logo

Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вибір навчальних дисциплін

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Графік вибору студентами Національного транспортного університету освітнього рівня магістр навчальних дисциплін вільного вибору на 2022 н. р.

Графік вибору студентами Національного транспортного університету освітнього рівня бакалавр навчальних дисциплін вільного вибору на 2022 н. р.

Автомеханічний факультет

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет транспортного будівництва

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет економіки та права

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

Факультет менеджменту, логістики і туризму

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

 

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Каталог вибіркових  дисциплін бакалаврського рівня

Каталог вибіркових  дисциплін магістерського рівня

 

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах»

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Комп’ютерні науки»

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Управління інформаційно-аналітичною діяльністю

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Управління документаційними процесами

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Консолідована інформація

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2019 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма “Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління”

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Управління дорожнім рухом», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2021 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2021 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2021 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2021 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2018 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2020 року

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2019 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень», набір 2020 року (зі скороченим строком навчання)

Перелік дисциплін вільного вибору студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма «Митна справа у транспортній галузі», набір 2020 року

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО