logo

savenko-v-yaСавенко В’ячеслав Якович — завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України, академік Академії транспорту Російської Федерації, нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра транспортного будівництва та управління майном створена 27 лютого 2017 року згідно наказу НТУ «Про зміни в структурі університету» №58 від 27.02.2017 року шляхом злиття двох кафедр: будівництва та експлуатації доріг і управління виробництвом і майном.

Кафедра будівництва та експлуатації доріг створена 2 грудня 1944 році за наказом Наркома Внутрішніх справ СРСР Всесоюзного комітету №559/626 від 2 грудня 1944 р. у справах Вищої освіти, в 1952 році об’єднана з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів, в 1958 році зі складу кафедри виділена кафедра організації і механізації дорожньо-будівельних робіт, в 1976 році виділена кафедра дорожньо-будівельних матеріалів (завідувач кафедри професор Г.К.Сюньї). З моменту утворення кафедрою завідували доктор технічних наук, професор Костянтин Степанович Теренецький (1944-1969), кандидат технічних наук, професор Георгій Каміллович Сюньї (1969-1976), доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович Сіденко (1976-1985), доктор технічних наук, професор Володимир Йосипович Заворицький (1986-1997), доктор технічних наук, професор В’ячеслав Якович Савенко (1997-2017).

Після відокремлення у 1958 році засновником кафедри організації і механізації дорожньо-будівельних робіт став відомий спеціаліст у галузі дорожньо-мостового будівництва, лауреат Державної премії СРСР, професор Дмитро Аристархович Руденко (1891-1966). Це були перші активні кроки колективу кафедри, в складі якої працювали: доцент М.Ф. Довгаль (1900-1980) — колишній міністр автомобільного транспорту і автомобільних доріг УРСР; доцент І.Л. Едельман (1915-1970) — колишній головний інженер заводу з ремонту дорожньо-будівельної техніки; доцент М.Л. Барабаш (1907-1975) — відомий вчений у галузі вітчизняного машинобудування; викладачі Є.Я. Дерябін (1902-1977), Т.А. Митрофанова (1923-2003), Г.Є. Ліпський. Вони проводили навчальну, методичну і науково-дослідну роботу, а також розпочали підготовку науково-педагогічних кадрів на базі аспірантури. Науковим керівником перших аспірантів, Г.Є. Ліпського та М.П. Скукіна, був професор Д.А. Руденко. У 1966 р. на посаду в.о. завідувача кафедри був призначений доцент М.Ф. Довгаль. Із 1967 року кафедру очолював професор Г.Є. Ліпський, кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, Заслужений будівельник України, Почесний дорожник України, почесний професор Московського Автомобільно-дорожнього інституту. З 2014 по 2017 рік кафедру очолювала Славінська Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор, декан факультету транспортного будівництва, академік Транспортної академії України, відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць (2006 р.), має Подяку Прем’єр-міністра України (2010 р.).

Викладачі кафедри:

Савенко В’ячеслав Якович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України, академік Академії транспорту Російської Федерації. Нагороджений знаком «За наукові досягнення» Наукові інтереси: розроблення моделей та методів управління підприємницькою та комерційною діяльністю в сфері транспортного будівництва та інфраструктури, дослідження методологічних основ оцінки землі та нерухомого майна в дорожньо-транспортній галузі, проблеми управління дорожнім виробництвом; моделювання транспорту наносів у руслових потоках, на заплавних ділянках на основі положень механіки неоднорідних середовищ; сучасні способи прогнозування розмивів у зоні впливу гідротехнічних споруд; розроблення методів оцінювання впливу дорожньо-транспортного комплексу на стан довкілля; способи проектування, будівництва й експлуатації систем водовідведення на автомобільних дорогах.

Славінська Олена Сергіївна – декан факультету транспортного будівництва, доктор технічних наук, професор. Наукові інтереси: математичне моделювання та методи розрахунку транспорту наносів у руслових потоках, на заплавних ділянках на основі положень механіки неоднорідних середовищ; сучасні способи прогнозування розмивів у зоні впливу гідротехнічних споруд; методи оцінювання впливу дорожньо-транспортного комплексу на стан довкілля; способи проектування, будівництва й експлуатації систем водовідведення на автомобільних дорогах; дослідження методологічних основ оцінки землі та нерухомого майна в дорожньо-транспортній галузі, проблеми управління дорожнім виробництвом.

Фещенко Анна Миколаївна – заступник завідуючого кафедрою, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України займається питаннями оцінки технічного стану будівель і транспортних споруд; застосуванням сучасних технологій в галузі будівельного виробництва, плануванням систем якості продукції на підприємствах будівельної індустрії.

Аленіч Михайло Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, старший науковий співробітник займається питаннями управління якістю будівельних робіт, будівництва та експлуатації міських та сільськогосподарських доріг.

Канін Олександр Петрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, займається інформаційними технологіями та програмним забезпеченням в сфері управління дорожнім господарством; теорією експлуатації автомобільних доріг і мостів; управління проектами у дорожній галузі та кошторисного ціноутворення.

Кизима Станіслав Степанович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, займається проблемами експлуатації доріг, розробкою автоматизованої системи управління станом покриття (СУСП).

Петрович Володимир Васильович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Член-кореспондент Академії будівництва України, Почесний дорожник України, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; управління виробничою діяльністю підприємств дорожньо-транспортного комплексу.

Усиченко Олена Юріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Соколова Наталія Михайлівна – заступник завідувача кафедри, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається проблемами антикризового управління підприємствами дорожньої галузі; дослідженнями у сфері розробки теоретичних основ ДПП в дорожньому господарстві, перспективами форм і методів його впровадження; оцінкою цілісних майнових комплексів в дорожній галузі та еколого-економічними питаннями в дорожньому будівництві, економіки природокористування.

Бондаренко Людмила Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями розроблення моделей та методів управління та оцінки ризиків підприємницької та комерційної діяльності в сфері транспортного будівництва та інфраструктури, оцінки нерухомого майна та екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Лихоступ Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України; займається проблемами планування і оперативного управління в дорожньому господарстві.

Булах Олександр Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, займається питаннями управління якістю будівельних робіт, будівництва та експлуатації міських та сільськогосподарських доріг.

Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається проблемами управління станом доріг, оптимізацією виробничих процесів з ремонту та утримання автомобільних доріг; управління проектами в будівництві та експлуатації автомобільних доріг; практичними питаннями майнових прав та їх законодавчого забезпечення у дорожньому господарстві; проблемами методичних підходів до оцінки землі та нерухомого майна дорожньої галузі.

Каськів Володимир Іванович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Член-кореспондент Транспортної Академії України займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Гончаренко Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями підвищення утомленісної довговічності дорожнього асфальтобетону; оцінки нерухомого майна дорожніх підприємств, питаннями ціноутворення та підприємництва у сфері торгівлі дорожньо-будівельними матеріалами.

Осяєв Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент, займається проблемами матеріально-технічного забезпечення дорожнього господарства, системного аналізу та управління персоналом.

Малько Марія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями впровадження комунікативних технологій в сфері підприємницької та комерційної діяльності, застосуванням сучасних технологій в галузі будівельного виробництва, плануванням систем якості продукції на підприємствах будівельної індустрії.

Бубела Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент, займається проблемами управління матеріальними запасами при реалізації проектів в галузі транспортного будівництва; вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів; регулювання оціночної діяльності; оцінки колісних транспортних засобів, товарознавчої експертизи, керівник центру підготовки водіїв.

Нагайчук Василь Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України, член-кореспондент Транспортної Академії України, займається питаннями розроблення та використання сучасних та інноваційних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації та управління підприємницькою діяльністю в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Шпиг Альона Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемами управління станом автомобільних доріг шляхом обґрунтування рівня обслуговування їх елементів; оцінки земельних ділянок, фінансово-економічної діяльності та маркетингу в підприємницькій діяльності.

Чечуга Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі.

Стьожка Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проектуванням, будівництвом і експлуатацією дренажних систем на автомобільних дорогах, діагностикою транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, економічними питаннями дорожнього будівництва.

Прокопчук Наталія Аркадіївна – заступник декана дорожньо-будівельного факультету, ст викладач кафедри, займається питаннями інженерно-транспортного обладнання доріг, організації та безпеки руху.

Свердлюк Олег Андрійович – доцент кафедри, займається проблемами застосування ГІС в оцінці землі та нерухомого майна, методами оцінки земельних ділянок.

Леонтьєв Юрій Миколайович – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемами організації виконання дорожньо-ремонтних робіт.

Чесноков Сергій Володимирович – старший викладач кафедри, займається проблемами оцінки земельних ділянок та нерухомого майна, комерційного посередництва в сфері торгівлі, нерухомим майном та продукцією будівельної індустрії.

Козарчук Ігор Анатолійович – асистент кафедри, кандидат технічних наук, займається моделями та методами розрахунку групових отворів мостових переходів; проблемами оцінки нерухомого майна, застосуванням ІТ-технологій в галузі будівництва та торгівлі дорожньо-будівельними матеріалами.

Кушнірова Оксана Миколаївна – асистент кафедри, займається питаннями інженерно-транспортного обладнання доріг, організації та безпеки руху.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.080101 «Геодезія, картографія, землеустрій»; бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 «Геодезія та землеустрій». Кафедра є випускною зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри транспортного будівництва та управління майном:

Кафедра виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і проектно-технологічні роботи з актуальних питань управління, будівництва, експлуатації та підприємницької діяльності в дорожньо-транспортному комплексі:

 • організаційно-планові і управлінські напрямки реформування дорожнього господарства регіону в ринкових умовах;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій в управління діяльністю підприємств дорожньої галузі;
 • розробка нової та удосконалення існуючої нормативної бази управління дорожнім господарством України;
 • проблеми ціноутворення та фінансового менеджменту в дорожньому господарстві;
 • удосконалення методів оцінки землі та нерухомого майна в дорожній галузі;
 • проблеми управління земельними ресурсами при будівництві та реконструкції доріг;
 • математичні моделі та методи розрахунку армоґрунтових підпірних конструкцій на автомобільних дорогах;
 • методи прогнозування загальних деформацій в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків;
 • дослідження конструкції «насип – водопропускна труба – основа»;
 • дослідження водно-теплового режиму дорожньої конструкції;
 • розробка ГБН «Армогрунтові підпірні стінки» (Проектування та будівництво);
 • оцінка експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям з метою заснування раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів (в межах СУСП);
 • визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого залягання з урахуванням річного циклу роботи;
 • удосконалення технологій проектування будівництва та експлуатації доріг з урахуванням екологічних заходів покращення стану довкілля.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», Державною акціонерною компанією «Автомобільні дороги України», Київським обласним дорожнім управлінням, Управлінням із будівництва і експлуатації міських доріг КМДА, багатьма дорожньо-будівельними та експлуатаційними організаціями, Державним проектним інститутом «Укрдіпродор», Державним інститутом «ДерждорНДІ» ім. М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), проектним інститутом «Київсоюзшляхпроект», Державним підприємством «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр»). Зокрема, в ДП «ДерждорНДІ» кафедра має філію.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри вісімнадцять аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленко (Суворова) 1, к. 206, 218.
Телефон: +38 (044) 280-79-09, +38 (044) 280-39-42,
E-mail: 206uvim@ukr.net, ntu_kafedra_bud@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО