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Матеріалознавство»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності «Автомобільний транспорт»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Професійна освіта»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 035 «Філологія», освітня програма «Філологія (Германські мови та літератури (перша – англійська))»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 081 «Право»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Бізнес-економіка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіко-правове забезпечення бізнесу»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Управління персоналом та економіка праці»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО