logo

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
У СЕРТИФІКАТІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ (ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ)

для вступників до Національного транспортного університету
на основі повної загальної середньої освіти
у 2017 році

Спеціальності
підготовки бакалаврів
Конкурсні предмети
та вагові коефіцієнти результатів ЗНО
0,2 0,5 0,2
Автомобільний транспорт* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Галузеве машинобудування* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Енергетичне машинобудування* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Прикладна механіка* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Матеріалознавство* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка* Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Екологія* Українська мова та література Біологія Математика або іноземна мова
Технології захисту навколишнього середовища (екологічна інженерія автотранспортної діяльності)*
Українська мова та література Математика Іноземна мова або географія
Дизайн Українська мова та література Творчий конкурс
(рисунок та живопис)
Історія України
Будівництво та цивільна інженерія * Українська мова та література Математика Фізика або історія України
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Українська мова та література Математика Фізика або історія України
Системний аналіз* Українська мова та література Математика Історія України або
іноземна мова
Технології захисту навколишнього середовища (на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії)* Українська мова та література Математика Географія або історія України
Геодезія та землеустрій * Українська мова та література Математика Географія або історія України
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література Математика Географія або історія України
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті) *
Українська мова та література Математика Іноземна мова або
історія України
Комп’ютерні науки Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література Математика Фізика або іноземна мова
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література Історія України Іноземна мова або
математика
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література Математика Історія України або
іноземна мова
Облік і оподаткування Українська мова та література Математика Історія України або
іноземна мова
Менеджмент Українська мова та література Математика Іноземна мова або
історія України
Туризм Українська мова та література Історія України Географія або іноземна мова
Економіка Українська мова та література Математика Історія України або
іноземна мова
Право Українська мова та література Історія України Іноземна мова або математика
Професійна освіта (транспорт) * Українська мова та література Математика Історія України або
іноземна мова
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) Українська мова та література Іноземна мова (англійська) Історія України

*При вступі може бути зарахований бал за успішне закінчення у 2017 році підготовчих курсів Національного транспортного університету.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката з конкурсного предмету для участі у конкурсі становить 100 балів.
Кількість балів з творчого конкурсу (спеціальність «Дизайн») має становити не нижче 124 за кожну з двох сесій конкурсу.

Ваговий коефіцієнт середнього бала додатка до атестата – 0,1.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО