logo

Свої скарги, пропозиції, зауваження та повідомлення про наявність конфліктних ситуацій в рамках освітніх програм Ви можете надіслати електронною поштою за адресою: general@ntu.edu.ua

 

Автомеханічний факультет

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Другий (магістерський)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Автомобільні транспортні засоби Файл  Файл Файл Файл
Будівельні та дорожні машини і устаткування Файл Файл  Файл Файл Файл  Файл
Експлуатація, випробування та сервіс машин Файл Файл  Файл Файл Файл  Файл
Автомобільні двигуни Файл
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Файл  Файл  Файл  Файл
Екологічна інженерія автотранспортної діяльності Файл
Технології захисту навколишнього середовища Файл  Файл
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Файл  Файл
Автомобільний транспорт Файл Файл  Файл Файл

Файл

Файл

Файл

Файл

Файл

Промисловий дизайн Файл
Графічний дизайн Файл
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Файл  Файл
Матеріалознавство  Файл

Факультет транспортного будівництва

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Другий (магістерський)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Геодезія Файл
Оцінка землі та нерухомого майна Файл
Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві Файл
Підприємництво в сфері управління нерухомим майном Файл
Системний аналіз в транспортній інфраструктурі Файл Файл  Файл
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних станціях та підприємствах будівельної індустрії Файл Файл Файл
Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві Файл Файл Файл  Файл

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Другий (магістерський)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Облік і оподаткування Файл Файл Файл Файл Файл Файл
Цифрові технології обліку Файл  Файл  Файл Файл
Міжнародний туризм Файл  Файл
Туризм Файл  Файл Файл  Файл
Фінанси, банківська справа та страхування Файл Файл Файл Файл Файл
Маркетинг послуг Файл  Файл Файл  Файл
Менеджмент організацій і адміністрування Файл Файл  Файл Файл Файл  Файл
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Файл Файл Файл  Файл Файл Файл  Файл
Менеджмент природоохоронної діяльності Файл Файл Файл  Файл Файл Файл
Логістика Файл Файл Файл Файл

Файл

 Файл
Управління проєктами Файл  Файл Файл

Факультет економіки та права

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Другий (магістерський)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Економіка підприємства Файл Файл Файл Файл Файл Файл
Економіко-правове забезпечення

бізнесу

 Файл  Файл Файл
Бізнес-аналітика Файл Файл Файл
Міжнародна економіка  Файл  Файл  Файл Файл Файл Файл
Професійна освіта (транспорт) Файл
Правознавство Файл Файл Файл
Філологія (германські мови та літератури (перша – англійська))  Файл Файл Файл Файл  Файл

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Другий (магістерський)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Інформаційні управляючі системи та технології Файл Файл  Файл
Комп’ютерні науки Файл  Файл
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах Файл Файл  Файл
Митна справа у транспортній галузі Файл Файл Файл Файл Файл
Організація міжнародних перевезень Файл  Файл Файл Файл
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю Файл  Файл
Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад Файл  Файл
Консолідована інформація Файл Файл Файл
Інженерія програмного забезпечення Файл Файл
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом Файл  Файл Файл Файл
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень Файл  Файл Файл Файл
Транспортна логістика міста Файл  Файл
Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті Файл  Файл Файл  Файл
Розумний транспорт і логістика для міст «SmaLog» Файл Файл

Аспірантура та докторантура

Назва ОП

Ступінь вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

2020 2021 2022 2023
Автомобільні транспортні засоби Файл Файл  Файл
Будівництво та цивільна інженерія Файл  Файл
Галузеве машинобудування Файл Файл  Файл
Двигуни та енергетичні установки Файл Файл
Інженерія поверхні деталей засобів транспорту Файл Файл  Файл
Економіка Файл Файл  Файл
Комп’ютерні науки Файл  Файл
Менеджмент Файл Файл  Файл
Транспортні технології на автомобільному транспорті Файл  Файл  Файл
Технології захисту навколишнього середовища Файл

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО