logo

Денна форма навчання (1й курс)

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Право»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

Заочна форма навчання (1й курс)

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Денна форма навчання (1й курс зі скороченим строком навчання)

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Денна форма навчання (магістри)

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Енергетичне машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Дизайн»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

Спеціальність «Право»

Центр заочного та дистанційного навчання (магістри)

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Право»

Центр заочного та дистанційного навчання (бакалаври)

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Спеціальність «Енергетичне машинобудудування»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Інженерія програмного забеспечення»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Право»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Економіка»

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (магістри)

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Спеціальність «Туризм»

Спеціальність «Право»

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (бакалаври)

Спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Екологія»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Спеціальність «Економіка»

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність «Прикладна механіка»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО