logo

Графік вибору студентами автомеханічного факультету навчальних дисциплін

Графік вибору студентами факультету економіки та права навчальних дисциплін

Графік вибору студентами факультету транспортних та інформаційних технологій навчальних дисциплін

Графік вибору студентами факультету менеджменту, логістики та туризму навчальних дисциплін

Автомеханічний факультет

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Автомобільний транспорт»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Автомобільні транспортні засоби»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Автомобільні транспортні засоби» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Будівельні та дорожні машини і устаткування»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Галузеве машинобудування», ОП «Будівельні та дорожні машини і устаткування» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Енергетичне машинобудування»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Енергетичне машинобудування» (зі скороченим строком)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Матеріалознавство»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності «Автомобільний транспорт»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня ОП Автомобільні двигуни

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Комп’ютерні науки»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Управління інформаційно-аналітичною діяльністю

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Управління документаційними процесами

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Консолідована інформація

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма “Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління”

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Управління дорожнім рухом», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2020 року

Факультет економіки та права

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності «Професійна освіта»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 035 «Філологія», освітня програма «Філологія (Германські мови та літератури (перша – англійська))»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 081 «Право»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Бізнес-економіка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіко-правове забезпечення бізнесу»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 051 «Економіка» ОП «Управління персоналом та економіка праці»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності «Професійна освіта», освітня програма «Професійна освіта (Транспорт)»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського  рівня спеціальності 035 «Філологія», освітня програма «Філологія (Германські мови та літератури (перша – англійська))»

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туризм»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Логістика», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукова програма «Логістика»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування », набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Менеджмент природоохоронної діяльності», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління проектами», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм», набір 2020 року

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО