logo

 

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

за денною та заочною формами здобуття освіти за спеціальностями
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право»
на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Вступники зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань:

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) – для вступу за спеціальностями
051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
магістерського комплексного тесту (МКТ) – для вступу за спеціальністю 081 «Право».

Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у МТНК та/або МКТ, але не мали змоги зареєструватися у період з 27.06.2022 до 18.07.2022, відбудеться 19 вересня 2022 року з 10:00 до 18:00.

Реєстрацію вступників здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, обраних вступником з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра за переліченими спеціальностями в 2022 році.

Вступник, який бажає зареєструватись через Приймальну комісію Національного транспортного університету, має у терміни, відведені для реєстрації, надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії Національного транспортного університету pkntu@ntu.edu.ua або завантажити, заповнивши гуглформу за посиланням, що відповідає спеціальності, за якою планується вступ

скановані копії (фотокопії):

  1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета);
  2. документа, що посвідчує особу;
  3. облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  4. документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  5. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  6. медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Поради щодо заповнення заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка під час реєстрації для складання МТНК або/та МКТ

Приклад заповнення Заяви-анкети для вступників за спеціальністю 081 «Право»

Приклад заповнення Заяви-анкети для вступників за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Надсилаючи скановані копії (фотокопії) на офіційну електронну адресу Приймальної комісії, у темі листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові, а також скорочене найменування спеціальності:

051 «Економіка» – ЕП, 071 «Облік і оподаткування» – ОА, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – ФТ, 073 «Менеджмент» – МН, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – ПТ, 081 «Право» –ТП.

У тексті листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності), а також скорочене найменування спеціальності та скорочену назву факультету:

для вступу за денною формою здобуття освіти за спеціальностями 051 «Економіка» та 081 «Право» – факультет економіки та права (ФЕП), за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» – факультет менеджменту, логістики та туризму (ФМЛТ), за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – факультет транспортного будівництва (ФТБ);

для вступу за заочною формою здобуття освіти за всіма спеціальностями – факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян (ФЗДН).

У назві файлу зі сканованою копією (фотокопією) вступник обов’язково зазначає назву документа та своє прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наприклад:

Анкета Петренко Микола Іванович
Паспорт Петренко Микола Іванович
Облікова картка Петренко Микола Іванович
Диплом Петренко Микола Іванович

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює Приймальна комісія під час реєстрації.

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки Приймальна комісія надсилає вступнику протягом наступного робочого дня після реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

УВАГА!
Вступник, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі
для вступу для здобуття ступеня магістра за різними спеціальностями,
за різними формами здобуття освіти та у різних закладах вищої освіти,
має пройти реєстрацію для складання МТНК один раз!

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі
на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
та за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти,
який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право».

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО