logo

Перелік наукових працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection

 

Підрозділ, де працює співробітник ПІБ співробітника (та транслітерація прізвища) Кількість статей у Scopus Кількість статей у Web of Science
Кафедра автомобілів Сахно В.П.
(Sakhno V.P.,
Sakhno Volodymyr)
7  3
Поляков В.М.
(Polyakov V.M., Polyakov Viktor)
2 2
Тімков О.М.
(Timkov Oleksiy)
1  1
Загальна кількість статей: 7  3
Кафедра аеропортів Гамеляк І.П.
(Gameliak, Igor P.)
3  1
Дмитрієв М.М.
(Dmitriev, M.M.,
Dmitriev Mykola)
1 1
Коваль Т.І.
(Koval’ T.I.)
1  1
Загальна кількість статей: 4  2
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства Дмитриченко М.Ф.
(Dmytrychenko Mykola)
21  3
Міланенко О.А.
(Milanenko Oleksandr)
8  3
Туриця Ю.О.
(Turytsya Yuliya)
4  4
Савчук А.М.
(Savchuk Anatoliy)
5  2
Кущ О.І.
(Kushch А.І.)
2
Міняйло К.М.
(Minyaylo Konstantin)
 1  1
Загальна кількість статей: 21 7
Кафедра вищої математики Гуляєв В.І.
(Gulyayev V.I.)
186  31
Дегтярь В.Г.
(Degtyar V.G.)
1
Андрусенко О.М.
(Andrusenko, E.N.;
Andrusenko, Å N.)
12  9
Ващіліна О.В.
(Vashchilina, E.V.; Yakovenko, E.V.)
6  2
Вишенська О.В.
(Vyshenskaya, O.V.)
2
Глушакова О.В.
(Glushakova, O. V.)
4  3
Горбунович І.В.
(Gorbunovich, I.V.)
6  2
Заєць Ю. О.
(Zaets, Y.A.; Zayets, Yu.À.)
2
Левківська Л.В.
(Levkivska, L.V.; Glovach, L.V.)
3  1
Мейш Ю.А.
(Khamrenko, Yu A.; Meish, Yu A.)
6  2
Соловйов І.Л.
(Solovjov, I.L.; Solovjev, I.L.; Solov’Ev, I.L.; Solov’ev, I. L.)
28  4
Худолій С.М.
(Khudolii, S.N.; Hudoliy, S.N.; Hudoly, S.N.)
10  4
Шевчук Л.В.
(Shevchuk, L. V.)
3  4
Шлюнь Н.В.
(Shlyun, N.V.)
7  6
Загальна кількість статей: 196  35
Кафедра двигунів і теплотехніки Гутаревич Ю.Ф.
(Gutarevych, Yurii)
3  1
Цюман М.П.
(Tsiuman, Mykola)
1  1
Загальна кількість статей: 4  1
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Мозговий В.В.
(Mozgovyi Vladimir,
Mozgoviy V.)
1
Онищенко А. М.
(Onischenko, A,
Onischenko Artur)
1  2
Мустяца О.Н.
(Mustyatsa O.N.)
11  2
Куцман О.М.
(Kutsman A.,
Kutsman Alexander)
1
Баран С.А.
(Baran S.,
Baran Sergei)
1
Загальна кількість статей: 15  4
Кафедра екології і безпеки життєдіяльності Матейчик В.П.
(Mateichyk, V.)
3 1
Хрутьба В.О.
(Khrutba, V.)
1 1
Вайганг Г.О.
(Weigang, G.)
1 3
Зюзюн В.І.
(Ziuziun, V.)
1
Лукянова В.В.
(Brutko, V.V.; Lukjanova, V.V.)
4 2
Барабаш О.В.
(Barabash, O.V.)
4
Загальна кількість статей: 8 11
Кафедра економіки Козак Л.С.
(Kozak L.S.,
Kozak Liudmyla)
2
Данчук М.В.
(Danchuk M.V.,
Danchuk Maria)
3  1
Клименко І.С.
(Klymenko I.S.,
Klymenko Iryna)
2  3
Левіщенко О.С.
(Levishchenko O.S.,
Levishchenko Olena)
1
Васільцова Н.М.
(Vasiltzova N.N.,
Vasiltsova Nataliia)
1
Загальна кількість статей: 7  4
Кафедра інформаційних систем і технологій Гавриленко В.В.
(Gavrilenko, V.V.)
27 16
Баранов Г.Л.
(Baranov, G.L.)
9 1
Безверхий О.І.
(Bezverkhii, A.I.; Bezverkhyi, O.I.)
23 13
Івохін Є.В.
(Ivokhin, E.V.)
3 1
Кирилюк В.С.
(Kirilyuk, V.S.)
81 43
Піскунов О.Г.
(Piskunov, A.G)
4 3
Сукач М.К.
(Sukach, M.K.)
8
Зінчук Л.П.
(Zinchuk, L.P.)
16 11
Корнієнко В.Ф.
(Kornienko, V.F.)
5 2
Загальна кількість статей: 172 88
Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Аль-Амморі Алі Нурддинович
(Al-Ammouri, Ali)
4 3
Данчук Віктор Дмитрович
(Danchuk, V. D.)
20 25
Кравчук Анатолій Пилипович
(Kravchuk, A. P.)
15 12
Кривенко Віктор Іванович
(Krivenko, V.I.)
2
Олійник Ростислав Васильович
(Oliynyk, R. V.)
1
Клочан Арсен Євгенійович
(Klochan, A. E.)
2 2
Дегтярьова Анастасія Олегівна
(Degtiarova, A. O.)
2 1
Гололобов Ю.П.
(Gololobov Yu.P.,
Gololobov Y.P.)
13 6
Боровий М.О.
(Borovoy N.A.,
Borovoi N.A.)
21 10
Ільїн П.П.
(Ilyin P.P.,
Il’in P.P.)
8
Ісаєнко Г.Л.
(Isaenko G.L.,
Isayenko G.L.)
4 3
Іщенко Р.М.
(Ishchenko R.M.,
Ishchenko R.N.)
4 3
Малиш М.І.
(Malysh N.I.)
4
Охріменко Ю.А.
(Okhrimenko Yu.A.)
2
Загальна кількість статей: 85 48
Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну Дубовенко Ю.І.
(Dubovenko Yu.I, )
4
Загальна кількість статей: 4
Кафедра менеджменту Бакуліч О.О.
(Bakulich, Olena)
2  2
Загальна кількість статей: 2  2
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю Прокудін Г.С.
(Prokudin G.S,
Procuden G.S.)
3
Чупайленко О.А.
(Chupaylenko  O.A.,
Chupailenko A.A.)
2
Дудник О.С.
(Dudnik O.S.,
Dudnek A.C.)
2
Сілантьєва Ю.О.
(Silantieva I.O.,
Silanteva Y.A.)
1
Гілевська Е.Ю.
(Hilevska E.Y.,
Helevska K.Y.)
1
Загальна кількість статей: 5
Кафедра мостів та тунелів Лантух-Лященко А.І.
(Lantukh-Lyashchenko, A.I.)
4
Медведєв К.В.
(Medvedev, K. V.)
6 3
Евсейчик Ю.Б.
(Evseichik, Yu.B.)
5  6
Загальна кількість статей: 14  9
Кафедра опору матеріалів та машинознавства Марчук А.В.
(Marchuk A.V.,
Marchuk O.V.)
33

 

18

 

Демчук О.Н.
(Demchuk O.N.)
12 4
Гриневицкий Б.В.
(Grynevytskyy B.V.)
1 1
Загальна кількість статей: 46 23
Кафедра теоретичної та прикладної механіки Лоза І.А.
(Loza I.A.)
24  14
Крук Л.А.
(Kruk L.A.)
29  2
Рожок Л.С.
(Rozhok L.S.)
35  19
Хорошев К.Г.
(Khoroshev K.G.)
7  2
Глущенко Ю.А.
(Glushchenko Y.A.)
4
Загальна кількість статей: 98  37
Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Павловський М.В.
(Pavlovskiy M.V.)
1
Загальна кількість статей: 1
Кафедра транспортного будівництва та управління майном Загорняк О.В.
(Zagornyak, O.V.)
3
Загальна кількість статей: 3
Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху Дудник А.А.
(Dudnik, O.)
2 1
Загальна кількість статей: 2 1

Кафедра транспортного права та логістики

Сопоцько О.Ю.
(Sopotsko, O.Y.)
1
Загальна кількість статей: 1
Кафедра туризму Софійчук К.К.
(Sofiychuk, Kateryna K.)
2
Темник І.О.
(Temnyk, Inha O.)
1
Загальна кількість статей: 3
Кафедра фінансів, обліку і аудиту Базилюк А.В.
(Bazylyuk, Antonina V)
4
Бабич Л.М.
(Babych, L. M,
Babich, L. M)
3
Загальна кількість статей: 7
Загальна кількість статей (без урахування співавторства): 702
270

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО