logo

Анкета для опитування студентів щодо забезпечення якості освітнього процесу

Анкета щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Анкета для опитування студентів щодо розробки і перегляду освітньої програми (ОП)

Анкета для опитування студентів про надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання

Анкета для опитування випускників ФТБ

Анкета для опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників та оцінки освітньої програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії»

Анкета для опитування студентів щодо розробки і перегляду освітньої програми «Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах і підприємтвах будівельної індустрії»

Анкета для опитування студентів щодо розроблення і перегляду освітньо-професійної програми (ОПП) «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО