logo

Перелік наукових працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection

Підрозділ, де працює співробітник ПІБ співробітника (та транслітерація прізвища) Кількість статей у Scopus Кількість статей у Web of Science
Кафедра автомобілів Сахно В.П.
(Sakhno V.P.,
Sakhno Volodymyr, Sakhno V., Sakhno Vladimir)
12  6
Поляков В.М.
(Polyakov V.M., Polyakov Viktor)
2 2
Тімков О.М.
(Timkov Oleksiy)
1  1
Корпач О.А.
(Korpach Oleksii)
1
Загальна кількість статей: 12  6
Кафедра аеропортів Гамеляк І.П.
(Gameliak, Igor P.)
3  1
Коваль Т.І.
(Koval’ T.I.)
1  1
Загальна кількість статей: 4  2
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства Дмитриченко М.Ф.
(Dmytrychenko Mykola)
26  3
Мельниченко О.І.
(Melnychenko, Olexandr)
1
Міланенко О.А.
(Milanenko Oleksandr)
9  3
Туриця Ю.О.
(Turytsya Yuliya)
5  4
Савчук А.М.
(Savchuk Anatoliy)
7  2
Кущ О.І.
(Kushch А.І.)
2
Міняйло К.М.
(Minyaylo Konstantin)
 1  1
Посвятенко Е.К.
(Posviatenko, Eduard)
1
Загальна кількість статей: 28 7
Кафедра вищої математики Гуляєв В.І.
(Gulyayev V.I.)
187  125
Дегтярь В.Г.
(Degtyar V.G.)
1
Андрусенко О.М.
(Andrusenko, E.N.;
Andrusenko, Å N.)
12  19
Ващіліна О.В.
(Vashchilina, E.V.; Yakovenko, E.V.)
6  2
Вишенська О.В.
(Vyshenskaya, O.V.)
2
Білобрицька О.І.
(Borshch, E.I.)
5  6
Горбунович І.В.
(Gorbunovich, I.V.)
6  5
Заєць Ю.О.
(Zaets, Y.A.; Zayets, Yu.À.)
2  2
Левківська Л.В.
(Levkivska, L.V.; Glovach, L.V.)
3  1
Мейш Ю.А.
(Khamrenko, Yu A.; Meish, Yu A.)
9  7
Соловйов І.Л.
(Solovjov, I.L.; Solovjev, I.L.; Solov’Ev, I.L.; Solov’ev, I. L.)
28  29
Худолій С.М.
(Khudolii, S.N.; Hudoliy, S.N.; Hudoly, S.N.)
10  9
Шевчук Л.В.
(Shevchuk, L. V.)
3  13
Шлюнь Н.В.
(Shlyun, N.V.)
7  7
Загальна кількість статей: 199  137
Кафедра двигунів
і теплотехніки
Гутаревич Ю.Ф.
(Gutarevych, Yurii)
6  2
Цюман М.П.
(Tsiuman, Mykola)
3  2
Шуба Є.В.
(Shuba, Yevheniy)
2  1
Загальна кількість статей: 10  2
Кафедра дорожніх машин Посвятенко Н.І.
(Posviatenko, Nataliia)
1
Загальна кількість статей: 1
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Мозговий В.В.
(Mozgovyi Vladimir,
Mozgoviy V.)
1
Мустяца О.Н.
(Mustyatsa O.N.)
11  2
Куцман О.М.
(Kutsman A.,
Kutsman Alexander)
1
Баран С.А.
(Baran S.,
Baran Sergei)
1
Загальна кількість статей: 14  2
Кафедра екології і безпеки життєдіяльності Матейчик В.П.
(Mateichyk, V.)
10 1
Хрутьба В.О.
(Khrutba, V.)
2 1
Коломієць С.В.
(Kolomiiets, Serhii V.)
1
Глухонець А.О.
(Hlukhonets, Andrii A.)
2
Зюзюн В.І.
(Ziuziun, V.)
2
Лук’янова В.В.
(Lukianova,V.V)
9
Загальна кількість статей: 22 5
Кафедра економіки Козак Л.С.
(Kozak L.S.,
Kozak Liudmyla)
2
Гречан А.П.
(Grechan, Alla P.)
1
Данчук М.В.
(Danchuk M.V.,
Danchuk Maria)
3  1
Клименко І.С.
(Klymenko I.S.,
Klymenko Iryna)
2  3
Левіщенко О.С.
(Levishchenko O.S.,
Levishchenko Olena)
1
Васільцова Н.М.
(Vasiltzova N.N.,
Vasiltsova Nataliia)
1
Федорук О.В.
(Olesia, Fedoruk V.)
1
Червякова В.В.
(Cherviakova, Valentyna)
1
Парфентьєва О.Г.
(Parfentieva, Olena G.)
1
Загальна кількість статей: 10  4
Кафедра іноземних мов
Горідько Н.М.
(Goridko N.M.,
Goridko Nataliia)
3  1
Сура Н.А.
(Sura N.A.,
Sura Nataliya)
 3 3
Загальна кількість статей: 6  4
Кафедра іноземної філології та перекладу
Джурило А.П.
(Dzhurylo Alina P. )
 1
Загальна кількість статей:  1
Кафедра інформаційних систем і технологій Гавриленко В.В.
(Gavrilenko, V.V.)
27 16
Баранов Г.Л.
(Baranov, G.L.)
9 1
Безверхий О.І.
(Bezverkhii, A.I.; Bezverkhyi, O.I.)
23 13
Сисак К.Я.
(Sysak, Kateryna Ya)
3  1
Івохін Є.В.
(Ivokhin, E.V.)
3 1
Сватко В.В.
(Svatko,Vitaliy)
5
Піскунов О.Г.
(Piskunov, A.G)
4 3
Зубрецька Н.А.
(Zubrets’Ka, N.A.)
2  2
Сілантьєва Ю.О.
(Silantieva,Iuliia)
4 2
Ковальчук О.П.
(Kovalchuk, O.P.)
1
Харитонова Л.В.
(Kharitonova, L. V.)
5
Загальна кількість статей: 77 32
Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Аль-Амморі Алі Нурддинович
(Al-Ammouri, Ali)
13 7
Данчук Віктор Дмитрович
(Danchuk, V. D.)
23 28
Кравчук Анатолій Пилипович
(Kravchuk, A. P.)
14 12
Кривенко Віктор Іванович
(Krivenko, V.I.)
 2 2
Осіпа Людмила Володимирівна (Osipa L.V.) 4  1
Клочан Арсен Євгенійович
(Klochan, A. E.)
9 7
Дегтярьова Анастасія Олегівна
(Degtiarova, A. O.)
4 2
Гололобов Ю.П.
(Gololobov Yu.P.,
Gololobov Y.P.)
13 25
Ісаєнко Г.Л.
(Isaenko G.L.,
Isayenko G.L.)
5 4
Іщенко Р.М.
(Ishchenko R.M.,
Ishchenko R.N.)
4 3
Малиш М.І.
(Malysh N.I.)
4  5
Охріменко Ю.А.
(Okhrimenko Yu.A.)
2  9
Червякова Т.І.
(Cherviakova, Tetiana)
1
Загальна кількість статей: 64 50
Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну Дубовенко Ю.І.
(Dubovenko Yu.I, )
7
Кузьмінець М.П.
(Kuzminets M.P.)
2
Сівко В.Й.
(Sivko V.I., Sivko Volodymur)
2
Стрілець В.Ф.
(Strilets,Valery)
 1
Загальна кількість статей: 11  1
Кафедра менеджменту Бакуліч О.О.
(Bakulich, Olena)
7  2
Ігнатюк В.В.
(Ihnatiuk V.V.,
Ihnatiuk Viktoria)
 2
Бакалінський О.В.
(Bakalinsky, Oleksandr)
 1
Заяц О.В.
(Zaiats, Olha V)
 2
Ложачевська О.М.
(Lozhachevska, Olena)
 1
Загальна кількість статей: 11  4
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю Прокудін Г.С.
(Prokudin G.S,
Procuden G.S.)
4
Кунда Н.Т.
(Kunda Neonila T.)
1
Шарай С.М.
(Sharai S.M.)
1
Лебідь В.В.
(Lebid Victoriia V.)
1
Чупайленко О.А.
(Chupaylenko  O.A.,
Chupailenko A.A.)
3
Гілевська Е.Ю.
(Hilevska E.Y.,
Helevska K.Y.)
2
Аль-Амморі Хасан Алійович
(Al-Ammori, Hasan A.)
5
Загальна кількість статей: 14
Кафедра мостів та тунелів Онищенко А.М.
(Onyschenko, A. N.,
Onyschenko Artur)
8  2
Гаркуша М.В.
(Garkusha M.V., Garkusha Mykola)
1
Медведєв К.В.
(Medvedev, K. V.)
6 3
Евсейчик Ю.Б.
(Evseichik, Yu.B.)
5  6
Загальна кількість статей: 22  11
Кафедра опору матеріалів та машинознавства Марчук А.В.
(Marchuk A.V.,
Marchuk O.V.)
35 21
Демчук О.Н.
(Demchuk O.N.)
12 4
Гриневицкий Б.В.
(Grynevytskyy B.V.)
1 1
Загальна кількість статей: 48 26
Кафедра теоретичної та прикладної механіки Лоза І.А.
(Loza I.A.)
27  14
Крук Л.А.
(Kruk L.A.)
29  15
Рожок Л.С.
(Rozhok L.S.)
38  21
Глущенко Ю.А.
(Glushchenko Y.A.)
4  2
Мельник В.М.
(Mel’nik V.M.)
3  1
Загальна кількість статей: 106  57
Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Павловський М.В.
(Pavlovskiy M.V.)
1
Загальна кількість статей: 1
Кафедра транспортного будівництва та управління майном Славінська О.С.
(Slavinska O.S.,
Slavinska, Olena)
3
Савенко В.Я.
(Savenko V.Y.,
Savenko, Vyacheslav)
4
Бубела А.В.
(Bubela A.V.,
Bubela, Andrey)
3
Стьожка В.В.
(Stozhka V.V.,
Stozhka, Vitalii)
3
Харченко А.М.
(Kharchenko A.M.,
Kharchenko, Anna)
2
Загорняк О.В.
(Zagornyak, O. V.,
Zagornyak, Oleg)
3
Усиченко О.Ю.
Usychenko O.Y.
(Osychenko Olena, Ossitchenko Elina, Usychenko Olena)
1
Загальна кількість статей: 10
Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху Шапенко Є.М.
(Shapenko, Evgeniya)
1
Семенченко О.В.
(Semenchenko, Oksana)
1
Савченко Л.В.
(Savchenko, L.)
1
Котова С.О.
(Kotova, Svetlana)
1
Коляда О.О.
(Kolyada, Oksana)
1
Загальна кількість статей: 4 1

Кафедра транспортного права та логістики

Воркут Т.А.
(Vorkut, Tetiana)
1
Білоног О.Є.
(Bilonog, Okcana)
1
Волинець Л.М.
(Volynets, Lyudmila)
1
Сопоцько О.Ю.
(Sopotsko, O.Y.)
2
Дмитриченко А.М.
(Dmytrychenko, Andij M.)
3
Харута В.С.
(Kharuta, V. S.)
6  2
Хрутьба Ю.С.
(Khrutba, Yulia)
2
Загальна кількість статей: 14  2
Кафедра туризму Ципко В.В.
(Tsypko, Victoria V.)
1
Софійчук К.К.
(Sofiychuk, Kateryna K.)
2
Щербакова Н.О.
(Shcherbakova, Nadiia A.)
3
Загальна кількість статей: 6
Кафедра фінансів, обліку
і аудиту
Базилюк А.В.
(Bazylyuk, Antonina V)
4
Кремень В.М.
(Kremen, V.M.)
3
Бабич Л.М.
(Babych, L. M,
Babich, L. M)
3
Загальна кількість статей: 10
Кафедра філософії та педагогіки
Клименко М.М.
(Klymenko, M.)
1
Загальна кількість статей: 1
Надвірнянський коледж Національного транспортного університет Заведюк Т.О.
(Zavedyuk, Tetyana O.)
4
Волинський О.І.
(Volynskyy, Orest)
10  3
Гринчишин Т.М.
(Grynchyshyn, Taras)
3  1
Угорчук В.В.
(Ugorchuk, V. V.)
2  1
Загальна кількість статей: 19  5
Загальна кількість статей (без урахування співавторства): 690
327

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО