logo

savenko-v-ya

Савенко В’ячеслав Якович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, дійсний член Транспортної академії України й Академії будівництва України, дійсний член Академії транспорту Російської Федерації. Нагороджений знаком «За наукові досягнення».

Кафедра транспортного будівництва та управління майном створена 27 лютого 2017 року згідно наказу НТУ «Про зміни в структурі університету» №58 від 27.02.2017 року шляхом злиття двох кафедр: кафедри будівництва та експлуатації доріг і кафедри управління виробництвом і майном.

Викладачі кафедри:

Славінська Олена Сергіївна – декан факультету транспортного будівництва, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць (2006 р.), має Подяку Прем’єр-міністра України (2010 р.), нагороджена нагрудним знаком «Знак пошани Укравтодору» (2019 р.).

Аленіч Михайло Дмитрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Канін Олександр Петрович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Кизима Станіслав Степанович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Петрович Володимир Васильович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України, член-кореспондент Академії будівництва України, Почесний дорожник України.

Усиченко Олена Юріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Бондаренко Людмила Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Бубела Андрій Володимирович – заступник декана факультету транспортного будівництва доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент.

Булах Олександр Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Гончаренко Валентин Валентинович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Загорняк Олег Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Каськів Володимир Іванович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України, нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани Укравтодору» (2019 р..

Козарчук Ігор Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Кучеренко Діана Григорівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Лихоступ Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Малько Марія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Нагайчук Василь Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України, дійсний член Транспортної академії України.

Осяєв Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічний наук, доцент.

Свердлюк Олег Андрійович – доцент кафедри.

Соколова Наталія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Стьожка Віталій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Фещенко Анна Миколаївна – заступник завідуючого кафедрою, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Почесний дорожник України.

Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Чечуга Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Шпиг Альона Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Прокопчук Наталія Аркадіївна –старший викладач кафедри.

Чесноков Сергій Володимирович – старший викладач кафедри.

Поляков Володимир Михайлович – старший викладач кафедри.

Кушнірова Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри

Кафедра забезпечує підготовку фахівців бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізаціями «Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві» та «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», 193 «Геодезія та землеустрій» за спеціалізацією «Оцінка землі та нерухомого майна».

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Кафедра виконує науково-дослідні, дослідно-конструкторські і проектно-технологічні роботи з актуальних питань управління, будівництва, експлуатації, оціночної та підприємницької діяльності в дорожньо-транспортному комплексі:

 • організаційно-планові і управлінські напрямки реформування дорожнього господарства регіону в ринкових умовах;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємств дорожньої галузі;
 • розробка нової та удосконалення існуючої нормативної бази управління дорожнім господарством України;
 • проблеми ціноутворення та фінансового менеджменту в дорожньому господарстві;
 • удосконалення методів оцінки землі, нерухомого та рухомого майна в дорожній галузі;
 • проблеми управління земельними ресурсами при будівництві та реконструкції доріг;
 • математичні моделі та методи розрахунку армоґрунтових підпірних конструкцій на автомобільних дорогах;
 • методи прогнозування загальних деформацій в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків;
 • дослідження конструкції «насип – водопропускна труба – основа»;
 • дослідження водно-теплового режиму дорожньої конструкції;
 • розробка нормативної бази для дорожнього будівництва;
 • застосування геосинтетиків у дорожній конструкції;
 • оцінка експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям з метою заснування раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів (в межах СУСП);
 • визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого закладання з урахуванням річного циклу роботи;
 • удосконалення технологій проектування будівництва та експлуатації доріг з урахуванням екологічних заходів покращення стану довкілля.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Управління в дорожньо-транспортному комплексі: навчальний посібник / В.Я.Савенко, О.С.Славінська, О.Ю.Усиченко, В.М.Нагайчук, А.В.Бубела – К.НТУ, 2017. – 129 с.
 • Регулювання водно-теплового режиму у межах робочого шару земляного полотна автомобільних доріг: навчальний посібник / Славінська О.С., Савенко В.Я., О.Ю.Усиченко – К.: НТУ. – 2017. – 172 с.
 • Проектування технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг (для курсового та дипломного проектування) : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, Г. М. Фещенко. – К.: НТУ, 2017. – 372 с.
 • Технічна експертиза та майнова оцінка автомобільних доріг: навчальний посібник / Славінська О.С., Савенко В.Я., Мамонов К.А., Чечуга О.С., А.В. Бубела – К.: НТУ. – 2016 – 320 с.
 • Управлінська економіка : навчальний посібник / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова, Н. М. Соколова. – К.: Логос, 2016. – 132 с.
 • Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, В. В. Стьожка – К.: НТУ, 2014. – 140 с.
 • Вступ до будівельної справи : навчальний посібник/ В. Я. Савенко, В. В. Петрович, М. М. Малько, А. М. Фещенко. –К.: НТУ, 2013. – 232 с.
 • Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти: навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, В. І. Каськів, В. В. Петрович, Л. П. Бондаренко. –К.: НТУ, 2013. – 344 с.

Кафедра підтримує науково-творчі зв’язки з Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», Державною акціонерною компанією «Автомобільні дороги України», Київським обласним дорожнім управлінням, Управлінням із будівництва і експлуатації міських доріг КМДА, багатьма дорожньо-будівельними та експлуатаційними організаціями, Державним проектним інститутом «Укрдіпродор», Державним інститутом «ДерждорНДІ» ім. М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), проектним інститутом «Київсоюзшляхпроект», Державним підприємством «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр»).

Підготовка наукових кадрів: В аспірантурі кафедри 6 аспірантів.


Адреса: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, к. 206, 218.

Телефон: +38 (044) 280-79-09, +38 (044) 280-39-42,

E-mail: 206uvim@ukr.net , ntu_kafedra_bud@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО