logo

savenko-v-ya

Савенко В’ячеслав Якович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, «Почесний дорожник України», «Відмінник освіти України», нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, знаком «За наукові досягнення», академік Транспортної Академії України, академік Академії будівництва України.

Кафедра транспортного будівництва та управління майном створена 27 лютого 2017 року згідно наказу НТУ «Про зміни в структурі університету» №58 від 27.02.2017 року шляхом злиття двох кафедр: кафедри будівництва та експлуатації доріг і кафедри управління виробництвом і майном.

З моменту заснування завідувачами кафедри Будівництва та експлуатації доріг були:

доктор технічних наук, професор Костянтин Степанович Теренецький (1944–1969 рр.);

кандидат технічних наук, професор Георгій Каміллович Сюньї (1969–1976 рр);

доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович Сіденко (1976–1985 рр.);

доктор технічних наук, професор Вячеслав Якович Савенко (1997–2017 рр.).

З моменту заснування завідувачами кафедри Управління виробництвом і майном були:

кандидат технічних наук, професор Дмитро Аристархович Руденко (1958–1966 рр.);

кандидат технічних наук, доцент Михайло Федорович Довгаль (1966–1967 рр.);

кандидат технічних наук, професор Григорій Євгенійович Ліпський (1967–2014 рр.);

доктор технічних наук, професор Олена Сергіївна Славінська (2014–2017 рр.).

Викладачі кафедри:

Славінська Олена Сергіївна – проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць (2006 р.), має Подяку Прем’єр-міністра України (2010 р.), нагороджена нагрудним знаком «Знак пошани Укравтодору» (2019 р.), академік Транспортної академії України.

Бубела Андрій Володимирович – в.о. декана факультету транспортного будівництва, професор кафедри, доктор технічний наук, доцент, має Грамоту Державного агентства автомобільних доріг України (2019 р.).

Аленіч Михайло Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, «Відмінник освіти України», «Почесний дорожник України».

Канін Олександр Петрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

Кизима Станіслав Степанович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, «Почесний дорожник України», «Відмінник освіти України», нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Петрович Володимир Васильович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, «Почесний дорожник України», нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти», дійсний член Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України.

Усиченко Олена Юріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Бондаренко Людмила Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Булах Олександр Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України».

Гончаренко Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Загорняк Олег Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Каськів Володимир Іванович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» та «Знак пошани Укравтодору», дійсний член Транспортної академії України.

Козарчук Ігор Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лихоступ Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Малько Марія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Мартинюк Олена Віталіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Нагайчук Василь Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України, дійсний член Транспортної академії України.

Осяєв Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент, лауреат премії академії будівництва України (2019 р.), дійсний член академії будівництва України (2019 р.).

Руженський Максим Миколайович – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Соколова Наталія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Стьожка Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Фещенко Ганна Миколаївна – заступник завідуючого кафедрою, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», «Почесний дорожник України».

Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри, доктор технічних наук, доцент, має Грамоту Державного агентства автомобільних доріг України (2019 р.).

Чечуга Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шпиг Альона Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Свердлюк Олег Андрійович – доцент кафедри.

Кушнірова Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри.

Поляков Володимир Михайлович – старший викладач кафедри.

Прокопчук Наталія Аркадіївна – старший викладач кафедри.

Чесноков Сергій Володимирович – старший викладач кафедри.

Василенко Дмитро Анатолійович – завідувач лабораторії кафедри.

Орел Тетяна Олексіївна – завідувачка лабораторії кафедри.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти зі спеціальностей: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за ОПП «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві» та «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном», 192 Будівництво та цивільна інженерія за ОПП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», 193 Геодезія та землеустрій за ОПП «Оцінка землі та нерухомого майна».

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Кафедра виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і проектно-технологічні роботи з актуальних питань управління, будівництва, експлуатації, оціночної та підприємницької діяльності в дорожньо-транспортному комплексі:

 • організаційно-планові і управлінські напрямки реформування дорожнього господарства регіону в ринкових умовах;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємств дорожньої галузі;
 • розробка нової та удосконалення існуючої нормативної бази управління дорожнім господарством України;
 • проблеми ціноутворення та фінансового менеджменту в дорожньому господарстві;
 • удосконалення методів оцінки землі, нерухомого та рухомого майна в дорожній галузі;
 • проблеми управління земельними ресурсами при будівництві та реконструкції доріг;
 • математичні моделі та методи розрахунку армоґрунтових підпірних конструкцій на автомобільних дорогах;
 • методи прогнозування загальних деформацій в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків;
 • дослідження конструкції «насип – водопропускна труба – основа»;
 • дослідження водно-теплового режиму дорожньої конструкції;
 • розробка нормативної бази для дорожнього будівництва;
 • застосування геосинтетиків у дорожній конструкції;
 • оцінка експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям з метою заснування раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів (в межах СУСП);
 • визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого закладання з урахуванням річного циклу роботи;
 • удосконалення технологій проектування будівництва та експлуатації доріг з урахуванням екологічних заходів покращення стану довкілля.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Архітектура будівель та споруд. Технологія будівельного виробництва. Навчальний посібник / Фещенко Г.М., Савенко В.Я. ,Славінська О.С., Малько М.М. – К.:НТУ, 2020 – 268 с.
 • Управління в дорожньо-транспортному комплексі: навчальний посібник / Савенко В.Я., Славінська О.С., Усиченко О.Ю., Нагайчук В.М., Бубела А.В. – К. НТУ, 2017. – 129 с.
 • Регулювання водно-теплового режиму у межах робочого шару земляного полотна автомобільних доріг: навчальний посібник / Славінська О.С., Савенко В.Я., Усиченко О.Ю. – К.: НТУ. – 2017. – 172 с.
 • Проектування технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг (для курсового та дипломного проектування) : навчальний посібник / Савенко В.Я., Славінська О.С., Усиченко О.Ю., Фещенко Г.М. – К.: НТУ, 2017. – 372 с.
 • Технічна експертиза та майнова оцінка автомобільних доріг: навчальний посібник / Славінська О.С., Савенко В.Я., Мамонов К.А., Чечуга О.С., А.В. Бубела – К.: НТУ. – 2016 – 320 с.
 • Управлінська економіка: навчальний посібник / Іванова Н.Ю., Кузнецова Т.К., Соколова Н.М. – К.: Логос, 2016. – 132 с.
 • Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання: навчальний посібник / Савенко В.Я., Славінська О.С., Усиченко О.Ю., Стьожка В.В. – К.: НТУ, 2014. – 140 с.
 • Вступ до будівельної справи: навчальний посібник / Савенко В.Я., Петрович В.В., Малько М.М., Фещенко Г.М. – К.: НТУ, 2013. – 232 с.
 • Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти: навчальний посібник / Савенко В.Я., Славінська О.С., Каськів В.І., Петрович В.В., Бондаренко Л.П. – К.: НТУ, 2013. – 344 с.

Кафедра підтримує науково-творчі зв’язки з Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», Державною акціонерною компанією «Автомобільні дороги України», Київським обласним дорожнім управлінням, Управлінням із будівництва і експлуатації міських доріг КМДА, багатьма дорожньо-будівельними та експлуатаційними організаціями, Державним проектним інститутом «Укрдіпродор», Державним інститутом «ДерждорНДІ» ім. М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), проектним інститутом «Київсоюзшляхпроект», Державним підприємством «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр»).

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі кафедри 18 аспірантів.


Адреса: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, к. 206, 218.

Телефон: +38 (044) 280-79-09, +38 (044) 280-39-42,

E-mail: 206uvim@ukr.net , ntu_kafedra_bud@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/kafupr

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО