logo

gamelyak-i-p

Доктор технічних наук, професор Гамеляк Ігор Павлович – завідувач об’єднаної кафедри системного проєктування об’єктів транспортної інфраструктури та геодезії.

 

Кафедра «Системного проєктування об’єктів транспортної інфраструктури та геодезії» була створена 10 травня 2023 року  на базі кафедри  «Проектування доріг, геодезії та землеустрою» й кафедри «Аеропортів».

Завданням кафедри є вирішення базових проблем транспортної інфраструктури (дорожньо – транспортного комплексу, аеропортобудування тощо) шляхом підготовки фахівців для системного проєктування, будівництва і експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури (автомобільних доріг, міських вулиць та доріг, аеропортів та аеродромів), також для геодезичного забезпечення дорожнього проєктування та будівництва на усіх етапах життєвого циклу об’єктів транспортної інфраструктури. Окрім навчальної, на кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота.

Кафедри проєктування доріг та геодезії існували. в університеті (колишній КАДІ) від його заснування. За час існування кафедра зазнавала ряд реорганізаційних змін: з’єднання-роз’єднання з кафедрою гідравліки (1947-1960р); в 1993 р. до кафедри проектування доріг приєднали кафедру інженерної геодезії. Кафедра проєктування доріг спеціалізувалася  на підготовці фахівців із проектування автомобільних доріг та міських вулиць. На певному етапі кафедра геодезії функціонувала як секція інженерної геодезії у складі кафедри проєктування доріг. Кафедра забезпечувала викладання всіх нормативних дисциплін і спецкурсів. Її викладачі керували дипломними та магістерськими роботами, а також проводили польові практики з профільних дисциплін на дорожньо-будівельному та автомеханічному факультетах.

Кафедра аеропортів в НТУ створена наказом ректора університету № 174 від 26 червня 2002 р. Її завідувачем був призначений доктор технічних наук, професор Микола Миколайович Дмитрієв, який також обіймав посаду проректора із наукової роботи НТУ. З 2015 року кафедру аеропортів очолив доктор технічних наук, професор Гамеляк Ігор Павлович, відомий вчений як в Україні, так і за її межами, який займається проблемами надійності дорожніх та аеродромних конструкцій та споруд. Кафедра аеропортів стала першим підрозділом Національного транспортного університету, основним завданням якого була підготовка і випуск дипломованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів цивільної авіації України.

Системний аналіз передбачає розгляд проблем об’єктів транспортного проєктування  у поєднанні досягнень математичних  і прикладних наук.

Тож завданням об’єднаної кафедри є підготовка фахівців, здатних здійснювати комплексний підхід до процесу проєктування системи, що охоплює різноманітні аспекти її створення та функціонування. Цей підхід передбачає розгляд системи як цілісного утворення, яке складається із взаємодіючих підсистем та компонентів, ретельно враховуючи їх взаємодію та взаємозалежність, полягає у  необхідності забезпечувати безпеку, екологічність, ефективність та раціональне використання ресурсів.

Викладачі кафедри:

Гамеляк Ігор Павлович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України.

Оксєнь Євген Іванович – доктор технічних наук, професор.

Рутковська Інесса Анатоліївна ‒ кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, відмінник освіти України, завідуюча аспірантурою та докторантурою НТУ.

Вакарчук Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.

Островерхий Олег Григорович – кандидат технічних наук, доцент

Попелиш Іван Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Даценко Володимир Михайлович – кандидат технічних наук, доцент.

Райковський Віталій Францевич – кандидат технічних наук, асистент.

Герасименко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри, член-кореспондент Транспортної Академії України.

Корітчук Сергій Олександрович – асистент кафедри, завідуючий лабораторією.

Пальчик Анатолій Миколайович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Ляшенко Дмитро Олексійович – професор кафедри, доктор географічних наук.

Дзюба Петро Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України.

Хом’як Анна Ярославна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Богаченко Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України.

Неізвестна Наталія Володимирівна – асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Довгополюк Людмила Олексіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Шуляк Іван  Станіславович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Соловйова Наталія Петрівна  – старший викладач кафедри.

Чайчевський Віктор Дмитрович – старший викладач кафедри

Тищенко-Тишковець Людмила Костянтинівна – інженер І категорії

Біляєва Дар’я Олександрівна – інженер І категорії

Ковальова Наталія Іванівна – асистент кафедри.

 

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітня програма «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», та магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», а також бакалаврів за спеціальністю 124 «Системний аналіз» – освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі». 193 Геодезія та землеустрій (освітня програма «Геодезія»).

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • забезпечення надійності та довговічності аеродромних і дорожніх конструкцій та споруд;
 • оцінка несної здатності природних та штучних основ аеродромних та дорожніх покриттів по тепловому випромінюванню;
 • застосування теоретичних основ неруйнівного контролю пружнов`язких систем для розробки прогресивних методик ресурсозбереження технічних об`єктів;
 • теоретичні основи енергозберігаючих технологій на підприємствах дорожньої галузі;
 • розробка принципів та теоретичних положень управління енергоресурсною ефективністю рухомого складу автотранспорту.
 • проектування та будівництво цементобетонних жорстких аеродромних та дорожніх покриттів.
 • удосконалення проєктування автомобільних доріг на основі системного аналізу;
 • поліпшення конструктивних елементів доріг на основі вивчення закономірностей руху транспортних потоків;
 • вивчення впливу шкідливих викидів автомобілів на придорожнє середовище; поглиблення теорії проектування реконструкції автомобільних доріг, розробка нових методів та засобів оцінки стану доріг.

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Gameliak І.Р., Diakovska T.I., Zhurba G.V. Ensuring the bearing capacity of the ground base of airfield pavement on loess soils // Geosynthetics: Leading the Way to a Resilient Planet. Edition1st Edition. First Published 2023. Р. 1766 – 1772. (SCOPUS)  https://doi.org/10.1201/9781003386889
 2. Gameliak, I., Dmytrychenko, A., Tsybulskyi, V., Kharchenko, A.Determining the effect of reinforcing a cement-concrete coating of bridges on the stressed-strained state of structures. Eastern-European Journal of Enterprise Tecnologies, 2022, 1 (1 (115)), p. 21–31 (SCOPUS) doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251189
 3. Gameliak I.P., Kharchenko A.N., Dmytrychenko A.N., Tsybulskyi V.N., Hustieliev O.O. Research of strength and condition of cementconcrete pavement on bridges by non-destructive methods // Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. 2022. № 108, p. 243-253. (SCOPUS) DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.243-254
 4. Gameliak I., Zhurba G., Nikolaichuk A.  Reinforcement ratio of road pavement grained layers with application of geosynthetic materials. (SCOPUS).  Proceedings of the 11th International Conference on Geosynthetics. – ICG 11, 16-21 September 2018, Seoul, Korea– P.P. 10.
 5. Гамеляк І.П., Кушнір О.В., Райковський В.Ф., Ю.М. Клімов Проєктування конструкції дорожнього одягу для перевезення великовагових та великогабаритних вантажів дорогами України. (SCOPUS) Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(30), Issue: 244, 2020. Dec. С 53 – 58, https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-244VIII30-13 .
 6. Гамеляк І. П., Дмитриченко А. М. Система управління техніко – експлуатаційним станом аеродромного покриття // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науковий журнал. Київ, 2023. Вип. 113. Ч. 2. c. 141-155. DOI: 10.33744/0365-8171-2023-113.2-141-155.
 7. Гамеляк І.П., Дмитриченко А.М., Давиденко О.О. Комп’ютерне проєктування багатошарового асфальтобетонного покриття автомобільних доріг та аеродромів // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науковий журнал. Київ, 2023. Вип. 113. Ч. 1. с. 21-40. DOI: 10.33744/0365-8171-2023-113.1-021-040.
 8. Гамеляк І. П., Дмитриченко А. М., Райковський В. Ф. Концепція моніторингу та діагностики штучних аеродромних покриттів // Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2023. № 1, с. 14-24. DOI https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.1.2.
 9. Гамеляк І. П., Дмитриченко А. М., Райковський В. Ф. Удосконалення методики оцінювання стану аеродромного покриття // Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2023. № 2, с.  20-32. DOI https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.2.2.
 10. Гамеляк І. П., Дмитриченко А. М., Райковський В. Ф. Концепція моніторингу та діагностики штучних аеродромних покриттів // Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2023. № 1, с. 14-24. DOI https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.1.2.
 11. Gameliak, I., Dmytrychenko, A., Tsybulskyi, V., Kharchenko, A. Determining the effect of reinforcing a cement-concrete coating of bridges on the stressed-strained state of structures. Eastern-European Journal of Enterprise Tecnologies, 2022, 1 (1 (115)), p. 21–31. (SCOPUS) doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251189
 12. Гамеляк І.П., Дмитриченко А.М., Журавський Д.Л. Підвищення якості регенерованого асфальтобетону // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науковий журнал. Київ, 2022. Вип. 112. c. 21-32. DOI: 10.33744/0365-8171-2022-112-021-032
 13. Гамеляк І.П., Дмитриченко А.М., Кривобок О.В. Контроль якості цементобетонних покриттів автомобільних доріг на об’єктах великого будівництва // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: науковий журнал. Київ, 2022. Вип. 112. c. 33-45. DOI: 10.33744/0365-8171-2022-112-033-045
 14. Гамеляк І.П., Рутковська І.А., Герасименко А.В., Філіщук М.М  Перспективи використання проникного  цементобетону при будівництві об’єктів транспортної інфраструктури. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 69 – 84. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/69.pdf
 15. Гамеляк І.П., Вакарчук І.М., Іванова О.О. Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 2). Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 115 – 135.  http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/115.pdf
 16. Гусєв О.В., Рутковська І.А., Герасименко А.В. Розробка  математичної моделі дорожньо-транспортних подій  з використанням теорії системного аналізу. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 110, 2021. С. 136 – 143. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/136.pdf
 17. Новікова А.М., Сабанська О.В., Герасименко А.В. Нові вимоги ЄС щодо розвитку інфраструктури автомобільних доріг. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 221 – 227. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/UKR.htm
 18. Гамеляк І.П., Шургая А.Г., Якименко Я.М., Місько А.В., Гужевський О.І., Караманчук В.Л. Дренуючий цементобетон для гідротехнічного, дорожнього та аеродромного будівництва. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 88 – 102. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/88.pdf
 19. Гамеляк І.П., Вакарчук І.М., Іванова О.О. Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 1). Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. С. 129 – 146. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/109/129.pdf
 20. Матус С., Морозов А., Морозова Т., Рутковська І., Хрутьба В. Особливості інтеграції екодуків в дорожню мережу України для збереження біорізноманіття // Дороги та мости. -2020. – Вип. 21. – С.  86-94. http://dorogimosti.org.ua/files/upload/86-94.pdf
 21. Гамеляк І.П., Палєшев О.С., Ренейська С.В. Ефективність використання модифікаторів бітуму та  асфальтобетону при ремонті магістральних автомобільних доріг. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Вип. 108. 2020. С. 12 – 21. http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/108/12.pdf
 22. Дмитрієв М.М.,  Гамеляк І.П., Островерхий О.Г., Дмитриченко А.М. Використання  відходів виробництва в дорожньому будівництві України. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (48), 2021. С. 143 – 156. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/143-156.pdf
 23. Гамеляк І.П., Дмитрієв М.М., Попелиш І.І., Корітчук С.О., Семенченко О.В. Ефективність застосування антиожеледних хімреагентів при зимовому утриманні автомобільних доріг та аеродромів. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. С. 63 – 72. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/46/063.pdf
 24. Гамеляк І.П., Дмитриченко А.М., Нагайчук В.М., Райковський В. Ф., Биковець М.М. Особливості технології підсилення дорожніх покриттів шарами цементобетону. Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ». 2020. Вип. 22.  С. 63-78. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.22.063.
 25. Гамеляк І.П., Дмитренко Л.А., Бернацький І.І. Визначення властивостей жорстких ґраток для армування шарів основи дорожнього одягу із зернистих матеріалів. Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ». 2020. Вип. 21. С. 154-167. DOI: https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.154
 26. Експлуатація аеродромів: підручник для студентів вищих закладів освіти / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, І.А. Рутковська, І.І. Попелиш, С.О. Корітчук. К.: НТУ, 2018. 420 с.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі  кафедри 5 аспірантів  та 2 здобувача наукового ступеню доктор філософії.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к.344.

Телефон: +38 (044) 280-70-73

E-mail: gip65n@gmail.com

Вебсайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО