logo

Склад Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету

1. Аль-Амморі Алі Нурддинович завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, доктор технічних наук, професор
2. Бакуліч Олена Олександрівна декан факультету менеджменту, логістики та туризму, кандидат технічних наук, професор
3. Бубела Андрій

Володимирович

декан факультету транспортного будівництва, доктор технічних наук, професор
4. Булах Олександр Іванович проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат технічних наук, доцент
5. Гамеляк Ігор Павлович завідувач кафедри системного проєктування об’єктів транспортної інфраструктури та геодезії, доктор технічних наук, професор
6. Данчук Віктор Дмитрович декан факультету транспортних та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
7.

 

Добровольський

Олександр Сергійович

декан автомеханічного факультету, кандидат технічних наук, доцент
8. Заяц Ольга Василівна заступник декана факультету менеджменту, логістики та туризму, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
9.

 

Іванушко Олександр

Миколайович

доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, доктор філософії, доцент
10.

 

Ковбасенко Сергій

Володимирович

декан факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян, кандидат технічних наук, професор
11.

 

Козак Людмила Степанівна

 

завідувачка кафедри економіки, кандидат економічних наук, професор
12.

 

Кухтик Віктор

Володимирович

голова первинної профспілкової організації Національного транспортного університету
13.

 

Мельниченко Олександр

Іванович

завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, кандидат технічних наук, професор
14.

 

Онищенко Артур

Миколайович

завідувач кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд, доктор технічних наук, професор
15.

 

Полюхович Тетяна

Олександрівна

студентка
16. Славінська Олена Сергіївна проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
17. Токін Олександр Павлович професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент
18. Харченко Анна Миколаївна професор кафедри транспортного будівництва та управління майном, доктор технічних наук, професор
19. Харута Віталій Сергійович проректор з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент
20. Черній Світлана Вікторівна директор студмістечка
21. Шевченко Ольга Євгеніївна в.о. керівника юридичного відділу, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права
22. Шульга Наталія Дмитрівна директор відокремленого структурного підрозділу “Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету”, доктор наук з державного управління, професор

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО