logo

Строки додаткового набору для здобуття ступеня магістра

Небюджетні конкурсні пропозиції додаткового набору

РОЗКЛАД ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами на небюджетні конкурсні пропозиції додаткового набору

 

Список зарахованих студентами денної форми навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
(наказ по НТУ № 510 від 16 жовтня 2020 р.)

Список зарахованих студентами заочної форми навчання до ЦЗДН для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
(наказ по НТУ № 511 від 16 жовтня 2020 р.)

Список зарахованих студентами заочної форми навчання до ЦПК для здобуття ступеня магістра за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб
(наказ по НТУ № 512 від 16 жовтня 2020 р.)

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО