logo

Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вибір навчальних дисциплін

Графік вибору студентами навчальних дисциплін вільного вибору на 2022-2023 н.р.

Графік вибору студентами Національного транспортного університету освітнього рівня магістр навчальних дисциплін вільного вибору на 2022-2023 н. р.

Графік вибору студентами Національного транспортного університету освітнього рівня бакалавр навчальних дисциплін вільного вибору на 2022-2023 н. р.

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Назва освітньої компоненти Кількість кредитів Форма підсумкового контролю

Кафедра, за якою закріплена дисципліна

Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньо-економічної діяльності 3,00 Залік МП та МК
Основи функціонування інтелектуальних транспортних систем 3,00 Залік ІАД та ІБ
Чинники успішного працевлаштування фахівців транспортної галузі 3,00 Залік МП та МК
Технічні засоби митного контролю 3,00 Залік МП та МК
Опір матеріалів 3,00 Залік ОМ і М
Будівельна механіка 3,00 Залік ОМ і М
Проектування мережі логістичних центрів 3,00 Залік ТС та БДР
Прогнозування вантажних перевезень 3,00 Залік ТС та БДР
Організація доставки спеціалізованих вантажів 3,00 Залік МП та МК
Реверсивна логістика 3,00 Залік ТС та БДР
Транспортне планування міст 3,00 Залік ТС та БДР
Транспортно-логістичні системи міст 3,00 Залік ТС та БДР
Економіка транспортних систем 3,00 Залік ТС та БДР
Функціональна логістика 3,00 Залік ТС та БДР
Транспортна логістика міста 3,00 Залік ТС та БДР
Логістика транспортних систем 3,00 Залік ТС та БДР
Управління запасами в транспортно-складських системах 3,00 Залік ТС та БДР
Засоби автотранспортних і термінальних технологій 3,00 Залік ТТ
Проектування транспортно-технологічних систем вантажних перевезень 3,00 Залік ТТ
Організаційно-технологічні основи транспортних послуг 3,00 Залік ТТ
Моделювання систем 3,00 Залік ІСТ
Інформаційна безпека на транспортних підприємствах 3,00 Залік ІАД та ІБ
Інформаційна культура 3,00 Залік ІАД та ІБ
Організаційне забезпечення захисту інформації 3,00 Залік ІАД та ІБ
Теорія прийняття рішень 3,00 Залік ІСТ
Спеціальні системи документації (в т.ч. на транспорті) 3,00 Залік ІАД та ІБ
Діловий протокол та діловий етикет 3,00 Залік ІАД та ІБ
Іміджологія (корпоративний та персональний імідж) 3,00 Залік ІАД та ІБ
Моніторинг безпеки дорожнім рухом 3,00 Залік ТС та БДР
Економіка організації дорожнього руху 3,00 Залік ТС та БДР
Техніко-технологічні основи інноваційних проектів  перевезень 3,00 Залік ТТ
Сучасні транспортні технології 3,00 Залік ТТ
Логістичне проектування мультимодальних перевезень 3,00 Залік ТТ
Математичне моделювання та аналіз енергоефективності транспортних операцій 3,00 Залік ТТ
Комплексні проблеми технологій пасажирських перевезень 3,00 Залік ТТ
Організація і безпека транспортних послуг 3,00 Залік ТТ
Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань 3,00 Залік ІАД та ІБ
Електронні послуги 3,00 Залік ІАД та ІБ
Історія світової культури 3,00 Залік Історії
Термінологічна лексика професійного мовлення 3,00 Залік Історії
Сучасні проблеми теорії і практики управління 3,00 Залік ТБУМ
Оцінка землі та нерухомого майна 3,00 Залік ТБУМ
Ціноутворення в транспортному будівництві 3,00 Залік ТБУМ
Охорона праці в галузі. Цивільний захист 3,00 Залік ТБУМ
Методи математичного моделювання в наукових дослідженнях 3,00 Залік ТБУМ
Методи наукових досліджень. Інноваційна діяльність та трансфер технології 3,00 Залік Аеропорти
Адміністративне право 3,00 Залік Права
Аграрне право 3,00 Залік Права
Адміністративна відповідальність 3,00 Залік Права
Екологічне право 3,00 Залік Права
Запобігання та протидія корупції 3,00 Залік Права
Земельне право 3,00 Залік Права
Конституційні права і обов’язки громадян 3,00 Залік Права
Митне право 3,00 Залік Права
Міжнародне право 3,00 Залік Права
Міжнародний захист прав людини 3,00 Залік Права
Ораторське мистецтво 3,00 Залік Права
Основи конституційного права 3,00 Залік Права
Основи права Європейського Союзу 3,00 Залік Права
Підприємницьке право 3,00 Залік Права
Право інтелектуальної власності 3,00 Залік Права
Правові засади підприємницької діяльності 3,00 Залік Права
Правознавство 3,00 Залік Права
Економічна теорія 3,00 Залік Економіки
Економічне оцінювання інженерних рішень 3,00 Залік ТБУМ
Метрологія і стандартизація. Основи наукових досліджень 3,00 Залік Аеропортів
Виробнича база будівництва 3,00 Залік ТБУМ
Комп’ютерні технології в транспортному будівництві 3,00 Залік ПДГтаЗ
Геоінформаційні системи і бази даних 3,00 Залік ПДГтаЗ
Контент   технічної документації з будівництва та управління 3,00 Залік ТБУМ
Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності 3,00 Залік ТБУМ
Інвестиційний аналіз. Фінансово – економічна діяльність 3,00 Залік ТБУМ
Історія науки і техніки 3,00 Залік Аеропортів
Практичні питання майнових прав та їх законодавчого забезпечення 3,00 Залік ТБУМ
Автомобільні дороги 3,00 Залік ТБУМ
Планування міст і транспорт 3,00 Залік ПДГтаЗ
Транспортні споруди на дорогах 3,00 Залік МТтаГС
Транспорт і шляхи сполучення. Інженерно – транспортне обладнання доріг 3,00 Залік ТБУМ
Управління якістю дорожньо-будівельної продукції 3,00 Залік ДБМіХ
Супутникова геодезія сферична астрономія 3,00 Залік ПДГтаЗ
GPS – технології 3,00 Залік ПДГтаЗ
Технічна експертиза будівель і споруд 3,00 Залік ТБУМ
Інженерно – будівельне креслення 3,00 Залік Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Цифрова фотограмметрія та комп’ютерні технології при геодезичних роботах 3,00 Залік ПДГтаЗ
Оцінка колісних транспортних засобів 3,00 Залік ТБУМ
Гідрологія 3,00 Залік МТтаГС
Облік кількості і якості земель 3,00 Залік ДБМіХ
Типологія транспортних споруд 3,00 Залік ТБУМ
Кошторисна справа будівельних робіт 3,00 Залік ТБУМ
Землевпорядні вишукування 3,00 Залік ПДГтаЗ
Кошторисна справа 3,00 Залік ТБУМ
Іміджелогія (корпоративний та персональний імідж) 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Політичний аналіз та прогнозування 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Управління проектною діяльністю в освіті 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Педагогічні основи дистанційного навчання 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Педагогічна конфліктологія та іміджелогія 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Акмеологія 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Інноваційно-комунікаційні технології в освіті 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Документознавство, проектування освітніх програм 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Ділові комунікації 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Психологія праці 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Педагогічний менеджмент 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Порівняльна педагогіка 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Моніторинг якості професійної освіти 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Планування профорієнтаційної роботи 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Етика ділового спілкування 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Психологія особистості 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Психологія споживання 3,00 Залік Філософії та педагогіки
Управління відходами 3,00 Залік Екології та БЖД
Стратегія сталого розвитку 3,00 Залік Екології та БЖД
Екологічний маркетинг 3,00 Залік Екології та БЖД
Екологічно чисті виробництва і технології 3,00 Залік Екології та БЖД
Управління соціальними та екологічними ризиками 3,00 Залік Екології та БЖД
Управління персоналом автотранспортних підприємств 3,00 Залік Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Інформаційні системи та технології в автосервісі 3,00 Залік Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Екологія транспорту 3,00 Залік Двигунів та теплотехніки
Придорожні шумозахисні споруди 3,00 Залік Автомобілів
Архітектура і дизайн міжнародних туристичних комплексів 3,00 Залік Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Синтез мистецтв 3,00 Залік Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Комп’ютерна графіка 3,00 Залік Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Інженерна та комп’ютерна графіка 3,00 Залік Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Вантажопідйомна та транспортуюча техніка 3,00 Залік Дорожніх машин
Машини для виробництва будівельних матеріалів 3,00 Залік Дорожніх машин
Інформаційні технології в ремонтному виробництві 3,00 Залік Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Корпоративне управління 3,00 Залік Менеджмент
Комплаєнс менеджмент транспортних організацій 3,00 Залік Менеджмент
Міжнародний менеджмент 3,00 Залік Менеджмент
Міжнародний інвестиційний менеджмент 3,00 Залік Менеджмент
Комплаєнс менеджмент 3,00 Залік Менеджмент
Ризик-менеджмент в ЗЕД 3,00 Залік Менеджмент
Професійна екологічна діяльність експерта 3,00 Залік Менеджмент
Страховий менеджмент 3,00 Залік Менеджмент
Інформаційні системи і технології в управлінні природоохоронною діяльністю 3,00 Залік Менеджмент
Проектний аналіз 3,00 Залік ТБУМ
Пасажирські перевезення 3,00 Залік Транспортного права та логістики
Інформаційні системи і технології в логістиці 3,00 Залік Транспортного права та логістики
Правове регулювання проектної діяльності 3,00 Залік Транспортного права та логістики
Господарське право 3,00 Залік Транспортного права та логістики
Звітність підприємств 3,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Екскурсологія 3,00 Залік Туризм
Основи туризмознавства 3,00 Залік Туризм
Кухня народів світу 3,00 Залік Туризм
Організація активного туризму 3,00 Залік Туризм
Міжнародний туризм 3,00 Залік Туризм
Іміджеологія і PR в туризмі 3,00 Залік Туризм
Організація міжнародного автомобільного виду туризму 3,00 Залік Туризм
Бази даних та інформаційні системи 3,00 Залік ІАД та ІБ
Системи штучного інтелекту 3,00 Залік ІСТ
Мережеве планування 3,00 Залік ТБУМ
Системне проектування автоматизованих робочих місць та систем 3,00 Залік ІСТ
Системотехніка в транспортній інфраструктурі 3,00 Залік Аеропортів
Системи екологічного менеджменту об’єктів інфраструктури 3,00 Залік Екології та БЖД
Теорія ризиків в транспортній інфраструктурі 3,00 Залік ТБУМ
Методи обчислювального експерименту 3,00 Залік Аеропортів
Інтернет технології в транспортних системах 3,00 Залік Аеропортів
Теорія управління транспортною інфраструктурою 3,00 Залік ТБУМ
Системи підприємств будівельної індустрії 3,00 Залік Аеропортів
Менеджмент у системології 3,00 Залік ТБУМ
Е-маркетинг у транспортній інфраструктурі 3,00 Залік ТБУМ
Ризик-менеджмент у транспортному будівництві 3,00 Залік Аеропортів
Інформаційні системи в економіці 3,00 Залік Аеропортів
Міжнародне транспортне співробітництво 4,00 Залік МП та МК
Транспортна географія 4,00 Залік МП та МК
Основи транспортно-експедиторської діяльності 4,00 Залік МП та МК
Основи організації міжнародних вантажних перевезень 4,00 Залік МП та МК
Міжнародне співробітництво в митній справі 4,00 Залік МП та МК
Організація вантажних автомобільних перевезень 4,00 Залік МП та МК
Міжнародні пасажирські перевезення 4,00 Залік МП та МК
Методи оптимізації функціонування митних термінальних комплексів 4,00 Залік МП та МК
Страхування на транспорті 4,00 Залік МП та МК
Митні системи доставки вантажів 4,00 Залік МП та МК
Логістика транспортних систем 4,00 Залік ТС та БДР
Організація та безпека дорожнього руху 4,00 Залік ТС та БДР
Сервісна логістика 4,00 Залік ТС та БДР
Економіка транспортних систем 4,00 Залік ТС та БДР
Управління запасами в транспортно-логістичних системах 4,00 Залік ТС та БДР
Технічні засоби управління дорожнім рухом 4,00 Залік ТС та БДР
Складська логістика 4,00 Залік ТС та БДР
Технологія розумного транспорту в містах 4,00 Залік ТС та БДР
Організація та управління вантажними  перевезеннями 4,00 Залік ТС та БДР
Екологічна безпека пасажирських перевезень 4,00 Залік ТС та БДР
Організація та управління пасажирськими  перевезеннями 4,00 Залік ТС та БДР
Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху 4,00 Залік ТС та БДР
Дорожні умови і безпека руху 4,00 Залік ТС та БДР
Інноваційні методи організації дорожнього руху 4,00 Залік ТС та БДР
Транспортне планування міст 4,00 Залік ТС та БДР
Вплив транспортних систем на людину і довкілля 4,00 Залік ТС та БДР
Технічні засоби управління дорожнім рухом 4,00 Залік ТС та БДР
Забезпечення безпеки найуразливішої частини учасників ДР 4,00 Залік ТС та БДР
Планування міського транспорту 4,00 Залік ТС та БДР
Вантажознавство 4,00 Залік ТТ
Основи транспортних технологій 4,00 Залік ТТ
Вантажні автомобільні перевезення 4,00 Залік ТТ
Проектування транспортно-термінальних систем 4,00 Залік ТТ
Технологія і організація автомобільних перевезень в ланцюгах постачань 4,00 Залік ТТ
Основи організації вантажних робіт 4,00 Залік ТТ
Документальне забезпечення транспортної діяльності 4,00 Залік ТТ
Транспортна безпека 4,00 Залік ТТ
Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті 4,00 Залік ТТ
Комп’ютерні технології статистичної обробки інформації 4,00 Залік ІСТ
Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем 4,00 Залік ІСТ
Технології штучних нейронних мереж 4,00 Залік ІСТ
Програмне забезпечення підприємств автотранспортної галузі 4,00 Залік ІСТ
Розумний транспорт та інтегровані інтелектуальні транспортні системи 4,00 Залік ІСТ
Основи проектування інформаційних систем на транспорті 4,00 Залік ІСТ
Теорія інформації 4,00 Залік ІСТ
Сучасні комп’ютерні технології 4,00 Залік ІАД та ІБ
Електронний документообіг та захист інформації 4,00 Залік ІАД та ІБ
Технології захисту інформації 4,00 Залік ІАД та ІБ
Інформаційна безпека в мережі інтернет 4,00 Залік ІАД та ІБ
Методи і засоби документування інформації в транспортній галузі 4,00 Залік ІАД та ІБ
Управління проектами 4,00 Залік ІАД та ІБ
Інтернет-технології та ресурси в транспортній сфері 4,00 Залік ІАД та ІБ
Інформаційно-аналітичні програми і послуги 4,00 Залік ІАД та ІБ
Теорія і практика зв’язків з громадськістю 4,00 Залік ІАД та ІБ
Прикладні соціальнокомунікаційні технології 4,00 Залік ІАД та ІБ
Управління конфліктами 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (в т.ч. дизайн та електронна комерція) 4,00 Залік ІАД та ІБ
Аутсорсинг транспортно-логістичних послуг 4,00 Залік ТТ
Стратегії управління транспортним підприємством 4,00 Залік ТС та БДР
Технології наукових досліджень 4,00 Залік ТС та БДР
Телематичне управління дорожнім рухом. 4,00 Залік ТС та БДР
Економіка організації дорожнього руху 4,00 Залік ТС та БДР
Організація перевізних послуг і безпека транспортного процесу 4,00 Залік ТС та БДР
Методи наукових досліджень 4,00 Залік ТС та БДР
Управління ланцюгом постачань 4,00 Залік Транспортного права та логістики
Вплив на людину і навколишнє середовище, безпеку і стійкість 4,00 Залік ТС та БДР
Розумний транспорт і логістика для міст 4,00 Залік ТС та БДР
Організація командної роботи 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Управління конфліктами 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Конфліктологія і теорія переговорів 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Інформаційні виборчі технології 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Тренінгова діяльність в освіті 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Психодіагностика у науково-педагогічних дослідженнях 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Педагогіка вищої школи 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Коучингові технології в освіті 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Публіцистична активність в наукометричній базі даних 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Менеджмент в освіті і навчанні 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Чинники успішного працевлаштування і кар’єрного зросту 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Професійна та корпоративна етика 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Інтелектуальна власність та авторське право 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Основи інклюзивного навчання 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Технології дистанційного навчання 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Основи наукових досліджень 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Педагогічна аксіологія 4,00 Залік Філософії та педагогіки
Інноваційний менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Стратегічне управління 4,00 Залік Менеджмент
Самоменеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Кадровий менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Антикризовий менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Менеджмент організацій 4,00 Залік Менеджмент
Управління змінами та якістю 4,00 Залік Менеджмент
Управління ЗЕД підприємствами 4,00 Залік Менеджмент
Управління ризиками в ЗЕД 4,00 Залік Менеджмент
Крос-культурний менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Управління операціями з експорту-імпорту 4,00 Залік Менеджмент
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 4,00 Залік Менеджмент
Організація електронного бізнесу 4,00 Залік Менеджмент
Міжнародний маркетинг 4,00 Залік Менеджмент
Техногенна безпека 4,00 Залік Менеджмент
Екологічний менеджмент 4,00 Залік Менеджмент
Економіка природокористування 4,00 Залік Менеджмент
Міжнародна діяльність у природоохоронній сфері 4,00 Залік Менеджмент
Управління міжнародними екологічними системами 4,00 Залік Менеджмент
Управління природокористуванням дорожньо-транспортного комплексу 4,00 Залік Менеджмент
Екологічна сертифікація 4,00 Залік Менеджмент
Основи логістики 4,00 Залік ТП та логістики
Трудове право 4,00 Залік ТП та логістики
Управління процесами і системами вантажних перевезень 4,00 Залік ТП та логістики
Аналіз ризику в логістичних системах 4,00 Залік ТП та логістики
Вантажознавство 4,00 Залік ТП та логістики
Складське обслуговування 4,00 Залік ТП та логістики
Управління закупівлями 4,00 Залік ТП та логістики
Товарознавство 4,00 Залік ТП та логістики
Управління матеріальними потоками 4,00 Залік ТП та логістики
Реверсивна логістика 4,00 Залік ТП та логістики
Інтегровані матеріальні потокис 4,00 Залік ТП та логістики
Управління процесами і системами пасажирських перевезень 4,00 Залік ТП та логістики
Системи міських пасажирських перевезень 4,00 Залік ТП та логістики
Організація оптової та роздрібної торгівлі 4,00 Залік ТП та логістики
Дистрибуційні канали 4,00 Залік ТП та логістики
Управління ризиками в логістиці 4,00 Залік ТП та логістики
Вантажоперероблення і пакування 4,00 Залік ТП та логістики
Логістичне обслуговування 4,00 Залік ТП та логістики
Управління парками транспортних засобів 4,00 Залік ТП та логістики
Управління підприємствами логістичних провайдерів 4,00 Залік ТП та логістики
Сітілогістика 4,00 Залік ТП та логістики
Логістика: поглиблений курс 4,00 Залік ТП та логістики
Управління проектами 4,00 Залік ТП та логістики
Транспортне право 4,00 Залік ТП та логістики
Конкуренційне право 4,00 Залік ТП та логістики
Проектування логістичних систем 4,00 Залік ТП та логістики
Управління ланцюгами постачань 4,00 Залік ТП та логістики
Оптимізація логістичних рішень 4,00 Залік ТП та логістики
Логістичний менеджмент 4,00 Залік ТП та логістики
Планування і оцінювання інвестиційних проектів 4,00 Залік ТП та логістики
Глобальна логістика 4,00 Залік ТП та логістики
Логістичний консалтинг 4,00 Залік ТП та логістики
Управління системами складського обслуговування 4,00 Залік ТП та логістики
Логістика і автомобільний транспорт 4,00 Залік ТП та логістики
Формування групи керівників проекту 4,00 Залік ТП та логістики
Планування проектної діяльності 4,00 Залік ТП та логістики
Планування проектних дій 4,00 Залік ТП та логістики
Портфельне управління в організаціях 4,00 Залік ТП та логістики
Планування і оцінювання проектів регіонального розвитку 4,00 Залік ТП та логістики
Фінанси 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Гроші і кредит 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Податкова система 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Фінансові інновації 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (1С – Бухгалтерія) 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Адміністрування податків 4,00 Залік Фінансів, обліку і аудиту
Туризмологія 4,00 Залік Туризм
Сервісологія та сервісна діяльність 4,00 Залік Туризм
Транспортне забезпечення в туризмі 4,00 Залік Туризм
Організація ділового міжнародного туризму та виставкової діяльності 4,00 Залік Туризм
Основи системного аналізу 4,00 Залік Аеропортів
Теорія прийняття рішень 4,00 Залік Аеропортів
Моделювання складних систем 4,00 Залік Аеропортів
Об’єктно-орієнтоване програмування 4,00 Залік ІАД та ІБ
Архітектура обчислювальних систем 4,00 Залік ІАД та ІБ
Алгоритмізація та програмування 4,00 Залік ІАД та ІБ
Системне програмування 4,00 Залік Аеропортів
Комп’ютерні системи та мережі 4,00 Залік Аеропортів

 

Автомеханічний факультет

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет транспортного будівництва

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет економіки та права

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет менеджменту, логістики і туризму

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО