logo

savenko-v-yaСавенко В’ячеслав Якович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, дійсний член Транспортної академії України й Академії будівництва України, дійсний член Академії транспорту Російської Федерації. Нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра транспортного будівництва та управління майном створена 27 лютого 2017 року згідно наказу НТУ «Про зміни в структурі університету» №58 від 27.02.2017 року шляхом злиття двох кафедр: кафедри будівництва та експлуатації доріг і кафедри управління виробництвом і майном.

 

Викладачі кафедри:

Славінська Олена Сергіївна – декан факультету транспортного будівництва, доктор технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України, Відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць (2006 р.), має Подяку Прем’єр-міністра України (2010 р.). Наукові інтереси: математичне моделювання та методи розрахунку транспорту наносів у руслових потоках, на заплавних ділянках на основі положень механіки неоднорідних середовищ; сучасні способи прогнозування розмивів у зоні впливу гідротехнічних споруд; методи оцінювання впливу дорожньо-транспортного комплексу на стан довкілля; способи проектування, будівництва та експлуатації систем водовідведення на автомобільних дорогах; дослідження методологічних основ оцінки землі та нерухомого майна в дорожньо-транспортній галузі, проблеми управління та підприємництва в дорожньо-будівельному виробництві.

Аленіч Михайло Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, старший науковий співробітник займається питаннями управління якістю будівельних робіт, будівництва та експлуатації міських та сільськогосподарських доріг.

Канін Олександр Петрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, займається інформаційними технологіями та програмним забезпеченням у сфері управління дорожнім господарством; теорією експлуатації автомобільних доріг і мостів; управління проектами у дорожній галузі та кошторисного ціноутворення.

Кизима Станіслав Степанович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, займається проблемами експлуатації доріг, розробкою автоматизованої системи управління станом покриття (СУСП).

Петрович Володимир Васильович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України, Почесний дорожник України, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; управління виробничою діяльністю підприємств дорожньо-транспортного комплексу.

Усиченко Олена Юріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Бондаренко Людмила Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями розроблення моделей та методів управління та оцінки ризиків підприємницької та комерційної діяльності в сфері транспортного будівництва та інфраструктури, оцінки нерухомого майна та екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Бубела Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент, займається проблемами: управління матеріальними запасами, товарознавчої експертизи та логістики при реалізації проектів в галузі транспортного будівництва; оцінки нерухомого та рухомого майна і регулювання оціночної діяльності; керівник центру підготовки водіїв.

Булах Олександр Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, займається питаннями управління якістю будівельних робіт, будівництва та експлуатації міських та сільськогосподарських доріг.

Гончаренко Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями підвищення утомленісної довговічності дорожнього асфальтобетону; оцінки нерухомого майна дорожніх підприємств, питаннями ціноутворення та підприємництва у сфері торгівлі дорожньо-будівельними матеріалами.

Загорняк Олег Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями підприємництва та фінансування дорожньої галузі, ціноутворення в транспортному будівництві, економічними підходами до оцінювання інженерних рішень в процесі будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатації об’єктів дорожнього господарства.

Каськів Володимир Іванович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Козарчук Ігор Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається питаннями моделювання річкових потоків в зоні впливу групових отворів мостових переходів; проблемами оцінки нерухомого майна, застосуванням ІТ-технологій в галузі будівництва та підприємницької діяльності.

Лихоступ Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України; займається проблемами планування і оперативного управління в дорожньому господарстві.

Малько Марія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями впровадження комунікативних технологій в сфері підприємницької та комерційної діяльності, застосуванням сучасних технологій в галузі будівельного виробництва, плануванням систем якості продукції на підприємствах будівельної індустрії.

Нагайчук Василь Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України, дійсний член Транспортної академії України, займається питаннями розроблення та використання сучасних та інноваційних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації та управління підприємницькою діяльністю в транспортній інфраструктурі, екологічними проблемами в дорожньому будівництві.

Осяєв Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент, займається проблемами матеріально-технічного забезпечення дорожнього господарства, системного аналізу та управління персоналом.

Свердлюк Олег Андрійович – доцент кафедри, займається проблемами застосування ГІС в оцінці землі та нерухомого майна, методами оцінки земельних ділянок.

Соколова Наталія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, займається проблемами: антикризового управління підприємствами дорожньої галузі; дослідженнями у сфері розробки теоретичних основ ДПП в дорожньому господарстві, перспективами форм і методів його впровадження; еколого-економічними питаннями в дорожньому будівництві та економіки природокористування.

Стьожка Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проектуванням, будівництвом і експлуатацією дренажних систем на автомобільних дорогах, діагностикою транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, економічними питаннями дорожнього будівництва.

Фещенко Анна Миколаївна – заступник завідуючого кафедрою, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України, займається питаннями оцінки технічного стану будівель і транспортних споруд; застосуванням сучасних технологій в галузі будівельного виробництва, плануванням систем якості продукції на підприємствах будівельної індустрії.

Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається проблемами: управління станом доріг, оптимізацією виробничих процесів з ремонту та утримання автомобільних доріг; управління проектами в будівництві та експлуатації автомобільних доріг; практичними питаннями майнових прав та їх законодавчого забезпечення у дорожньому господарстві; проблемами методичних підходів до оцінки землі та нерухомого майна дорожньої галузі.

Чечуга Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, займається питаннями розроблення та використання сучасних технологій в транспортному будівництві; стратегій та форм організації підприємницької діяльності в транспортній інфраструктурі.

Шпиг Альона Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемами: управління станом автомобільних доріг; оцінки земельних ділянок, фінансово-економічної діяльності та маркетингу в підприємницькій діяльності.

Леонтьєв Юрій Миколайович – старший викладач кафедри, кандидат технічних наук, займається проблемами організації виконання дорожньо-ремонтних робіт.

Прокопчук Наталія Аркадіївна – заступник декана факультету транспортного будівництва, старший викладач кафедри, займається питаннями інженерно-транспортного обладнання доріг, організації та безпеки руху.

Чесноков Сергій Володимирович – старший викладач кафедри, займається проблемами оцінки земельних ділянок та нерухомого майна, комерційного посередництва в сфері торгівлі, нерухомим майном та продукцією будівельної індустрії.

Поляков Володимир Михайлович – старший викладач кафедри, займається проблемами: оцінки цілісних майнових комплексів, нерухомого та рухомого майна.

Кушнірова Оксана Миколаївна – асистент кафедри, займається питаннями інженерно-транспортного обладнання доріг, організації та безпеки руху.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Проектування технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг (для курсового та дипломного проектування) : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, Г. М. Фещенко. – К.: НТУ, 2017. – 372 с.
 • Управлінська економіка : навчальний посібник / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова, Н. М. Соколова. – К.: Логос, 2016. – 132 с.
 • Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, В. В. Стьожка – К.: НТУ, 2014. – 140 с.
 • Вступ до будівельної справи : навчальний посібник/ В. Я. Савенко, В. В. Петрович, М. М. Малько, А. М. Фещенко. –К.: НТУ, 2013. – 232 с.
 • Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти: навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, В. І. Каськів, В. В. Петрович, Л. П. Бондаренко. –К.: НТУ, 2013. – 344 с.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізаціями «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві» та «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», 193 «Геодезія та землеустрій» за спеціалізацією «Оцінка землі та нерухомого майна».

Основні напрямки науково-дослідної роботи: Кафедра виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і проектно-технологічні роботи з актуальних питань управління, будівництва, експлуатації, оціночної та підприємницької діяльності в дорожньо-транспортному комплексі:

 • організаційно-планові і управлінські напрямки реформування дорожнього господарства регіону в ринкових умовах;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємств дорожньої галузі;
 • розробка нової та удосконалення існуючої нормативної бази управління дорожнім господарством України;
 • проблеми ціноутворення та фінансового менеджменту в дорожньому господарстві;
 • удосконалення методів оцінки землі, нерухомого та рухомого майна в дорожній галузі;
 • проблеми управління земельними ресурсами при будівництві та реконструкції доріг;
 • математичні моделі та методи розрахунку армоґрунтових підпірних конструкцій на автомобільних дорогах;
 • методи прогнозування загальних деформацій в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків;
 • дослідження конструкції «насип – водопропускна труба – основа»;
 • дослідження водно-теплового режиму дорожньої конструкції;
 • розробка нормативної бази для дорожнього будівництва;
 • застосування геосинтетиків у дорожній конструкції;
 • оцінка експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям з метою заснування раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів (в межах СУСП);
 • визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого закладання з урахуванням річного циклу роботи;
 • удосконалення технологій проектування будівництва та експлуатації доріг з урахуванням екологічних заходів покращення стану довкілля.

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі кафедри вісімнадцять аспірантів.


Адреса: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, к. 206, 218.

Телефон: +38 (044) 280-79-09, +38 (044) 280-39-42,
E-mail: 206uvim@ukr.net, ntu_kafedra_bud@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО