logo

АСПІРАНТУРА

Кімната  324

ФОРМИ НАВЧАННЯ :


– за державним замовленням – очна (денна, вечірня)

– за кошти фізичних та юридичних осіб – очна (денна, вечірня), заочна

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:


Економіка

Менеджмент

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузеве машинобудування

Прикладна механіка

Енергетичне машинобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільний транспорт

Транспортні технології (за видами)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО