logo

Автомобілів

Виробництва, ремонту та матеріалознавства

Вищої математики

Двигунів і теплотехніки

Дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

Економіки

Інженерії машин транспортного будівництва

Іноземних мов

Іноземної філології та перекладу

Інформаційних систем і технологій

Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки

Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну

Конституційного та адміністративного права

Менеджменту

Міжнародних перевезень та митного контролю

Мостів, тунелів та гідротехнічних споруд

Опору матеріалів і машинознавства

Системного проєктування об’єктів транспортної інфраструктури та геодезії

Теоретичної та прикладної механіки

Теорії та історії держави і права

Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Tранспортних систем та безпеки дорожнього руху

Tранспортних технологій

Транспортного будівництва та управління майном

Транспортного права та логістики

Туризму

Фізичного виховання і спорту

Філософії та педагогіки

Фінанси, облік і аудит

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО