logo

Автомобілів

Аеропортів

Виробництва, ремонту та матеріалознавства

Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Вищої математики

Двигунів і теплотехніки

Дорожніх машин

Дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Екології та безпеки життєдіяльності

Економіки

Іноземних мов

Іноземної філології та перекладу

Інформаційних систем і технологій

Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки

Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Конституційного та адміністративного права

Менеджменту

Міжнародних перевезень та митного контролю

Мостів, тунелів та гідротехнічних споруд

Опору матеріалів і машинознавства

Проектування доріг, геодезії та землеустрою

Теоретичної та прикладної механіки

Теорії та історії держави і права

Транспортного будівництва та управління майном

Tранспортних технологій

Tранспортних систем та безпеки дорожнього руху

Транспортного права та логістики

Туризму

Фізичного виховання і спорту

Філософії та педагогіки

Фінанси, облік і аудит

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО