logo

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
У СЕРТИФІКАТІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ (ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ)

для вступників до Національного транспортного університету
на основі повної загальної середньої освіти
у 2016 році

Спеціальності Форма
навчання
Конкурсні предмети
та вагові коефіцієнти результатів ЗНО
0,2 0,45 0,2
Автомобільний транспорт денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Галузеве машинобудування денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Енергетичне машинобудування денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Прикладна механіка денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Матеріалознавство денна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка денна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Професійна освіта (транспорт) денна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Екологія денна, заочна Українська мова та література Біологія Математика або іноземна мова
Дизайн денна Українська мова та література Творчий конкурс
(рисунок та живопис)
Історія України або іноземна мова
Будівництво та цивільна інженерія денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Геодезія та землеустрій денна Українська мова та література Математика Географія або іноземна мова
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
денна, заочна Українська мова та література Математика Іноземна мова або фізика
Комп’ютерні науки та інформаційні технології денна, заочна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення денна Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) денна Українська мова та література Іноземна мова
(англійська)
Історія України або географія
Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа
денна Українська мова та література Історія України Іноземна мова або математика
Економіка денна, заочна Українська мова та література Математика Історія України або іноземна мова
Фінанси, банківська справа та страхування денна, заочна Українська мова та література Математика Історія України або іноземна мова
Облік і оподаткування денна, заочна Українська мова та література Математика Історія України або іноземна мова
Менеджмент денна, заочна Українська мова та література Математика Іноземна мова або історія України
Право денна, заочна Українська мова та література Історія України Іноземна мова або математика
Туризм денна, заочна Українська мова та література Географія Іноземна мова або історія України

Мінімальне значення кількості балів сертифіката з конкурсного предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.
Кількість балів з творчого конкурсу (напрям «Дизайн») має становити не нижче 124 за кожну з двох сесій конкурсу.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО